Naar hoofdinhoud Naar footer

Audit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft zicht op kwaliteit

Gepubliceerd op: 16-10-2019

De tool ‘Audit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ is bedoeld voor verpleeghuizen om zicht te krijgen op de kwaliteit in de organisatie en de teams. Met het kwaliteitsmeetinstrument worden de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op detailniveau gemeten en geëvalueerd met kijkpunten en vragen en getoetst aan normen.

Verdiepende meting

Het instrument kan worden gebruikt als verdiepende meting volgend op de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die wordt gebruikt in het programma Waardigheid en trots op locatie of de Verbetermeting 360 die wordt gebruikt als start van de Kwaliteit Verbetercyclus. De scan en de Verbetermeting 360 brengen de ervaringen van verschillende doelgroepen met de acht thema’s van het kwaliteitskader in kaart.

Inzet van de Audit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het instrument ondersteunt bij:

  • De implementatie van het kwaliteitskader.
  • Interne kwaliteitsevaluaties binnen zorgteams.
  • Interne kwaliteitsevaluaties organisatiebreed.

Het instrument is ingedeeld volgens de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Elk thema van het kwaliteitskader heeft een eigen tabblad. Per thema zijn acht metingen mogelijk. Er zijn:

  • teamnormen: te meten in een zorgteam/het zorgproces;
  • organisatienormen: te meten in de organisatie.

De opbouw per te beoordelen punt is als volgt:

  • kijkpunten en vragen voor de persoon die de kwaliteitsevaluatie uitvoert;
  • de norm;
  • de beoordeling van de norm:  voldaan, grotendeels voldaan, enigszins voldaan of niet voldaan;
  • ruimte om een toelichting te geven.

Download

Download de 'Audit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg' (excel) onderaan de pagina en ga er zelf mee aan de slag. Heb je vragen of wil je hulp bij het gebruik van de tool Audit Kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Stuur dan een e-mail naar: info@waardigheidentrots.nl, Margriet Boerma via abc@margrietboerma.nl of Anne Mieke den Ouden via a.denouden@xpertisezorg.nl.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit Audit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands