Inspiratiebox: methodisch werken in de verpleeghuiszorg

In deze inspiratiebox voor methodisch werken in de verpleeghuiszorg vind je meer dan 50 inspirerende voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Bijvoorbeeld in zorgprocessen en het werken met zorgleefplannen, maar ook op processen van samenwerken in teams, leren en verbeteren en op organisatieniveau het inrichten van kwaliteitsprocessen.

Kennisdossier methodisch werken

De inspiratiebox methodisch werken is onderdeel van het kennisdossier methodisch werken van Waardigheid en trots op locatie. In dit kennisdossier vind je o.a. nog een achtergrondartikel met een infographic over methodisch werken in de verpleeghuiszorg, een animatievideo met korte uitleg over het belang van methodisch werken en een reflectietool waarmee verpleeghuislocaties intern kunnen onderzoeken welke vraagstukken zich bij hen voordoen op het gebied van methodisch werken.

Beschrijving voorbeelden methodisch werken

Om het juiste voorbeeld van methodisch werken te kunnen kiezen zijn de voorbeelden beschreven volgens een vast format:  

  • Waarom: Bij welk vraagstuk bij methodisch werken kan dit voorbeeld je inspireren? 
  • Wat: Wat is het voorbeeld? Is het een methode, document, beleid, werkinstructie, workshop etc. 
  • Waar: Op welk niveau helpt dit voorbeeld het methodisch werken en op welk onderdeel van de PDCA-cyclus sluit het voorbeeld aan? 
  • Waartoe: Wat levert het voorbeeld op in het kader van methodisch werken?  
  • Wie: Wie kunnen gebruik maken van het voorbeeld?
  • Hoe: Hoe is het voorbeeld te gebruiken en hoe juist niet?
  • Waarvandaan: Van wie komt het voorbeeld en in welke setting is het ontwikkeld?
  • Wanneer: Wanneer is het voorbeeld ontwikkeld en vastgesteld?  

Hoe gebruik je materialen uit de inspiratiebox methodisch werken

De inspiratiebox methodisch werken is bedoeld als vindplaats van inspirerende voorbeelden van methodisch werken in de verpleeghuiszorg. Het wiel hoeft niet iedere keer opnieuw te worden uitgevonden. De bestaande voorbeelden dienen echter wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Oproep: deel jouw eigen voorbeelddocumenten en werkwijzen

Heb je binnen jouw organisatie ook inspirerende stappenplannen, handreikingen, werkbeschrijvingen of andere hulpdocumenten ontwikkeld om op een bepaald gebied methodisch werken te implementeren? Deel deze dan ook met collega’s van andere zorginstellingen! Neem contact op met Susan Keunen via: s.keunen@vilans.nl of tel. 06 11 47 82 39.

Inspiratiebox methodisch werken

infographic methodisch werken volgens PDCA-cyclus

De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken zijn ingedeeld naar de drie niveaus waarop methodisch werken vorm dient te krijgen. Kies hieronder één van de voorbeelden van methodisch werken:

1. Zorgproces cliëntenzorg

methodisch werken niveau zorgproces

 2. Medewerkers en teams: samen werken, leren en verbeteren

methodisch werken op niveau medewerker-team

2.a Leren en reflecteren

2.b Kwaliteit

2.c Veiligheid

2.d Samenwerking

2.e Samen werken aan kwaliteitsverbetering

3. Locatie/Organisatie: ondersteunings-, kwaliteits- en organisatieproces

methodisch werken niveau organisatie

Meer weten

Geplaatst op: 22 april 2022
Laatst gewijzigd op: 16 juni 2023