Naar hoofdinhoud Naar footer

De Wijngaerd: kwaliteit is van iedereen bij gebruik Kwaliteit Verbetercyclus

De Wijngaerd was bezig met een omslag naar meer zelfsturing. Hoe zorg je ervoor dat ook kwaliteit en verbeteren een voortdurend punt van aandachtspunt blijft binnen de teams en de organisatie? Het gebruik van de Kwaliteit Verbetercyclus in 2018 heeft de organisatie geholpen dit te realiseren. Door te starten met kleine, behapbare verbeteringen, een eenvoudige software-implementatie en door coaching van een kwaliteitsbewaker per team zijn de intramurale teams nu vertrouwd met het werken met de KVC. Daardoor is kwaliteit ook een onderwerp van medewerkers geworden: er is eigenaarschap.

Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties

Dit praktijkverhaal is onderdeel van de publicatie ‘Implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus – Ervaringen van zes verpleeghuizen met continu leren en werken aan goede kwaliteit van zorg’ (zie downloads). In deze publicatie zijn de elementen verzameld die bijdragen aan een succesvolle implementatie van leren en verbeteren in het verpleeghuis. De ervaringen van de zes verpleeghuizen zijn weergegeven in factsheets aan de hand van de acht stappen van het veranderkundige model van Kotter.

In een tweede publicatie zijn de geleerde lessen vertaald naar een algemeen stappenplan voor het implementeren van leren en verbeteren in het verpleeghuis. Lees hierover meer op de kennispagina over Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties.

Gebruiksgemak

Het was voor De Wijngaerd een belangrijke voorwaarde dat de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) eenvoudig geïmplementeerd kon worden met behulp van de huidige software die ook voor andere metingen gebruikt wordt. Met deze softwareleverancier was de organisatie bekend en tevreden. Bovendien leidde het voor medewerkers tot meer gemak, omdat ze niet met een nieuw programma hoefden te werken en op deze manier hadden ze alles op één plek staan. Dat gebruiksgemak vergroot de bereidheid om nieuwe zaken als de KVC ook op te pakken.

Bredere opbrengst bespreken

Voorheen deed De Wijngaerd alleen cliënttevredenheidsonderzoeken (CTO). De KVC heeft een bredere insteek: alle betrokken partijen (cliënten, medewerkers en familie en naasten) worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Dat levert een verrijking van de feedback op, bijvoorbeeld door de verschillen in resultaten tussen de verschillende groepen te analyseren. Ook sprak het de organisatie aan dat er binnen de KVC wordt gewerkt met dialogen. Na de meting worden de uitkomsten van elk team in een dialoogsessie met elkaar besproken. Daarbij is het waardevol om in te haken op actuele onderwerpen, zoals situaties die zich recent hebben afgespeeld. Dat maakt het voor medewerkers relevant en concreet.

‘De KVC is niet iets wat je lanceert en vanzelf blijft leven, iemand moet het traject actief houden.’

Goede rolverdeling en samenwerking

De projectleider en de kwaliteitsbewakers hebben belangrijke rollen voor een succesvolle implementatie van de KVC gehad. De projectleider bij De Wijngaerd volgde de resultaten van de meting, de dialogen en de hieruit voortvloeiende verbeteracties van de teams op de voet. Ze was daardoor in staat om bij te sturen waar nodig, de kwaliteitsbewakers input te geven over de beschikbare resultaten en om zicht te houden op het grote geheel. De kwaliteitsbewakers hadden en hebben een aanjagende functie, om medewerkers te stimuleren en te activeren gebruik te maken van de KVC en dat te blijven doen. Het meten, constateren van problemen en verbeteracties bedenken gaat goed, maar het daadwerkelijk uitvoeren van verbeteracties is soms best lastig.

Opbrengst

De KVC geeft in vergelijking met veel andere vragenlijsten de mogelijkheid om onderwerpen vanuit verschillende perspectieven centraal te zetten. De KVC biedt een kort-cyclische manier van leren en verbeteren, die dichtbij de actualiteit blijft en aansluit op wat er op dat moment in de organisatie en teams leeft. Daardoor groeit de bewustwording over de kwaliteit van zorg en over wat beter kan. Het versterkt de verantwoordelijkheid van medewerkers om zaken zelf op te pakken en aan te kaarten. Medewerkers nemen zo meer regie en hebben meer invloed op hun eigen werk. De Wijngaerd wil de eigen verantwoordelijkheid en regie van medewerkers versterken. De KVC, die zich op de gehele organisatie richt, ondersteunt dit.

Meer weten

  • Download de factsheet Implementatie van de KVC bij De Wijngaerd (zie downloads)

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met:

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via: