Naar hoofdinhoud Naar footer

Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg

Gepubliceerd op: 22-01-2021

Bewoners, familie en vrienden, zorgprofessionals én vrijwilligers: samen vormen ze de vier blaadjes van een klaverblad. In hun onderlinge contact maken ze gouden momenten mee. Dat kunnen vrolijke, humoristische, verdrietige en ontroerende ervaringen zijn. Het zijn stuk voor stuk momenten waarop er werkelijk aandacht is voor elkaar. Zij vormen als het ware het gouden hart van het klaverblad: het klaverblad van aandacht. Het Klaverblad-boekje helpt de gouden momenten te laten groeien en te delen met elkaar.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Klaverblad: boekje met werkblad om gouden momenten te delen

Waarom?

Het boekje Klaverblad voor gouden momenten in de zorg inspireert als

 • er gespreksverlegenheid is bij medewerkers en vrijwilligers over het voeren van een gesprek, juist ook bij de mooie momenten in de dag en bij het ondersteunen.
 • medewerkers het lastig vinden in gesprek te gaan over levensvragen.

In gesprek voor meer betekenis

Wat?

 • Het Klaverblad-boekje helpt om in gesprek te gaan over gouden momenten in de zorg: momenten waarop bijzondere aandacht is voor elkaar. Het helpt als bewoners, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers deze momenten met elkaar delen.
 • In het boekje vind je opwarmertjes voor gesprekken en contacten die een gouden moment kunnen worden. Daarbij staan handige hulpvragen die helpen zinvolle gesprekken te voeren:
  •  voor spontane momenten tussendoor
  • met familie
  • in een teambijeenkomst of multidisciplinair overleg
  • bij zorgleefplan- of cliëntbesprekingen
  •  in vrijwilligersbijeenkomsten.
 • In het boekje staan diverse tips om de gouden momenten vast te houden en anderen te inspireren. Hiervoor is ook een werkblad om zelf je gouden moment kunt schrijven.
 • Op Zorgvoorbeter zijn ook andere materialen beschikbaar ter ondersteuning van het gesprek over het omgaan met levensvragen. Zoals bijvoorbeeld de inspiratiekaarten welbevinden en de landkaart domein mentaal welbevinden.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en team-niveau en past binnen het cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van het werken met het Klaverblad

Wat levert het op?

 • Gouden momenten in de zorg naar boven halen, ook om hier van te leren.
 • Waardering voor kleine dingen in de dagelijkse zorg.
 • Goede gesprekken over levensvragen.

Door wie te gebruiken?

 • Vrijwilligers
 • Zorgmedewerkers en huiskamermedewerkers
 • Behandelaren
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Scholingsmedewerkers

Inspiratie leren en reflecteren

Hoe te gebruiken?

Het Klaverblad-boekje is te gebruiken als hulpmiddel voor het voeren of op gang brengen van het gesprek over mooie momenten in diverse omstandigheden.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 25-01-2021

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands