Administratieve lasten

Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Sommige zorgorganisaties zijn erin geslaagd de administratieve lastendruk terug te dringen tot 20%. Minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de cliënt. De opbrengsten van regelarm organiseren gaan dan ook verder dan alleen het verminderen van administratieve lasten. Het draagt bij aan kostenbesparing, hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid, afbouw van overhead en meer ruimte voor de professional. En het maakt de organisatie flexibel, waardoor zij makkelijker kan inspelen op veranderingen in doelgroep, zorgvraag, financiering of samenwerkingsverbanden.

  • Overzicht
  • 12 Praktijkvoorbeelden
  • 8 Tools
  • 2 Beleidsstukken
  • 13 Actueel
  • 6 Agenda
  • 4 Verslagen
  • 1 Pagina's

Actueel (13)