Kennisdossier Langer thuis – VPT, MPT en PGB

Het aanbieden van verpleegzorg thuis is niet iets dat je er als zorgorganisatie even bij doet. Het is een heel andere manier van organiseren dan je als zorgorganisatie gewend bent en is niet te vergelijken met thuiszorg of verpleeghuiszorg. Bovendien is er geen blauwdruk beschikbaar die je kunt overnemen. Hoe organiseer je Wlz-zorg thuis? Welke mogelijkheden bestaan er voor het aanbieden van Wlz-zorg thuis? Wat is het verschil tussen het volledig pakket thuis (VPT) en het modulair pakket thuis (MPT) of het persoonsgebonden budget (PGB) en hoe kun je dit vormgeven? In het kennisdossier ‘Langer thuis – VPT, MPT en PGB’ bieden we inspiratie en tools rondom het aanbieden van Wlz-zorg thuis.

Veel ouderen willen meer regie houden op hun leven en als zij zorg nodig hebben, willen zij dat de zorg niet hun leven bepaalt, maar dat zorg hen ondersteunt om hun eigen dingen te kunnen blijven doen. Vaak is dat thuis en met behulp van het sociaal netwerk. Naast de wens van ouderen, maken ook het capaciteitsvraagstuk op de arbeidsmarkt en woonmarkt het anders organiseren van de verpleegzorg noodzakelijk. Veel zorgorganisaties willen met hun aanbod wel aansluiten op deze ontwikkelingen, maar weten niet altijd hoe ze dit zouden kunnen aanpakken.

Wegwijzer Langdurige zorg thuis

Wegwijzer langdurige zorg thuis vpt mpt pgb

De verschillende mogelijkheden waarmee mensen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg thuis kunnen ontvangen zijn nog volop in ontwikkeling. Hoe verhouden leveringsvormen als volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) zich tot elkaar binnen de Wlz? En hoe verhouden zij zich ten opzichte van de intramurale zorg in het verpleeghuis (Wlz) en van de wijkverpleging die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd? Met de wegwijzer voor langdurige zorg thuis geven we inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de leveringsvormen rondom zaken als toegang tot de zorg, woonsituatie, wie levert de zorg, welzijn, toezicht en medische verantwoordelijkheid.

Ondersteuning Langer thuis – VPT, MPT en PGB

Vanuit de themagroep Langer thuis van het programma Waardigheid en trots voor de toekomst wordt gewerkt aan tools en ondersteuningsvormen voor organisaties die met dit thema aan de slag willen gaan. We bieden o.a. een Leergang Langdurende zorg thuis aan. Op dit moment zijn de basismodules van start gegaan. Op korte termijn volgen ook de verdiepende modules.

VPT in de wijk

Handreiking: 5 stappen voor het intakegesprek van VPT in de wijk

De handreiking 5 stappen voor het intakegesprek voor VPT in de wijk is te gebruiken voor het afnemen van een intakegesprek bij een cliënt voor wie een Wlz-indicatie is afgegeven en die thuis wil en kan (blijven) wonen en daar zorg en ondersteuning ontvangt. In het intakegesprek breng je de startsituatie in kaart. Je onderzoekt de zorgbehoefte van de cliënt en maakt een inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning. Je geeft de eerste informatie en maakt een planning voor de eerste zorgmomenten. Deze handreiking helpt je om dat in 5 stappen te doen en daarbij niets te vergeten.

Aanbod VPT in de wijk van ZorgSpectrum: ‘Vertrouwd thuis’

ZorgSpectrum biedt VPT met 3 teams in 3 gemeentes. Manager Aziz Boutaga. ‘Deze manier van zorg vraagt om het voeren van het goede gesprek om de vraag achter de vraag helder te krijgen. Daarnaast is een cultuuromslag nodig. Van taakgericht- naar relatiegericht. ’

Aanbod VPT in de wijk van Cordaan: ‘Zorgeloos thuis’

Cordaan begon 4 jaar geleden met het aanbieden van VPT. Inmiddels maken daar 260 cliënten gebruik van en hebben zij stedelijke dekking in Amsterdam. Projectleider Wiebren Oenema: ‘Wat goed werkt is dat we “zorgeloos thuis” bij ons apart gepositioneerd hebben van “zorg in de wijk”.

Inspiratieboekje Volledig Pakket Thuis in de wijk

Zilveren Kruis Zorgkantoor was in de regio Eemland betrokken bij een verkenning door de zorgaanbieders in deze regio met de mogelijkheden van VPT en heeft over dit traject een inspiratieboekje gemaakt met goede voorbeelden en praktische adviezen rondom het aanbieden van VPT in de wijk.

Succesfactoren verpleegzorg thuis

Vilans heeft bij acht aanbieders van VPT in de wijk kennis verzameld over hun aanpak en gekeken wat succesfactoren zijn.

Meer weten

Thuis als het kan – zelf als het kan

Reablement

Welke rol kan reablement in de Wlz-zorg thuis vervullen? Wat zijn hierbij de uitgangspunten en welke goede ervaringen uit de praktijk laten de werkende principes zien?

Geplaatst op: 20 april 2023
Laatst gewijzigd op: 12 september 2023