Pilot ‘Mijn Lable Care’: Thebe werkt samen met familie in zorgdossier

Geplaatst op: 9 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022

In februari 2017 start Thebe in samenwerking met softwareleverancier Lable de pilot ‘Mijn Lable Care’ bij woonzorgcentrum Park Stanislaus in Moergestel, kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Mijn Lable Care is een uitbreiding op het cliëntdossier van Lable waar een deel van de woonzorgcentra van Thebe sinds 2015 mee werkt. Met dit digitale cliëntendossier is het al mogelijk dat de familie van de bewoner mee leest. Thebe en Lable gaan nu samen een stapje verder. Ze starten een pilot waarin ze (op afstand) samenwerken met familie in het dossier. Familie weet namelijk als geen ander wat belangrijk is voor hun partner, ouder of naaste.

Leven aan de dagen toevoegen

Thebe is een deelnemer aan het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. Een onderdeel van het verbeterplan is bewoners een waardevol en betekenisvol leven geven, ook in die laatste fase. Kwaliteit van leven is belangrijk; leven aan de dágen toevoegen, in plaats van dagen aan het leven. Hoe dat leven er precies uitziet bepaalt de cliënt samen met de familie, het netwerk en de professionals. Daarbij staan niet behandeling en optimale gezondheid centraal maar welbevinden en welzijn mét de juiste medische/specialistische zorg en behandeling.

Eigenaarschap bij bewoner en familie

“Thebe wil weer terug naar de bedoeling van de zorg. Door als zorgverlener steeds in gesprek te blijven met de bewoner en zijn familie en samen te kijken naar iemands gewoonten, behoeften en wensen, verlenen we uiteindelijk betere zorg”, vertelt Petra Peters, projectleider bij Thebe. “We zien dat bewoners en hun familie geneigd zijn zich aan te passen aan hoe het bij ons geregeld is, alsof wij het vanaf het moment van opname voor het zeggen hebben. Terwijl het onze wens is om aan te sluiten, ondanks de beperkingen, op het leven van de bewoner. Dit kunnen we alleen bereiken door hierin nauw op te trekken met de bewoner en de naasten.”

“We leggen hiermee een stuk eigenaarschap bij de bewoner en de familie.”

Thebe ziet het liefst dat het gesprek hierover al start als de bewoner nog in de thuissituatie woont. Nu vindt dit vaak nog plaats als de bewoner net bij Thebe woont. Petra vult aan: “Door –waar mogelijk- al in de thuissituatie een beeld te krijgen van de persoon en de dingen die hij of zij belangrijk vindt, maakt het de uiteindelijke verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis, die vaak met veel emoties gepaard gaat, iets geleidelijker. We vragen de toekomstige bewoner en de naasten naar gewoontes en wensen en delen deze in Mijn Lable Care. Hierdoor ontstaat een goed beeld van wat er voor die persoon belangrijk is en hoe we hem of haar het beste kunnen ondersteunen. We leren de persoon al kennen voordat hij of zij bij ons komt wonen.”

Een eenvoudig dossier met zo min mogelijk administratie

Om de medewerkers van Thebe en bewoners en familie hierin te ondersteunen, is Thebe al vanaf 2014 samen met Lable aan het kijken hoe het zorgdossier hieraan kan bijdragen. In Lable Care worden zorgafspraken gemaakt op 15 basisbehoeften, die bepalend zijn voor het leefplezier van bewoners, zoals bijvoorbeeld eten en drinken, dagstructuur en contact met anderen. Daarnaast is ook het profiel van de bewoner een belangrijk onderdeel van het dossier. Welke mensen zijn belangrijk in het leven van de bewoner, wat is het levensverhaal, persoonlijke kenmerken, welke ervaringen heeft iemand met zorg en welke wensen rondom het levenseinde zijn er? Door dit profiel en de zorgafspraken samen te maken, is het beeld van de bewoner compleet en inzichtelijk voor iedereen.

“Het is eigenlijk gek als je als bewoner en familie ‘slechts’ inzage hebt in je eigen informatie, zeker als dit zo persoonlijk is en aan verandering onderhevig. Die informatie is van de bewoner. Als een bewoner bijvoorbeeld ziek is door griep, dan moet hij zelf regie kunnen hebben op hoe de dag dan verloopt. We moeten continu in gesprek blijven met elkaar om goede en veilige zorg te kunnen blijven bieden”, zegt Hélène Zwaneveld, directeur zorgontwikkeling bij Lable.

“Het is goed om te zien dat we nu samen met Thebe de regie bij de bewoner en de familie laten.”

Wat verwacht Thebe van de pilot?

Na een informatiebijeenkomst hebben een aantal enthousiaste familieleden zich aangemeld voor de pilot. Petra: “Door van start te gaan, ontdekken we vanzelf in welke behoeftes het programma voorziet en waar we nog tegen aan lopen.” Wat vanuit familie tijdens de bijeenkomst naar voren kwam was de rapportage en het uitwisselen van berichten. ”Familie is meestal niet geïnteresseerd in hoe vaak moeder naar de wc gaat. Ze willen weten of ze een leuke dag heeft gehad. Of ze blij was of juist verdrietig. In ‘Mijn Lable Care’ is ruimte dit soort informatie met elkaar te delen”.

Thebe volledig digitaal

Naast deze pilot, start Thebe ook met het werken met Lable Care Thuis in de in- en aanleunwoningen en met  ‘Lable Care’ bij de woonzorgcentra in de regio Breda. Thebe werkt vanaf dan volledig met digitale zorgdossiers, die passen bij de ontwikkelingen binnen Thebe en waarbij de cliënt centraal staat.

Bron: Thebe

Meer weten