Naar hoofdinhoud Naar footer

Wonen met zorg: proces in beeld

Gepubliceerd op: 22-01-2021

Wie aan de slag wil met methodisch werken bij het proces Wonen met Zorg kan gebruik maken van de overzichtsplaat ‘Methodisch werken bij Wonen met Zorg’. Op een A3 staan de 6 processtappen met informatie per processtap van het zorgproces overzichtelijk weergegeven.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Overzicht 6 stappen cliëntproces

Waarom?

De A3 overzichtsplaat ‘Methodisch werken bij Wonen met Zorg’ inspireert als er behoefte is aan een overzicht van de 6 processtappen in het zorgproces in één plaatje met daarbij eenduidige afspraken (wat en door wie) per processtap.

Uitgangspunten en taakverdeling cliëntproces

Wat?

Voor alle 6 stappen van het cliëntproces staan de ‘uitgangspunten’ en de verantwoordelijkheden, ‘wie doet wat’, beschreven. De 6 processtappen zijn:

 • Verzamelen van informatie
 • Vaststellen van behoeften
 • Vaststellen van zorgdoelen
 • Vaststellen en plannen van zorgactiviteiten
 • Uitvoeren van activiteiten volgens planning
 • Evalueren en zo nodig bijstellen

Welk niveau?

Dit proces gaat over het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naasten. De PDCA-cyclus komt in zijn geheel aan bod, gericht op de cliëntenzorg.

Resultaat methodisch werken

Wat levert het op?

 • Duidelijkheid over de norm: zo werken we hier.
 • Duidelijkheid over de inhoud en verantwoordelijkheden in verschillende processtappen.

Door wie te gebruiken?

 • Leidinggevenden / management
 • Kwaliteitsverpleegkundigen
 • Scholingsmedewerkers
 • Medewerkers om cyclisch werken op het netvlies te houden

Inspiratie inrichten ECD

Hoe te gebruiken?

De overzichtsplaat is te gebruiken als inspiratie bij / voor het inrichten van het ECD: aantal en inhoud van de onderdelen van het ECD. Voor borging: inzicht houden hoe cyclisch te werken en welke verantwoordelijkheden er zijn. Voor reflectie: de norm is immers verwoord in het A3.

Download

De overzichtsplaat ‘Methodisch werken bij Wonen met Zorg’ is in 2017 opgesteld door een middelgrote zorgorganisatie.

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands