Tools voor gezamenlijke besluitvorming

Deze tools inspireren als je op zoek bent naar handvatten om het proces van samen beslissen toe te passen in het dagelijks werk.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Tools voor gezamenlijke besluitvorming

Waarom?

Deze tools inspireren als je op zoek bent naar:

 • een methode of werkwijze over hoe je samen met de bewoner komt tot beslissingen. Zoals bij bewoners met dementie.
 • een handige infographic over wie binnen het zorgproces beslist als iemand niet volledig handelingsbekwaam is.
 • een werkwijze om te komen tot keuzes, zonder van probleem meteen naar een oplossing te zoeken. Je vraagt je eerst af: wat doet er toe?

Aan de slag met gezamenlijke besluitvorming

Wat?

Je vindt handvatten om het proces van samen beslissen toe te passen in het dagelijks werk, bestaande uit drie inspirerende voorbeelden en een toolbox:

 • Infographic Kennemerhart over informatie delen en besluitvorming bij wilsbekwame en wilsonbekwame bewoners. Het is een eenvoudig visueel overzicht dat helpt bij betrokkenen.
 • 4 stappen gezamenlijke besluitvorming met hierin 4 stappen design thinking
 • Informatie, stappenplan en tools: Samen beslissen met kwetsbare ouderen.
  • Model voor besluitvorming in 6 stappen: 1. Voorbereiding, 2. Doelen, 3. Keuze, 4. Opties, 5. Besluitvorming en 6. Evaluatie
  • Tools ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’:
   • Aanmelden inspiratiesessie ‘Samen Beslissen met TOPICS-SF’
   • E-learning samen beslissen voor geriaters
   • Stappenplan samen beslissen (gespreksmodel)
   • Placemats samen beslissen
   • Voorbeeld Samen beslissen in de thuiszorg
   • Speel de quiz
   • Onderzoek naar samen beslissen
   • Infographic Samen beslissen volgens zorgverleners
   • Patiëntenfolder voorbereiding op gesprek
   • Handreiking gezamenlijke besluitvorming 1e lijn
   • Gesprekshandleiding samen beslissen 1e lijn  
 • De ‘toolbox Samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten’. De toolbox bevat materialen en tips:
  • gespreksmodellen die je helpen het gesprek te voeren;
  • tips en materialen om te communiceren met mensen met dementie en hun naasten;
  • hulpmiddelen voor professionele samenwerking bij samen beslissen;
  • kennisclips: video’s met toelichting op samen beslissen en inspiratieflitsen om zelf aan de slag te gaan.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het geheel zorgproces.

Resultaat van tools en methodes

Wat levert het op?

Inzicht in wie mogen beslissen in het zorgproces en welke informatie gedeeld mag worden, passend bij de WGBO. De methoden helpen bij gezamenlijke besluitvorming zelf, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Door wie te gebruiken?

 • beleidsmedewerkers
 • zorgmedewerkers

Maak gebruik van de tool

Hoe te gebruiken?

 • Deel infographic uit bij inwerken en bijscholing, wellicht op teamkamer.

Meer weten

Geplaatst op: 29 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 1 november 2021