Naar hoofdinhoud Naar footer

Methodisch werken vanuit Positieve gezondheid

Gepubliceerd op: 04-04-2022

Deze tool van zorgorganisatie Westerholm biedt handvatten om vanuit een visie op Wonen, Welzijn en Zorg – waarin het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en Healthy Ageing is verwerkt – methodisch werken binnen de organisatie vorm te geven. Er worden instrumenten aangedragen om deze visie op eenduidige wijze door te voeren. Van de kennismaking met de bewoner tot het opstellen en evalueren van het zorgplan in het ECD. Ook is voor de gehele werkwijze een kwaliteitskompas ontwikkeld.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Welbevinden en zelfredzaamheid bevorderen

Waarom?

Het doel van deze methodische aanpak rondom de implementatie van de visie op Wonen, Welzijn en Zorg is dat bewoners ongeacht hun zorgvraag met plezier oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving. Het welbevinden, de autonomie en zelfredzaamheid van de bewoner staan hierbij centraal. De instrumenten die ontwikkeld zijn op basis van de visie, zijn gericht op het bevorderen en behouden van eigen regie en op het voorkomen en behandelen van klachten (Healthy Ageing). 

Om de bewoner goed te (leren) kennen wordt ingezoomd op het levensverhaal en de zes dimensies van Positieve Gezondheid: zingeving, kwaliteit van leven, welbevinden, meedoen, dagelijks functioneren  en lichaamsfuncties.

Positieve Gezondheid vertaald in werkprocessen

Wat?

De tool bevat:

 1. Een visie op Wonen, Welzijn en Zorg, geïnspireerd door het gedachtegoed van Positieve gezondheid en Healthy Ageing.
 2. Een vertaling van de visie in een werkproces voor het ECD (ONS Nedap).
 3. Een vragenlijst (kennismaking-evaluatieformulier) – onderdeel van het werkproces – waarin de zes dimensies van Positieve Gezondheid worden uitgevraagd. Daarnaast zijn ook de zorginhoudelijke thema’s rondom de verplichte risicosignalering opgenomen. Bij elk thema wordt aan de bewoner gevraagd om een rapportcijfer te geven. Vervolgens wordt gevraagd of de bewoner wil werken aan instandhouding of verbetering van dit cijfer. Als dit met “ja” wordt beantwoord gaat dit onderdeel automatisch door naar het zorgplan.
 4. Een hulpkaart waarop de belangrijkste tips en aandachtspunten voor het kennismakings- en evaluatiegesprek staan.
 5. Een uitlegvideo voor zorgmedewerkers waarin de achtergrond en uitgangspunten van positieve gezondheid toegelicht worden en hoe de elementen van positieve gezondheid bij Westerholm verwerkt zijn in bijvoorbeeld de intakegesprekken met nieuwe bewoners en de evaluatiegesprekken van het zorgleefplan met bewoners. Er wordt een voorbeeldgesprek getoond met tips in beeld over hoe je het gesprek het beste kunt voeren.
 6. Een kwaliteitskompas. Voor een passend kwaliteitssysteem, is de visie op wonen, zorg en welzijn als uitgangspunt genomen. Deze visie is vervolgens geplaatst in de pdca-cirkel, wat het continue leren en verbeteren aangeeft. Er is voor andere termen gekozen, omdat deze beter aansluiten bij het teams en meer concreet zijn: Bedenken (Plan), Doen (Do), (Ver)tellen (Check), Leren/Analyseren (Act). Vanuit deze cirkel zijn per fase de kwaliteitsinstrumenten weergegeven die door een organisatie kunnen worden ingezet. Ook de interne en externe stakeholders zijn van invloed op het kwaliteitssysteem en daarom meegenomen in dit model. Dit geheel samen wordt het kwaliteitskompas genoemd.

Welk niveau?

Het proces beslaat alle drie de niveaus in de organisatie.

 • Niveau van het zorgproces (de bewoner): de kennismaking, het zorgplan (evaluatie), Carenzorgt, familienet,
 • Niveau van de medewerkers / team: mic, KPI’s, audits, teamplan                                                            
 • Niveau van de organisatie: CTO, MT, Leveranciersbeoordeling, directiebeoordeling, jaarplan, kwaliteitsverslag

Kwaliteitsbewust denken en handelen

Wat levert het op?

 • Informatie over de bewoner en de manier waarop hij/zij invulling wil geven aan zijn of haar leven en wat hierin voor hem of haar belangrijk is. Eigen regie, zelfredzaamheid, familieparticipatie, eten en drinken, gewoontes zijn hierin belangrijke thema’s.
 • Een zorgleefplan waarin doelen staan beschreven waarvan de bewoner heeft aangegeven dat dit voor hem/haar belangrijk is (rapportcijfer). Achtergrondinformatie vanuit het kennismaking-evaluatieformulier is vanuit het zorgleefplan eenvoudig naar voren te halen indien dit gewenst is.
 • Methodisch werken door voortdurend de cirkel van bedenken, doen, (ver)tellen en leren/analyseren te doorlopen. Met het kwaliteitskompas en de kwaliteitsinstrumenten ondersteunen wij het kwaliteitsbewust denken en handelen.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerker
 • Leidinggevende
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Bestuurder

Download

Deze documenten zijn binnen Westerholm in 2021 ontwikkeld met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie. Je downloadt ze onderaan deze pagina.

 • Visie Wonen, Welzijn en Zorg in Westerholm
 • Procesbeschrijving Wonen, Welzijn en Zorg in ONS Nedap
 • Kennismaking-evaluatieformulier
 • Hulpkaart Positieve Gezondheid ‘Hoe stel ik de juiste vragen?’
 • Kwaliteitskompas
YouTube video thumbnail

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 24-05-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands