Naar hoofdinhoud Naar footer

LeerDoeDeeltraject: Slimmer benutten van data uit zorgalarmering-systemen

Gepubliceerd op: 05-03-2024

Door het slimmer benutten van data uit zorgalarmering-systemen kun je de werkdruk verminderen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Wil je hiermee aan de slag gaan, samen met een klein aantal andere organisaties die Wlz-zorg aanbieden? In mei 2024 gaat een nieuw LeerDoeDeel traject van start.

Zorgalarmering-systemen

Zorgalarmering-systemen, zoals (zorg)sensoren, camera-toepassingen en het verpleegoproepsystemen signaleren zorgbehoeften van cliënten. Dit kan actief of passief: een cliënt of zorgverlener drukt op een knop als hulp gewenst (actief) is of het systeem geeft een signaal bij veranderingen of afwijkende patronen in het gedrag van de client (passief). Zo weet de mantelzorger of zorgverlener wanneer deze in actie moet komen.  

Hoe kun je data uit zorgalarmering-systemen slimmer inzetten?

 De verschillende zorgalarmering-systemen verzamelen een grote hoeveelheid data (zoals aantal of tijdstip van alarmen). Door deze data te analyseren krijg je veel meer inzicht in patronen van oproepen, signalen en de opvolging van oproepen. Je krijgt zo een goed beeld van wanneer, waar en welke (niet ingeplande) zorg en hulp cliënten nodig hebben. Met deze informatie kun je de zorg doelmatiger inrichten.

Voorkom alarmmoeheid

Zo kun je bijvoorbeeld onnodige oproepen voorkomen waardoor zorgmedewerkers hun werk beter kunnen uitvoeren. Door de data slimmer te benutten kunnen zorgmedewerkers ook steeds meer de omslag maken van reactief handelen op basis van alarmen naar proactief inspelen op het ritme en de zorgvraag van de cliënt. De praktijk leert dat dit alarmmoeheid tegen gaat en ten goede komt aan verminderen van de werkdruk én de kwaliteit van de zorg voor cliënten. 

Wat is een LeerDoeDeeltraject?

In een LeerDoeDeeltraject ga je samen met een aantal andere organisaties die wlz-zorg aanbieden aan de slag met een vraagstuk over toekomstbestendige zorg. Het is een gestructureerd traject met bijeenkomsten en opdrachten. Het samen leren staat centraal. Deelname is kosteloos.

Thema: Slimmer benutten van data uit zorgalarmering-systemen
Tijdspad: mei 2024 – april 2025

Het traject bestaat uit twee vormen van ondersteuning:

 • In 4 fysieke en 4 online sessies deel en ontvang je praktische kennis en expertise en gaan we met verschillende werkvormen aan de slag.
 • Tussen de sessies door ga je in jouw organisatie zelf aan de slag om data slim te benutten en heb je hierover contact met je coach. 

Wat verwachten we van een deelnemer/deelnemende zorgorganisatie?

 • Je wil graag kennis en expertise opdoen over slimmer benutten van data uit zorgalarmering-systemen.
 • Je vindt het leuk om vraagstukken, ervaringen en kennis (in besloten kring) te delen met andere zorgverleners, zodat je van elkaar leert.
 • De organisatie wil investeren in de ontwikkeling en inzet van een interne projectleider, die tot en met april 2025 ongeveer 8 uur per week beschikbaar is voor het traject (afhankelijk van de omvang).
 • De organisatie biedt ruimte en ondersteunt een interne projectleider om deze beweging in gang te zetten, het project te starten en voort te zetten.
 • Je voelt je eigenaar van de vraag, de aanpak en het beoogde resultaat in het volledige traject.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Wij faciliteren het LeerDoeDeeltraject en bieden een veilige omgeving voor het delen van vraagstukken, ervaringen en kennis.
 • Wij zorgen voor toegang tot landelijke kennis, tools, mogelijkheden en voorbeelden.
 • Wij peilen waar de uitdagingen in de groep zitten en bepalen een gezamenlijke agenda om de voortgang te borgen.
 • Wij bieden coaching op maat om de implementatie te ondersteunen.
 • Wij bieden gedurende het hele jaar inhoudelijke expertise op het thema slimmer benutten van data uit zorgalarmering-systemen.

Eerst meer weten?

Ben je benieuwd of het LeerDoeDeeltraject bij jouw zorgorganisatie past en wil je meer weten over het traject? Mail naar Bellis van den Berg met je vraag. Zij belt je dan terug voor een nadere toelichting.

Direct aanmelden?

Weet je nu al dat je mee wilt doen met het LeerDoeDeeltraject vanaf mei 2024? Meld je dan direct aan. Na aanmelding nemen we contact met je op voor een intakegesprek.

Leren en veranderen

Samen aan de slag met toekomstbestendige zorg. ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt professionals, organisaties en netwerken bij deze opgave. We delen kennis en goede voorbeelden, stimuleren het samen leren tussen organisaties en ondersteunen organisaties bij het toepassen van bewezen innovaties. En maken leren en veranderen onderdeel van de dagelijkse routine. Een LeerDoeDeeltraject is een mooi voorbeeld hiervan. Technologie en Digitale zorg is een van de vijf thema’s. Bekijk ook het aanbod op andere thema’s.