Vragen en formulieren opnamegesprek en checklist opname

De opname is zowel voor nieuwe bewoners als voor de organisatie een belangrijk moment. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan de intake-fase. Om goed met de zorg te kunnen starten, is er een bepaalde hoeveelheid gegevens nodig. Een gesprek hierover is niet altijd makkelijk, omdat het voor de aankomende bewoner vaak een ingrijpend moment is. Deze materialen helpen om bij de opname/ intake in elk geval de belangrijkste onderwerpen aan bod te laten komen.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Checklists bij opname

Waarom?

De materialen inspireren als

  • je voorbeelden wilt van hulpmiddelen / vragenlijsten / checklists bij opname.

Opname in het verpleeghuis

Wat?

  • Informatie en checklist over de intake/het eerste gesprek in Model Zorgleefplan Actiz
  • Een (voorbeeld) checklist bij opname.
  • Diverse formulieren voor opnamegesprekken in verschillende settings: kortdurende opname, palliatieve zorg, psychogeriatriem, refaliatie, verpleeghuis somatiek. Ook ter inspiratie.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het cliëntniveau en dan specifiek over het instroom proces: Opstarten zorgproces en informatieverzameling

Resultaat van het werken met de formulieren

Wat levert het op?

  • Systematische eenduidige werkwijze van het eerste gesprek en het begin van de periode van het verblijf.

Door wie te gebruiken?

  • Zorgmedewerkers

Hoe te gebruiken?

  • Als inspiratiebron voor het ontwikkelen van een eigen hulpmiddel bij inhuizing/intake

Download

Het Model Zorgleefplan is ontwikkeld door Actiz. Ook heeft Zorggroep Rijnmond formulieren ontwikkeld voor het uitvoeren van een opnamegesprek in diverse settings. Deze formulieren kunnen gebruikt worden als voorbeeld.

Meer weten

Geplaatst op: 22 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 27 september 2021