‘Voorschrijven medicatie in verpleeghuizen moet beter’

Geplaatst op: 20 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 13 maart 2017

Medicatieoverdracht is de zwakste schakel bij het veilig toedienen van medicijnen. In verpleeghuizen ontbreekt soms een actueel medicatieoverzicht of wordt er niet gewerkt volgens de Veilige Principes. Dit blijkt uit het rapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). In het rapport formuleert de IGZ vier voorwaarden voor goed voorschrijven:

  • Gebruik maken van elektronisch voorschrijven
  • Medicatieoverdracht
  • Medicatiebeoordeling
  • Verantwoordelijkheidsverdeling

Medicatieoverdracht

Een goede overdracht van relevante gegevens blijkt de zwakste schakel. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de IGZ: ‘Als zorgverleners van verschillende organisaties  betrokken zijn, is er vaak onvoldoende overleg. Een vergissing is dan zo gemaakt.’ Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden maakt dit proces nog kwetsbaarder. ‘Belangrijk is dat zorgverleners per patiënt vastleggen wie eindverantwoordelijk is voor het voorschrijven van medicijnen. Natuurlijk niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.’

Elektronisch voorschrijven kan in dit geval uitkomst bieden, maar dat is volgens Van Diemen slechts een hulpmiddel. ‘Systemen kunnen fouten bevatten of onvolledig zijn. Je kunt niet blind erop vertrouwen. Luisteren naar de patiënt is en blijft essentieel.’

Medicatieveiligheid in verpleeghuizen

De inspectie onderzocht de omgang met medicijnen in de afgelopen twee jaar bij huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorginstellingen. Het deelonderzoek dat zich specifiek op de verpleeghuiszorg richtte, is uitgevoerd bij 48 intramurale (verpleeg)zorginstellingen met een volgens de inspectie verhoogd risico. Bij een aantal van deze instellingen was er geen sprake van een procedure gebaseerd op de Veilige Principes, waardoor het onduidelijk is wie welke bevoegdheden heeft. Lees meer over de vernieuwde Veilige principes in de medicatieketen

Bij de start van de zorg ontbrak in 11 procent van de gevallen een actueel medicatieoverzicht, in de loop van de opname ontbrak bij 30 procent een actueel medicatieoverzicht met een actuele deellijst. Ook vond lang niet overal een jaarlijks overleg plaats tussen apotheker en arts, wat volgens de inspectie een symptoom is van een haperende samenwerking.

Medicijngebruik bij ouderen

Het medicijngebruik van ouderen is ook een kwetsbaar punt, omdat ze meerdere medicijnen per dag slikken. Van Diemen: ‘Ook in verpleeghuizen en thuiszorginstellingen gaat het overdragen van een cliënt niet altijd goed. Een voorbeeld is een cliënt uit een verpleeghuis die tijdelijk was opgenomen in het ziekenhuis. Terug in het verpleeghuis kreeg hij niet de noodzakelijke nieuwe medicijnen. Hierdoor ontstonden er ernstige gezondheidsproblemen. Dat wil niemand.’

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten