1 op 3 verpleeghuizen werkt aan implementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie

Geplaatst op: 14 juni 2021
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2022

Een derde van de 550 verpleeghuizen is inmiddels bezig met de implementatie van de afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie via het programma KIK-V. Deze afsprakenset werd begin dit jaar in een convenant vastgelegd door de branchepartijen. In deze afsprakenset staat welke kwaliteitsinformatie op welk moment en op welke manier door zorgaanbieders aangeleverd moet worden en ook op welke manier deze informatie door de ketenpartijen gebruikt mag worden. Op tijd beginnen met de implementatie is aan te raden, stelt implementatie-adviseur van KIK-V Barbara Elburg: ‘Steeds meer gegevensuitvragen worden straks overeenkomstig de afsprakenset gedaan. Door nu mee te doen kunnen organisaties ruim de tijd nemen om dat in te regelen.’

‘Een tweede voordeel van op tijd beginnen met KIK-V is dat de organisatie de implementatie kan koppelen aan initiatieven die binnen de organisatie lopen, zoals de invoering van een elektronisch cliëntdossier’, vervolgt Barbara. Haar collega implementatie-adviseur Joost Wildenberg vult aan: ‘We creëren duw- én trekkracht. Als een zorgaanbieder van zichzelf al gemotiveerd is om meer datagedreven te gaan werken, dan proberen we aan te sluiten bij waar hij mee bezig is. Is die motivatie er – nog – niet, dan maken we vooral de toegevoegde waarde van KIK-V duidelijk.’

Barbara noemt nog een ander belangrijk voordeel dat de implementatie van KIK-V organisaties oplevert: tijdwinst. ‘Als een zorgmedewerker minder tijd kwijt is aan het bijhouden van gegevens, kan hij die tijd gebruiken voor het primaire proces: de zorg voor de cliënt.’

Datahuishouding op orde

Joost: ‘Tussen zorgorganisaties is er een grote diversiteit. Enerzijds zit dat in de manier waarop ze met de gegevensuitvragen omgaan: de ene organisatie wil ze zo snel mogelijk afgehandeld hebben, de andere wil de data ook gebruiken voor verbeteringen in de eigen processen. Anderzijds zit er verschil in de mate waarin organisaties gedigitaliseerd zijn. De ene zorgaanbieder is daar veel verder in dan de andere.’

Door de coronacrisis konden presentaties en bezoeken bij verpleeghuizen vanuit het programma KIK-V niet doorgaan. Aan de andere kant werd het belang van de afsprakenset ineens wel extra duidelijk. Barbara: ‘Verpleeghuizen moesten ineens veel actuele data opleveren: het aantal besmettingen, personeelsoverzichten in verband met de zorgbonus, dat soort informatie. De urgentie om je datahuishouding op orde te hebben, werd meer gevoeld.’

Implementatie KIK-V

Het programma KIK-V heeft verschillende tools ontwikkeld om zorgaanbieders te ondersteunen bij het implementatieproces. Ook organiseert het programma kennissessies bestaande uit 4 opeenvolgende online bijeenkomsten waarin zorgaanbieders ervaringen kunnen uitwisselen en ondersteuning kunnen krijgen.

 

bron: KIK-V

Meer weten