Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitsborging persoonsgerichte zorg door Zorgpartners Midden-Holland

‘Neem een bewoner in je hoofd en bedenk wat jij voor die persoon beter wilt hebben.’ Zo begon de workshop Waardigheid en trots op locatie tijdens het congres Thuis in het Verpleeghuis. Waarom deze vraag? Het antwoord is heel eenvoudig. Het zijn vaak de kleine dingen die impact maken en bijdragen aan kwaliteit. Maar hoe maak je dit aantoonbaar? En hoe ga je dit duurzaam borgen? Zorgpartners Midden-Holland koos voor ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie en ging aan de slag.

Op dat moment opende Zorgpartners Midden-Holland een nieuw verpleeghuis met nieuwe bewoners en medewerkers. Voor hen was dit tegelijk het moment om direct aan de slag te gaan met het goed neerzetten van de kwaliteitsborging van persoonsgerichte zorg. In de workshop vertelde Zorgpartners Midden-Holland openhartig het verhaal over de aanpak en het resultaat.

Hoe is Zorgpartners Midden Holland aan de slag gegaan?

Irene Blom en Gijs Kirpensteijn, leidinggevenden bij Zorgpartners Midden-Holland locatie Prinsenhof, wilden eerst weten hoe zij er ten opzichte van het kwaliteitskader nu echt voor stonden. Het uitvoeren van een nulmeting op basis van de Scan Kwaliteitskader uit het programma Waardigheid en trots op locatie was de uitkomst. Voor het krijgen van intern draagvlak is er gezamenlijk een plan van aanpak geschreven door het gesprek aan te gaan met medewerkers en overige betrokkenen zoals Raad van Bestuur, leden van de cliëntenraad, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze enthousiaste en gerichte aanpak zorgde ervoor dat de meeste betrokkenen de online vragenlijst invulden. De resultaten hiervan werden vervolgens tijdens de kwaliteitsgesprekken besproken.

Het prettige van de begeleiding vanuit Waardigheid en trots op locatie was de onafhankelijke en objectieve houding waarbij alle mogelijkheden werden belicht. Ook kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om eerlijk, gelijkwaardig en oprecht deel te nemen aan het kwaliteitsgesprek in een veilige omgeving.

Kwaliteitsgesprek als eyeopener

De kwaliteitsgesprekken zijn voor Zorgpartners Midden Holland een echte eyeopener geweest. Vanuit de praktische aanpak zijn er per onderdeel van het Kwaliteitskader de sterke- en verbeterpunten bepaald. De begeleiders van Waardigheid en trots op locatie stimuleerde Zorgpartners Midden-Holland om naast de thema’s die aandacht vragen ook juist kritisch te kijken en aan de slag te gaan met de thema’s waarvan je denkt dat deze op orde zijn. Het prettige van deze begeleiding was de onafhankelijke en objectieve houding waarbij alle mogelijkheden werden belicht. Ook kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om eerlijk, gelijkwaardig en oprecht deel te nemen aan het kwaliteitsgesprek in een veilige omgeving.

Vervolgens heeft Zorgpartners Midden-Holland na dit gesprek samen met het team van Waardigheid en trots op locatie de ondersteuningsvraag geformuleerd om daarna de keuze te maken om zelfstandig aan de slag te gaan dan wel met ondersteuning vanuit het programma. Deze flexibiliteit bij wat het beste bij jouw situatie past was voor hen echt een meerwaarde vanuit het programma.

Zorgpartners Midden-Holland: Door de deelname aan Waardigheid en trots op locatie is het leren van, en met elkaar versterkt. Dit door de thema’s vanuit het kwaliteitskader onderdeel te maken van de (standaard) werkoverleggen. Medewerkers ervaren hierdoor een verbetering in de sfeer en de samenwerking.

Heeft de scan van Waardigheid en trots op locatie nog meer dan verwacht opgeleverd?

De Scan heeft een duidelijke positiebepaling opgeleverd waar Zorgpartners Midden-Holland staat en mee aan de slag kan. Onverwachte bijvangst was een verbetering van de transparantie binnen de organisatie. Dit heeft geleid tot meer verbinding tussen de medewerkers en andere disciplines. Ook merkte Zorgpartners Midden-Holland dat de personeelsproblematiek is verminderd. Zo zijn er welzijnsmedewerkers aangetrokken met een positief effect op welzijn en kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

Door de deelname aan Waardigheid en trots op locatie is het leren van, en met elkaar versterkt. Dit door de thema’s vanuit het kwaliteitskader onderdeel te maken van de (standaard) werkoverleggen. Medewerkers ervaren hierdoor een verbetering in de sfeer en de samenwerking.

Zorgpartners Midden-Holland kan dan ook niet anders zeggen dat, door het toepassen van de Scan Kwaliteitskader uit het programma van Waardigheid en trots op locatie, het meer heeft opgeleverd dan dat ze vooraf hadden kunnen bedenken. Zij raden andere collega verpleeghuizen aan om het programma Waardigheid en trots op locatie serieus te overwegen. Zeker als het gaat om goede kwaliteitsborging die kan steunen op een breed draagvlak binnen de organisatie.

Deel deze pagina via: