FIT-gesprek medewerker: functioneren, inzetbaarheid, talent/toekomst

FIT staat voor Functioneren, Inzetbaarheid en Talent & toekomst. Dit format voor het FIT-gesprek helpt om het jaargesprek op een waarderende manier te voeren, gericht op werkplezier en goed werk. Zo geef je waardering en energie aan de medewerker.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Het FIT-gesprek

Waarom?

Dit format inspireert als

 • je op een waarderende wijze het jaargesprek wilt gaan voeren, zodanig dat je de medewerker waardeert, energie geeft en laat groeien.
 • je het jaargesprek niet gericht wilt laten zijn op de cultuur van tekorten maar op werkplezier en goed werk.

Meer grip

Wat?

 • Format van een word-document als basis en verslaglegging voor een gezamenlijk open gesprek over FIT: Functioneren, Inzetbaarheid en Talent & toekomst.
 • Dit format is ontwikkeld in een leerwerkplaats gericht op dienend leiderschap in de organisatie. 

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en past met name binnen het check/act voor cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van het FIT-gesprek

Wat levert het op?

 • Gelijkwaardig gesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarin wederzijdse waardering centraal staat en dat energie geeft aan beide gesprekspartners.
 • Werkplezier voor zowel medewerker als leidinggevende.

Door wie te gebruiken?

 • Team samen met leidinggevende

Samen in gesprek

Hoe te gebruiken?

 • Opnemen in gesprekscyclus (in plaats van functionerings en popgesprekken e.d.)
 • Vooraf door medewerker en leidinggevende vragen delen
 • Gesprek voeren, let op zorg voor gelijkwaardigheid
 • Verslag maken in gezamenlijkheid, en instemming door middel van handtekening

Het format voor het FIT-gesprek met de medewerker is ontwikkeld in een leerwerkplaats in een zorgorganisatie. Deze leerwerkplaats is begeleid vanuit Vilans.

Meer weten

Geplaatst op: 18 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022