Medezeggenschap

Houd jij je zich bezig met medezeggenschap voor individuele cliëntbelangen en collectieve organisatiedoelen bij een zorgorganisatie? Dan kom je vast dit soort vragen tegen: Is onze vorm van een centrale cliëntenraad met lokale raden nog passend? Hoe gaan wij om met de veranderende groep bewoners met complexe zorgvragen die soms maar kort bij ons wonen? Hoe vinden wij de juiste mensen voor de cliëntenraad? Een pasklaar antwoord is er niet. Daarom ondersteunen wij jou met voorbeelden en dilemma’s van zorgorganisaties rondom medezeggenschap.

Afbeelding bij 'Verpleegkundige adviesraad (VAR) De Lange Wei professionaliseert'

Verpleegkundige adviesraad (VAR) De Lange Wei professionaliseert

Praktijk - 27 september 2021 - De verpleegkundige adviesraad van De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam krijgt de ruimte om invloed uit te oefenen. Ook in coronatijd.
onderwerpen: Gedeeld leiderschap, Samenwerking

Afbeelding bij 'Cliëntenraden daadkrachtiger en zichtbaarder, mede door coronavirus'

Cliëntenraden daadkrachtiger en zichtbaarder, mede door coronavirus

Verslagen - 2 december 2020 - Ruim duizend mensen keken naar de online talkshow van het Landelijk Congres Cliëntenraden op maandag 30 november. Lees het verslag.

Afbeelding bij 'Landelijk Congres Cliëntenraden 2020'

Landelijk Congres Cliëntenraden 2020

Verslagen - 30 november 2020 - Ruim duizend mensen keken van begin tot eind naar het Landelijk Congres Cliëntenraden op maandag 30 november. Wat een opkomst!
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij '‘Contact met cliëntenraad is onmisbaar voor intern toezicht’'

‘Contact met cliëntenraad is onmisbaar voor intern toezicht’

Praktijk - 19 november 2020 - Annemiek Stoopendaal, lid van de Raad van Toezicht bij Liemerije vertelt over hoe de relatie tussen RvT en de cliëntenraad kan verbeteren.
onderwerp: Toezicht

Afbeelding bij '10 tips voor cliëntenraden in coronatijd'

10 tips voor cliëntenraden in coronatijd

Praktijk - 3 juli 2020 - Hoe laat je als cliëntenraad je stem horen in coronatijd? En hoe pols je je achterban? De versoepeling van de bezoekregeling was een mooie testcase. Drie cliëntenraden delen 10 tips.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Nieuwe modelregeling voor medezeggenschap volgens de Wmcz 2018'

Nieuwe modelregeling voor medezeggenschap volgens de Wmcz 2018

Verslagen - 23 januari 2020 - Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking. LOC Waardevolle zorg en branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl werken samen aan een gezamenlijke modelregeling.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Handreiking inspraak Wmcz 2018'

Handreiking inspraak Wmcz 2018

Tools - 20 januari 2020 - De Handreiking inspraak Wmcz 2018 helpt verpleeghuizen, cliëntenraden, cliënten en naasten om inspraak gezamenlijk vorm te geven.
onderwerpen: Cliëntenraad, Cliëntenparticipatie

Afbeelding bij 'Cliëntenraden: meepraten bij nieuwbouw en renovatie – 8 tips'

Cliëntenraden: meepraten bij nieuwbouw en renovatie – 8 tips

Verslagen - 15 januari 2020 - Inbreng van de cliëntenraad bij nieuwbouw of renovatie is nodig. Henk Neep en Jan Meerpoel (LOC) geven 8 tips over meepraten over dit onderwerp.
onderwerp: Vastgoed

Afbeelding bij 'Cliëntenraden krijgen meer handvatten om hun werk te doen'

Cliëntenraden krijgen meer handvatten om hun werk te doen

Verslagen - 2 januari 2020 - Dankzij de nieuwe Wmcz 2018 krijgen cliëntenraden meer handvatten om hun werk te doen, maar de uitgangspunten blijven hetzelfde.

Afbeelding bij 'De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner'

De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner

Verslagen - 23 december 2019 - De cliëntenraad als last, er zijn nog altijd zorgbestuurders die er zo over denken. De Wmcz 2018 biedt handvatten voor een andere relatie tussen bestuur en cliëntenraad.

Ik wil werken aan:

Een kwaliteitsplan opstellen (1)
Afbeelding bij 'Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan'

Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

Verslagen - 29 november 2019 - Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.
onderwerpen: Kwaliteitsplan, Cliëntenraad, Zorginkoop