Verheldering Hygiënecode woonvormen maakt werken makkelijker

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 28 februari 2022

Mag een familielid zelfgemaakte appeltaart meenemen? Moet je de temperatuur van de koelkast registreren? Dit zijn voorbeelden van concrete situaties die besproken zijn met zorginstellingen. Op basis van zulke praktijkervaringen is de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ nog praktischer toepasbaar gemaakt.

Door het volgen van de Hygiënecode woonvormen maak je aantoonbaar dat je handelt volgens de hygiënewetgeving. Om de praktijk makkelijker te maken zijn verschillende punten in deze Hygiënecode verhelderd of aangepast.

Gewijzigde punten

  • De definitie van een woonvorm is verruimd. De mate van zelfredzaamheid, zoals het zelf kunnen aankleden, is geen voorwaarde meer voor het toepassen van de Hygiënecode woonvormen. Het blijft wel van belang dat in een woonvorm een ‘gewoon’ huishouden wordt gevoerd door huishoudelijke activiteiten samen te doen. Er vinden eenvoudige handelingen plaats zoals thuis.
  • Dagbesteding valt ook onder woonvorm.

Verhelderde punten

  • Er staat duidelijker in dat er geen registratieplicht is.
  • Het is helderder gemaakt wanneer een woonvorm een deel uit de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ moet gebruiken. Dit is namelijk het geval bij complexe handelingen, waarbij het risico op uitgroei van ziekmakende bacteriën groter is. Een voorbeeld hiervan is het regenereren, oftewel het opwarmen van meerdere maaltijden.
  • Er ligt meer nadruk op bewustwording en training van de zorgprofessional, de vrijwilliger en naaste.

Winst voor de zorginstellingen

Uit gesprekken met zorginstellingen bleek dat ze soms onnodig veel extra handelingen en procedures uitvoerden. Deelnemende zorginstellingen zijn daarom blij met de aanpassingen. “Door ons te verdiepen in wat wel of niet moest vanuit de Hygiënecode konden we met de helft minder registraties toe”, aldus Ton Snijders, hoofd restaurants/voeding bij WVO Zorg. Karin Kwinten, teamleider zorg en voorzitter werkgroep hygiëne bij RSZK, stelt dat de verhelderde Hygiënecode de organisaties duidelijkheid geeft over de processen rondom verantwoord omgaan met voeding.

Onderdeel project ‘Waardigheid en trots’

De verheldering van de Hygiënecode woonvormen is onderdeel van het project ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Staatssecretaris Van Rijn startte dit project in februari 2015. Samen met een zestal zorginstellingen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Voedingscentrum is gekeken waar knelpunten liggen voor de juiste toepassing van de hygiëneregels.

Op 4 juli 2016 is de verhelderde Hygiënecode overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn tijdens het congres ‘Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen’.

Meer weten