Lesmateriaal Risicosignalering

Met deze interactieve workshop kun je het onderwerp ‘risicosignalering’ aan de hand van een observatieopdracht, een quiz en een casus over CVA bespreekbaar maken. Bij de training horen diverse relevante handouts. De training is ontwikkeld voor zorgmedewerkers.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Het belang van risicosignalering

Waarom?

 • Risicosignalering is een belangrijk onderdeel van klinisch redeneren. Risicosignalering vergt veel vaardigheden; ook omvat het meer dan twee keer per jaar een signaleringslijst invullen.

Signaleren aan de hand van een casus

Wat?

Scholingsmateriaal op het gebied van risicosignalering

 • Dit bestaat uit een uitgebreide interactieve Powerpoint met daarin:
  • Observatieopdracht
  • Quiz
  • Visie op risicosignalering
  • De praktijk: casus (CVA)
  • Goed observeren
  • Rapporteren
  • Signaleringsinstrumenten
 • Daarnaast zijn er handouts over: CVA (onderwerp van de casus), gespreksvoering, observeren, rapporteren.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het cliëntniveau en is gericht op risicosignalering gedurende het zorgproces

Resultaat van het werken met de scholingsmaterialen

Wat levert het op?

 • Kennis over en toepassen van risicosignalering, aan de hand van een casus CVA

Door wie te gebruiken?

 • Scholingsmedewerkers
 • Zorgmedewerkers

Hoe te gebruiken?

 • De materialen zijn te gebruiken voor een training over risicosignalering.

Download

Het scholingsmateriaal is ontwikkeld als training voor zorgmedewerkers.

Meer weten

Geplaatst op: 22 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2021