SPOT ON: multidisciplinair samenwerken

Geplaatst op: 3 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 17 mei 2021

Dit jaar start Waardigheid en trots op locatie met de campagne: SPOT ON. Elke laatste week van de maand zetten we één belangrijk thema voor de verpleeghuiszorg centraal op onze website. Deze maand is dat multidisciplinair samenwerken. Van 24 t/m 28 mei kun je kennis en inspiratie opdoen rondom dit thema. Lees hieronder wat je kan verwachten!

Een goede samenwerking tussen zorgmedewerkers uit het verpleeghuis en de specialist ouderengeneeskunde (SO) of huisarts is belangrijk. Het samenwerken tussen deze verschillende disciplines (multidisciplinaire samenwerking) vraagt de aandacht. De weg naar de arts kan effectiever en beter geregeld worden. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen dit aanjagen.

Ook intern in verpleeghuizen kan de multidisciplinaire samenwerking verbeteren. Denk hierbij aan het functioneren van een goed multidisciplinair overleg en het goed samenwerken rond het zorgleefplan. Dit heeft direct invloed op de kwaliteit van zorg en het leven van de bewoner. In deze SPOT ON-week krijg je handvatten hoe jij, jouw team, jouw organisatie of jouw regio hier verbeterstappen in kunnen zetten.

Wat gaan we doen?

Online inspiratiesessie: Multidisciplinair samenwerken en triage in het verpleeghuis

In deze inspiratiesessie bieden we je kaders en tips rondom multidisciplinair samenwerken. We starten vanuit het brede begrip multidisciplinair samenwerken. Waar hebben we het over en wat betekent dit voor het team in het verpleeghuis?

Inspiratiesessie multidisciplinair samenwerken

Vervolgens vertelt expert Iris Wallenburg van de Erasmus Universiteit wat zij in regio’s heeft gezien en geleerd over de samenwerking in de driehoek van de arts (SO of huisarts), de verpleegkundige en de verzorgende. Ze vertaalt dit naar tips voor de samenwerking in het verpleeghuis.

Tot slot hoor je van zorgorganisatie AxionContinu één van de voorbeelden van triage in het verpleeghuis. Zij hebben een Triageboekje ontwikkeld dat verzorgenden helpt om een bewoner snel te observeren als zij zien dat er iets niet goed gaat. En dit geeft houvast over het wel of niet communiceren naar de arts. Andere voorbeelden van triage vind je op de website rond dit thema.

Presentatie artikelenserie: triage in de regio

Verschillende regio’s vertellen over hun ontdekkingsreis: hoe zijn zij anders gaan werken met triage? Je leest welke dilemma’s zij tegenkomen, de geleerde lessen en welke hulpmiddelen zij ontwikkelden om triage te laten werken.

Publicatie Duurzame Medische Zorg

Het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde (SO) in meerdere regio’s groeit. Om de problemen het hoofd te bieden, is een andere kijk op ouderenzorg en meer samenwerking nodig. De interactieve publicatie duurzame medische zorg (pdf) laat goed zien wat per regio de uitgangspunten zijn en wat er al concreet gebeurt in pilots.

Nieuwsbriefspecial multidisciplinair samenwerken

Donderdag 27 mei versturen we een nieuwsbriefspecial vol met artikelen, tools en video’s over multidisciplinair samenwerken. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om niks te missen.

Nu al meer weten over multidisciplinair samenwerken?

Lees onder andere:

Lees meer over de andere SPOT ON weken.