Risicosignalering en Early warning score

Bij ouderen liggen er op het gebied van hun gezondheid meer risico’s op de loer dan bij anderen. Hoe eerder je deze risico’s op bijvoorbeeld vallen of huidletsel signaleert, hoe beter. Voor het signaleren van een aantal risico’s zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Zo is er een overzicht met belangrijke signalen per risicogebied en early warning scores, die gebruikt worden voor het voor het beoordelen van de gezondheidssituatie van de bewoner.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Het belang van risicosignalering

Waarom?

  • Risicosignalering is een belangrijk onderdeel van klinisch redeneren. Risicosignalering vergt veel vaardigheden; ook omvat het meer dan twee keer per jaar een signaleringslijst invullen.

Signaleren en rapporteren

Wat?

  • Overzicht van signalen bij veel voorkomende risico’s, zoals ook op de profielvragenlijst in het ECD te vinden is (ONS)
  • De Early warning scores waarmee medewerkers goed kunnen signaleren en rapporteren over gevonden risico’s en goed hierover met de arts kunnen overleggen.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het cliëntniveau en is gericht op risicosignalering gedurende het zorgproces

Resultaat van het werken met de materialen

Wat levert het op?

  • Kennis van belangrijke signalen voor het bestaan van risico’s op de belangrijkste risicogebieden
  • Kennis van de early warning score

Door wie te gebruiken?

  • Zorgmedewerkers/EVV-ers/contactverzorgende
  • Leidinggevenden
  • Kwaliteitsmedewerker
  • Scholingsmedewerker

Hoe te gebruiken?

  • De materialen zijn te gebruiken voor een training over risicosignalering.

Download

De materialen zijn ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots op locatie.

Meer weten

Geplaatst op: 22 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022