Naar hoofdinhoud Naar footer

Publicatie voor goed toezicht houden in verpleeghuis

Gepubliceerd op: 04-02-2021

Goed toezicht houden bij verpleeghuizen om goede zorg te realiseren. Hoe en wat kan de raad van toezicht hieraan bijdragen? Deze vraag staat centraal in de publicatie ‘Reisgids voor toezichthouders bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. De gids biedt raden van toezicht handvatten en inspiratie bij het maken van afwegingen en bij het voeren van de dialoog met elkaar én met de organisatie om goede zorg te realiseren.

In gesprek aan de hand van vragen en filmpjes

Wil jij als RvT praktisch aan de slag met het gedachtegoed van de reisgids? Maak dan gebruik van de werkvorm (zie downloads) en ga met elkaar in gesprek aan de hand van filmpjes en vragen. Ga samen op verkenning. Je past deze tool makkelijk aan naar context en persoonlijke wensen. Voorbeeldvragen:

  • Hoe weet u of medewerkers voldoende ruimte en vertrouwen ervaren om hun werk te kunnen doen?
  • Hoeveel ruimte en vertrouwen ervaart u als rvt? En hoe is de wederkerigheid?

De wijze waarop we kwaliteit en veiligheid waarderen in het verpleeghuis verandert continu. Dat stelt uitdagingen aan organisaties én aan het functioneren van de RvT. De essentie van kwalitatief goede verpleeghuiszorg is inmiddels persoonsgerichte zorg. Goede persoonsgerichte zorg richt zich steeds op wat deze ene persoon onder kwaliteit van leven verstaat. Dit betekent dat verpleeghuisbewoners als unieke mens worden gehoord en gezien en dat zij meebeslissen. Dit vereist dat organisaties en zorgverleners minder uitgaan van controle, beheersing en protocollen en meer nadruk leggen op zoeken wat in deze situatie, hier en nu goede zorg is. Dit vraagt om experimenteren en improviseren. Hierin hoort de raad van toezicht mee te gaan.

Inzichten en ervaringen uit toezichtspraktijk

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat de rol van intern toezicht kort beschreven. Voor een verdere invulling daarvan hebben de NVTZ en Vilans een expertgroep onder voorzitterschap van Laurent de Vries (bestuurder bij Summa College en voormalig bestuurder van Viattence) gevraagd om inzichten en ervaringen uit de toezichtpraktijk te delen. Het resultaat is een reisgids, waarmee toezichthouders zelf betekenis en vorm geven aan hun rol. 

Expertgroep over reisgids en nieuwe rol RVT

‘We komen uit een wereld waarin vastlag hoe het moet. Het gaat er nu om dat je zelf met je eigen omgeving uitvindt wat het goede is om te doen. Dat is een verschuiving voor de rol van een raad van toezicht. Het hangt ervan af of jij met je omgeving in staat bent om uit te vinden wat die rol nu is. Om er in de dialoog met elkaar uit te komen, in plaats van te kijken naar wat er is voorgeschreven.’

YouTube video thumbnail

Van uitvoeren naar uitvinden

De expertgroep benoemde de nieuwe rol voor RvT als volgt: ‘We komen uit een wereld waarin vastlag hoe het moet. We hoefden alleen maar te zorgen dat het gebeurde en daarop toe te zien. Dat ligt achter ons. Het gaat er nu om dat je zelf met je eigen omgeving uitvindt wat het goede is om te doen. Dat is een verschuiving voor de rol van een raad van toezicht en voor zijn verbinding met anderen. Het hangt ervan af of jij met je omgeving in staat bent om uit te vinden wat die rol nu is. Om er in de dialoog met elkaar uit te komen, in plaats van te kijken naar wat er is voorgeschreven.’

Drie thema’s goed toezicht houden

De reisgids beschrijft drie thema’s: het nieuwe tegemoet treden (persoongericht), bewust afwegen (lerende organisatie) en verbinden (context). Elk thema bevat een korte beschrijving, dingen om te doen, en suggesties voor verdere verkenning. Ook staan er ervaringen in van collega-toezichthouders.

1. Het nieuwe tegemoet treden (persoonsgericht)

Bekijk de video met toelichting door voormalig RvB bij Viattence en voorzitter expertgroep Laurent de Vries:

YouTube video thumbnail

2. Bewust afwegen (lerende organisatie)

Bekijk de video met toelichting door voormalig lid RvT Mosea Zorggroep en lid van expertgroep Nico van Weert:

YouTube video thumbnail

3. Verbinden (context)

Bekijk de video met toelichting door directeur Zorggroep Apeldoorn en lid expertgroep Margje Mahler:

YouTube video thumbnail

Meer weten

  • Lees meer informatie over de totstandkoming van de publicatie op nvtz.nl.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Toolkit