Medezeggenschap

Houdt u zich bezig met medezeggenschap voor individuele cliëntbelangen en collectieve organisatiedoelen bij een zorgorganisatie? Dan komt u vast dit soort vragen tegen: Is onze vorm van een centrale cliëntenraad met lokale raden nog passend? Hoe gaan wij om met de veranderende groep bewoners met complexe zorgvragen die soms maar kort bij ons wonen? Hoe vinden wij de juiste mensen voor de cliëntenraad? Een pasklaar antwoord is er niet. Daarom ondersteunen wij u met voorbeelden en dilemma’s van zorgorganisaties rondom medezeggenschap.

Afbeelding bij '10 tips voor cliëntenraden in coronatijd'

10 tips voor cliëntenraden in coronatijd

Praktijk - 3 juli 2020 - Hoe laat je als cliëntenraad je stem horen in coronatijd? En hoe pols je je achterban? De versoepeling van de bezoekregeling was een mooie testcase. Drie cliëntenraden delen 10 tips.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Nieuwe modelregeling voor medezeggenschap volgens de Wmcz 2018'

Nieuwe modelregeling voor medezeggenschap volgens de Wmcz 2018

Verslagen - 23 januari 2020 - Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking. LOC Waardevolle zorg en branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl werken samen aan een gezamenlijke modelregeling.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Handreiking inspraak Wmcz 2018'

Handreiking inspraak Wmcz 2018

Tools - 20 januari 2020 - De Handreiking inspraak Wmcz 2018 helpt verpleeghuizen, cliëntenraden, cliënten en naasten om inspraak gezamenlijk vorm te geven.
onderwerpen: Cliëntenraad, Cliëntenparticipatie

Afbeelding bij 'Cliëntenraden: meepraten bij nieuwbouw en renovatie – 8 tips'

Cliëntenraden: meepraten bij nieuwbouw en renovatie – 8 tips

Verslagen - 15 januari 2020 - Inbreng van de cliëntenraad bij nieuwbouw of renovatie is nodig. Henk Neep en Jan Meerpoel (LOC) geven 8 tips over meepraten over dit onderwerp.
onderwerp: Vastgoed

Afbeelding bij 'Cliëntenraden krijgen meer handvatten om hun werk te doen'

Cliëntenraden krijgen meer handvatten om hun werk te doen

Verslagen - 2 januari 2020 - Dankzij de nieuwe Wmcz 2018 krijgen cliëntenraden meer handvatten om hun werk te doen, maar de uitgangspunten blijven hetzelfde.

Afbeelding bij 'De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner'

De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner

Verslagen - 23 december 2019 - De cliëntenraad als last, er zijn nog altijd zorgbestuurders die er zo over denken. De Wmcz 2018 biedt handvatten voor een andere relatie tussen bestuur en cliëntenraad.

Afbeelding bij 'Het medezeggenschapsreglement: een aanwinst voor cliëntenraad'

Het medezeggenschapsreglement: een aanwinst voor cliëntenraad

Verslagen - 17 december 2019 - Wat kunnen cliëntenraad en bestuur samen regelen in het medezeggenschapsreglement? Marika Biacsics (NCZ) geeft aan wat do’s en don’ts zijn.

Afbeelding bij 'Compilatiefilm Landelijk Congres Cliëntenraden 2019'

Compilatiefilm Landelijk Congres Cliëntenraden 2019

Videos - 11 december 2019 - Bekijk de compilatiefilm van het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019: Veerkrachtig samenwerken.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Samenwerking als sleutel voor medezeggenschap in de thuiszorg'

Samenwerking als sleutel voor medezeggenschap in de thuiszorg

Verslagen - 9 december 2019 - Hans van Dinteren, trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, organisatie en governance, leidde de workshop Cliëntenraden in de thuiszorg en de Wmcz 2018 tijdens het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019.

Afbeelding bij 'Presentaties workshopronde 3 – Landelijk Congres Cliëntenraden 2019'

Presentaties workshopronde 3 – Landelijk Congres Cliëntenraden 2019

Verslagen - 5 december 2019 - Op 4 december 2019 vond het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019: Veerkrachtig samenwerken plaats. Bekijk hieronder de presentaties van workshopronde 3.

Geen onderdelen gevonden.