Zorgleefplan maken met een eenduidige indeling

Wil je aan de slag met het maken van een zorgleefplan? Wil je weten wat de verschillende werkwijzen zijn voor het opstellen van een zorgleefplan? En welke indelingen er bij de vier domeinen, Omaha-system, Mikzo of de Nanda/NIC/NOC-classificatie gebruikt worden? Hoe andere organisaties er mee aan het werk zijn en hoe zij het zorgleefplan overzichtelijk en werkbaar houden? Gebruik dan deze tool.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Bekijk ook de andere voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken.

Zorgleefplan maken met verschillende ordeningsprincipes van zorg- en ondersteuningsvragen

Waarom?

Deze tool helpt je als…

 • …je op zoek bent naar informatie over het maken van zorgleefplannen.
 • …je de verschillende werkwijzen over het opstellen van een zorgleefplan wilt vergelijken. Hoe delen Artemis, Actiz, Omaha System en Mikzo hun zorgleefplannen in? Hoe doe je dat met de classificaties van Nanda, NOC en NIC?
 • …je wilt weten hoe zorgorganisaties er mee werken en het zorgleefplan overzichtelijk en werkbaar houden.

Zorgleefplan indelingen

Wat bevat deze tool?

Informatie over het zorgleefplan van Actiz en Artemis:

 • Handleiding werken met het zorgleefplan zoals ontwikkeld bij Artemis, waarbij vraagstukken in 4 domeinen zijn ingedeeld.
 • Officiële informatie en handleiding van Actiz.
 • Handleiding en instructies voor zorgteams intramuraal die met de vier domeinen in ONS werken (complete procesbeschrijving werken met een zorgleefplan).

Informatie over het werken met Omaha Systeem:

 • Officiële basishandleiding Omaha System voor intramurale organisaties.
 • Handleiding en instructies voor zorgteams intramuraal die met Omaha System in ONS werken.
 • Voorbeeldzorgplannen.

Informatie over het werken met Mikzo:

 • Officiële instructie Mikzo.
 • Uitleg Zorgclassificaties Mikzo.
 • Handleiding en instructies zorgplan maken met Mikzo in ONS samengesteld.

Informatie over het werken met Nanda, NOC en NIC:

 • Artikel over het maken van een zorgplan met de classificaties van Nanda (verpleegkundige diagnoses), de NOC (uitkomsten/doelen) en NIC (interventies).

Welk niveau?

Dit proces gaat over het niveau van het zorgproces, ingezoomd op het onderdeel ‘Plan’ uit de PDCA-cyclus.

Resultaat: zorgvragen vertalen naar een zorgleefplan

Wat levert het op?

 • Eenduidige werkwijze in het omzetten van zorgvragen in een zorgleefplan met aandachtsgebieden (problemen), doelen en acties m.b.v. een eenduidige indeling.
 • Afspraken hoe welzijnsaspecten en risico’s uit risicosignalering terug te laten komen in het zorgleefplan en hoe te voorkomen dat zorgplannen té veel doelstellingen bevatten.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Scholingsmedewerkers

Hoe te gebruiken?

Als inspiratie bij / voor het inrichten van een eigen eenduidige werkwijze.

Meer weten

Geplaatst op: 15 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 31 oktober 2022