Methodiek: ‘De boom van welbevinden’

De tool ‘De boom van welbevinden’ van zorgaanbieder ZZG zorggroep biedt handvatten om methodisch te werken aan het welbevinden van bewoners. Op locatie Wollewei is binnen het Waardigheid en trots-traject een methodische werkwijze rondom het continu verbeteren van welbevinden ontwikkeld. Je vindt in deze tool de voorbeelddocumenten van een visie op welbevinden en de visuele uitwerking in de boom van welbevinden, de vertaling in teamnormen en een teamactieplan. Ook is er een gespreksformulier met voorbeeldvragen voor het gesprek over welbevinden met bewoners en hun familie.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Continu verbeteren welbevinden bewoners

Waarom?

De methode is inspirerend wanneer je op zoek bent naar een gedegen samenhangende aanpak gericht op continue verbetering van welbevinden vanuit het bewonersperspectief.

Boom van welbevinden

Wat?

De tool bestaat uit:

 • Een voorbeelddocument van een ontwikkelde visie op wonen en welbevinden van de locatie Wollewei van ZZG zorggroep. Geïllustreerd in de ‘boom van welbevinden’.
 • Een document met teamnormen voor welbevinden waarmee de teams zichzelf kunnen waarderen. Deze kan 1 tot 2 keer per jaar worden ingezet, zodat zij inzicht krijgen in de huidige en de gewenste situatie.
 • Een teamactieplan om de concrete vervolgacties na meting van de teamnormen af te spreken. Dit kan tevens door de manager gebruikt worden om te monitoren en ondersteunen.
 • Een werkblad ‘boom van welbevinden’ incl. voorbeeldvragen om met bewoners, familie/naasten en zorgprofessionals de wensen per bewoner in beeld te brengen.  
 • Een document ‘maatje gezocht’ voor de coördinator vrijwilligers om in te zetten wanneer de teams niet kunnen voldoen aan de wensen.

Welke niveau

De tool betreft het niveau van het zorgproces.

Wat levert het op?

Indien het daadwerkelijk in samenhang wordt toegepast levert gebruik van deze methodiek op:

 • Meer aandacht voor bewust afstemmen en aanbieden van persoonlijk welbevinden aan bewoners.
 • Achtergrond en wensen per bewoner kort en bondig in beeld gebracht.
 • Meer invloed op beleid en werkplezier bij direct betrokkenen.
 • Eenduidige teamafspraken rondom welbevinden en systematiek om deze te kunnen monitoren en te ondersteunen.
 • Uitbreiding van de relatie met en inzet van het netwerk van de bewoner.
 • Vergroten van vakmanschap t.a.v. persoonsgerichte zorg en gesprekstechniek.
 • Meer bewust samen leren en verbeteren in concrete stappen op teamniveau.
 • Methodische aanpak van het bewerkstellingen van veranderingen.

Door wie te gebruiken?

De tool is in te zetten door leidinggevenden, verbeterteams, kwaliteitsmedewerkers, (team)coaches.

Download

Deze methode is ontwikkeld binnen het Waardigheid en trots-traject bij ZZG zorggroep, locatie Wollewei. Download de volgende hulp- en voorbeeldmaterialen:

 

Meer weten

Geplaatst op: 5 december 2022
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022