Inspecteur Margrit Dethmers (IGJ) ziet mooie ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

Margrit Dethmers, senior inspecteur bij de IGJ, schrijft in haar blog op igj.nl enthousiast over de mooie ontwikkelingen die zij vanuit haar inspecteursblik waarneemt in de verpleeghuiszorg. Ze roemt het extra personeel dat is aangetrokken, de effectieve verbetertrajecten die worden ingezet met ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie en bovenal die door de wol geverfde zorgverleners die met hart en ziel voor hun cliënten werken.

Gastvrouw of gastheer biedt rust en geborgenheid

Margrit ziet dat de maatregelen om ‘meer tijd en aandacht’ aan de bewoners te kunnen bieden, hun vruchten afwerpen. ‘Met het extra personeel zien we door het hele land dat er gastvrouwen en gastheren rondlopen in de huiskamers voor bewoners met dementie. Zij verzorgen de maaltijd, zetten koffie, zitten naast een cliënt, lakken de nagels. Zo’n gastheer of gastvrouw geeft rust voor de cliënten en een gevoel van veiligheid en geborgenheid.’

Versnelde ondersteuning bij ernstige problemen

‘Naast dat extra personeel, wat soms toch wonderen verricht, is er Waardigheid en trots op locatie, een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties. Binnen drie maanden krijgt een locatie inzicht in de mate waarin zij voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van hun ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat.’

‘Bij ernstige problemen kan een locatie versnelde ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld als de locatie  van ons een aanwijzing heeft gehad, als er sprake is van dreigende sluiting van afdelingen als gevolg van personeelsproblemen, of als er issues zijn op het gebied van onvrijwillige zorg vanwege de invoering van de Wet zorg en Dwang.’

Margrit: ‘En geloof mij, versneld is echt versneld. Ik heb het nog meegemaakt vorige week.’

Strakke PDCA-cyclus en SMART-doelen voor inspectorale blijheid

Margrit noemt de ondersteuning ‘Een mooi concept. Samen met de organisatie de kwaliteit in beeld brengen en een verbeterplan maken.’ Ook verwijst zij, evenals haar collega inspecteurs, organisaties regelmatig naar Waardigheid en trots op locatie. ‘Waardigheid en trots op locatie kijkt naar veel punten waar wij als inspectie ook op letten. Op locaties waar wij als inspectie verbetermaatregelen vragen, roept de organisatie soms zelf al de hulp in, soms raden wij dat aan. En met mooie resultaten.’

‘De nulmeting over hoe de organisatie ervoor staat, geeft verpleeghuizen goed inzicht in wat er goed gaat en wat er beter moet. SMART zogezegd, en dat helpt echt bij leren en verbeteren. Een strakke PDCA-cyclus en SMART-doelen geeft inspectorale blijheid.’

Meer weten


Geplaatst op: 22 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2020