Naar hoofdinhoud Naar footer

Routekaart Kwaliteitskader: geeft inzicht en helderheid in verbeterpunten

Gepubliceerd op: 22-05-2023

De Routekaart Kwaliteitskader is een vertaling van de onderwerpen van het Kwaliteitskader in doelen en acties voor de praktijk. Het is een communicatiemiddel dat je overal kunt ophangen, zodat iedereen op de hoogte is van verbeteracties, bijbehorende aanjagers en wanneer waaraan gewerkt wordt. De Routekaart Kwaliteitskader geeft inzicht en duidelijkheid in hoe te kunnen verbeteren op een haalbare en methodische manier. En dat zorgt voor een stukje rust bij medewerkers.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Waarom?

Locatie Abbingahiem, van zorgorganisatie Noorderbreedte, liet een scan uitvoeren om te zien in hoeverre zij voldoen aan het Kwaliteitskader. Daar kwamen een aantal verbeterpunten uit voort. Dit leidde tot een enorme Excelsheet. Maar een Excelsheet helpt niet om de verbeterpunten te laten leven onder medewerkers. Daarom hebben zij daar de Routekaart voor bedacht. Zij hebben de Routekaart overal opgehangen, zodat iedereen het kan zien.

Wat?

 • De Routekaart Kwaliteitskader is een poster die je overal kunt ophangen.
 • Ieder thema uit het Kwaliteitskader heeft een eigen kleur.
 • Bij ieder doel staat de naam van de aanjager.
 • Dient als planning om inzichtelijk te maken wanneer wat wordt opgepakt.
 • Werkt goed als medewerkers ook zelf input kunnen leveren.
 • De Routekaart is een geschikt middel om tijdens overleggen te laten zien.
 • Kan eventueel gebruikt worden in combinatie met het Verbeterbord voor een vertaling naar de praktijk van alledag.

De Routekaart werkt alleen goed als die wordt gebruikt in een cultuur waar actief wordt gewerkt aan medezeggenschap en ‘leren en veranderen’.  Wat dat betekent kun je lezen in het artikel ‘De Routekaart helpt ons enorm bij methodisch werken’.

Welk niveau?

Medewerkers en teams.

Resultaat Routekaart Kwaliteitskader

 • Zorgt voor rust en overzicht.
 • Helpt bij methodisch werken.
 • Geeft duidelijkheid in hoe te verbeteren op een haalbare manier.
 • Zorgt voor meer betrokkenheid.
 • Zorgt voor een goede planning.  

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers en behandelaars
 • Leidinggevenden
 • Scholingsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Management en beleid

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 19-06-2023

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands