SPOT ON: multidisciplinair samenwerken

Geplaatst op: 25 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2023

Dit jaar start Waardigheid en trots op locatie met de campagne: SPOT ON. Elke laatste week van de maand zetten we één belangrijk thema voor de verpleeghuiszorg centraal op onze website. In mei was dat multidisciplinair samenwerken. Triage en het multidisciplinair overleg kwamen daarbij uitgebreid aan de orde. Lees meer over het thema en wat deze week heeft opgeleverd.

Een goede samenwerking tussen zorgmedewerkers uit het verpleeghuis en de specialist ouderengeneeskunde (SO) of huisarts is belangrijk. Het samenwerken tussen deze verschillende disciplines (multidisciplinaire samenwerking) vraagt de aandacht. De weg naar de arts kan effectiever en beter geregeld worden. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen dit aanjagen.

Kwaliteit van zorg

Ook intern in verpleeghuizen kan de multidisciplinaire samenwerking verbeteren. Denk hierbij aan het functioneren van een goed multidisciplinair overleg (MDO) en het goed samenwerken rond het zorgleefplan. Dit heeft direct invloed op de kwaliteit van zorg en het leven van de bewoner. Dit SPOT ON-thema bood je handvatten hoe jij, jouw team, jouw organisatie of jouw regio hier verbeterstappen in zetten.

Wat leverde SPOT ON: multidisciplinair samenwerken op?

Online inspiratiesessie: Multidisciplinair samenwerken en triage in het verpleeghuis

In deze inspiratiesessie kreeg je kaders en tips rondom multidisciplinair samenwerken. We startten vanuit het brede begrip multidisciplinair samenwerken. Waar hebben we het over en wat betekent dit voor het team in het verpleeghuis?

Vervolgens vertelde expert Iris Wallenburg van de Erasmus Universiteit wat zij in regio’s heeft gezien en geleerd over de samenwerking in de driehoek van de arts (SO of huisarts), de verpleegkundige en de verzorgende. Ze vertaalde dit naar tips voor de samenwerking in het verpleeghuis.

Tot slot belichtte zorgorganisatie AxionContinu één van de voorbeelden van triage in het verpleeghuis. Zij ontwikkelden een Triageboekje dat verzorgenden helpt om een bewoner snel te observeren als zij zien dat er iets niet goed gaat. En dit geeft houvast over het wel of niet communiceren naar de arts. Andere voorbeelden van triage vind je op de website rond dit thema.

Multidisciplinair overleg

Presentatie artikelenserie: triage in de regio

Regio’s experimenteren volop met nieuwe manieren van triage in de ouderenzorg om meer eenheid te krijgen in taal en aanpak. Dat bevordert de gewenste samenwerking van zorgorganisaties en zorgverleners in de regio en dat is weer belangrijk om het groeiend tekort aan zorgprofessionals het hoofd te bieden. Regio’s ontwikkelen allemaal hun eigen hulpmiddelen of functies voor de triage. In een serie belichten wij de initiatieven in acht regio’s. In de SPOT ON-week multidisciplinair samenwerken verschenen de eerste delen.

Tips en tools multidisciplinair samenwerken

Ga aan de slag met deze kennis, tips en tools

Meer weten