Vilans en VeiligheidNL willen valpreventie innovatief organiseren via Health Impact Bond

Geplaatst op: 20 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2021

Valincidenten bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. Jaarlijks bezoeken ruim 88.000 mensen van 65 jaar en ouder de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis na een valincident. Circa 40.000 ouderen moeten worden opgenomen. De kosten van zorg zijn hoog. Vilans onderzoekt samen met VeiligheidNL gericht beleid en financiering van valpreventie bij ouderen via een Health Impact Bond (HIB).

Het idee van een HIB is dat investeerders zorgen voor de financiering van preventie-activiteiten. De besparing op de zorgkosten die zo ontstaat, financiert de interventie en de investeerder krijgt zijn inleg plus rendement terug.

Zorgverzekeraars cruciale partner

De partijen hebben de gezamenlijke ambitie dat in heel Nederland structureel aan valpreventie wordt gedaan. Momenteel lopen er gesprekken over concrete projecten in drie steden en regio’s. Astraia Rühl, directeur bij Vilans,  vindt het belangrijk dat de zorgverzekeraars aanhaken. ‘Gemeenten, zorgaanbieders en financiers zien mogelijkheden en zijn enthousiast. Maar we hebben in dit construct echt zorgverzekeraars nodig. Zij zijn een cruciale partner. Het zou mooi zijn als zij ook in beweging komen.’ Tijdens de haalbaarheidsstudie proberen Vilans en VeiligheidNL de verschillende partijen samen te brengen, waarna in 2017 hopelijk een pilotregio daadwerkelijk een HIB voor valpreventie uitvoert.

Valpreventie levert besparing op

De businesscase die VeiligheidNL en Vilans ontwikkelden laat de haalbaarheid zien van een interventie voor valpreventie. ‘In de businesscase is berekend dat een gemeente of zorgverzekeraar die 5 jaar lang jaarlijks 88.000 euro investeert in het oefenprogramma In Balans, met 240 deelnemers een bedrag van 1,3 tot 2,1 miljoen kan besparen’, stelt Judith Kuiper, onderzoeker bij VeiligheidNL.

Naast de haalbaarheidsstudie voert ErasmusMC een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uit voor valpreventie. Deze analyse brengt nauwkeurig en op landelijk niveau in kaart wat de kosten en baten zijn van een goede aanpak van valpreventie. Kuiper: ‘Natuurlijk pas je in de praktijk altijd een mix van interventies toe. De kosten- en batenanalyse rekent dan ook verschillende scenario’s door.’ De MKBA laat straks precies zien wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn om de participatie van ouderen aan valpreventie activiteiten te vergroten. Met die uitkomst kunnen regio’s of steden heel gericht de organisatie van een HIB vormgeven.

Bron: Vilans

Meer weten