Whitepaper en quickscan: Mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen

Geplaatst op: 25 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2022

Tandarts-geriatrie C. de Bruijn van MondZorgPlus  schreef voor zorgorganisaties een whitepaper met een quickscan die hen in staat stelt in enkele minuten een inventarisatie te maken van de kwaliteit van de mondzorgverlening in een organisatie. Ook geeft hij praktische tips voor zorgmanagers over mondzorg bij ouderen.

Belang van mondzorg

Een slechte mondgezondheid heeft meer consequenties voor de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen dan alleen pijnklachten, een verminderde eetlust, energie, levenslust en onrustig gedrag. Ook longontsteking, hart- en vaatziekten en nog enkele serieuze fysieke aandoeningen zijn bewezen gevolgen van een slecht gebit. Bovendien heeft het niet goed kunnen kauwen een negatieve invloed op het geheugen. Alle reden voor een solide beleid voor mondzorg binnen zorginstelling. Echter, ondanks herhaaldelijk aandacht voor de problematiek is er in veel zorginstellingen onvoldoende aandacht voor de mondgezondheid van bewoners.

De Bruijn noemt als mogelijke redenen hiervoor:

  • Veel tandartsen hebben weinig kennis van (chronische) aandoeningen bij ouderen.
  • Artsen hebben weinig kennis van mondgezondheid en tandheelkundige zorg.
  • Er wordt onvoldoende verband gelegd tussen lichamelijke aandoeningen of een afnemende algehele
    gezondheid en een slechte mondgezondheid.
  • Veel verzorgenden vinden het vies om de mond en het gebit of de prothese van zorgbehoevende mensen
    te verzorgen.
  • Veel verzorgenden weten niet dat ook een gebitsprothese dagelijks verzorgd moet worden.

Quickscan

In de whitepaper geeft De Bruijn een quickscan die een zorgorganisatie inzicht geeft in hoe het gesteld is met de mondzorg. Drie pijlers onder goede zorg noemt de tandarts-geriatrie: Professionele dagelijkse mondverzorging is onderdeel van de basiszorg en het persoonlijke zorgplan, mondzorg maakt deel uit van een multidisciplinaire aanpak en voor iedere cliënt is een mondzorgplan opgesteld dat leidend is voor tandheelkundige behandelingen. Naast deze pijlers komen een aantal aanbevelingen aan bod.

Bron: Mondzorgplus

Meer weten