Naar hoofdinhoud Naar footer

SPOT ON: Methodisch werken aan kwaliteitsverbetering

Gepubliceerd op: 06-06-2023

Tijdens de SPOT ON-week ‘Methodisch werken aan kwaliteitsverbetering’ in juni 2023 besteedden we speciale aandacht aan het op een methodische manier werken aan structurele kwaliteitsverbetering. Methodisch werken verloopt via de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA) op verschillende niveaus binnen een zorgorganisatie en in verschillende processen. Bijvoorbeeld in zorgprocessen en het werken met zorgleefplannen, maar ook op processen van samenwerken in teams, leren en verbeteren en op organisatieniveau het inrichten van kwaliteitsprocessen. We organiseerden 2 webinars en deelden kennis en goede voorbeelden van zorgaanbieders die met dit thema aan de slag zijn gegaan.

Webinars methodisch werken aan kwaliteitsverbetering

Webinar ‘Hoe werk ik methodisch met het zorgplan?’

Burgerinitiatief ’t Zorghuus kreeg ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie om op een methodische werkwijze met het zorgleefplan te werken. In dit webinar gingen we met Silvie Tonnaer (zorgcoördinator en gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) en Anke Fleurkens (verpleegkundige) van ’t Zorghuus in gesprek over hoe zij het methodisch werken met hun teams hebben opgepakt, welke tool ze hiervoor hebben ontwikkeld en op welke manier het leerproces in de teams op gang kwam. Het webinar vond plaats onder leiding van Vilans-medewerkers Jeanny Engels (adviseur en coach primair proces) en Jeroen Havers (adviseur leren en veranderen).

Webinar ‘Gewoon kwaliteit! – Werken met een kwaliteitsscan’

Hoe houd je grip op alle aspecten van kwaliteit in een veranderende zorgwereld? En hoe voer je hier het goede gesprek over om te leren en verbeteren? Om een integraal beeld te krijgen, werd op alle locaties van Envida de ​kwaliteitsscan van Waardigheid en trots gedaan. De uitkomsten werden met een regieteam van ​belanghebbenden besproken in een interdisciplinair kwaliteitsgesprek en in een ​dashboard beschikbaar gesteld. Het resultaat: Gewoon kwaliteit! In dit webinar vertelden Vera Gerstel (beleidsmedewerker kwaliteit) en Ann Stouten (manager verpleegzorg) hoe Gewoon kwaliteit verbindt op het kwaliteitskader (en het nieuwe generieke kwaliteitskompas), administratieve lasten verlaagt, medewerkers invloed en eigenaarschap geeft rond kwaliteit van zorg en ​financiers en toezichthouders enthousiasmeert. Het webinar vond plaats onder leiding van Vilans-medewerkers Bellis van den Berg (adviseur monitoring en impact) en Susan Keunen (adviseur thema Kwaliteit bij Waardigheid en trots voor de toekomst).

Methodisch werken in de praktijk bij Noorderbreedte

Locatie Abbingahiem, van Zorgorganisatie Noorderbreedte, heeft een aantal mooie stappen gezet om een lerende locatie te worden. Zo heeft de locatie een routekaart ontwikkeld. De Routekaart is een vertaling van de onderwerpen van het Kwaliteitskader in doelen en acties voor de praktijk. ‘De Routekaart geeft een stukje rust aan onze medewerkers. Het geeft inzicht en duidelijkheid in hoe we kunnen verbeteren op een haalbare en methodische manier.’ Een kwaliteitsverpleegkundige, zorgmanager en teamcoach vertelden over de aanpak.

Ervaringen uitwisselen – Netwerk kwaliteitsverpleegkundigen

Kwaliteitsverpleegkundigen ouderenzorg vervullen een veelzijdige rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het verpleeghuis. Hoe werk jij met collega’s aan het behouden van kwaliteit van zorg? Sluit je aan bij een netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen. Zo deel je ervaringen binnen een vertrouwde groep en zijn er mogelijkheden om vragen te stellen. Inmiddels zijn er twaalf netwerken kwaliteitsverpleegkundigen ouderenzorg. Meer weten over hoe je zo’n netwerk opzet? Neem dan contact op met Susan Keunen via: s.keunen@vilans.nl of tel. 030 789 20 40.

Deel deze pagina via: