11 verpleeghuizen hebben zich ontwikkeld tot expertisecentra Korsakov

Geplaatst op: 9 juni 2022
Laatst gewijzigd op: 9 juni 2022

Om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov verder te ontwikkelen én wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, is op 8 juni een landelijk netwerk opgericht van gespecialiseerde verpleeghuizen en het Korsakov Kenniscentrum. De expertisecentra hebben – naast het geven van directe zorg en behandeling aan mensen met Korsakov – de taak om de kennis en kunde over die betreffende doelgroep te ontwikkelen en te verspreiden. Ook adviseren ze medewerkers van andere verpleeghuizen. Het expertisenetwerk Korsakov verstrekt daarnaast via het Korsakov Kenniscentrum informatie en biedt opleidingen aan over Korsakov-zorg.

Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een tekort aan vitamine B1, dat vaak ontstaat door alcoholverslaving. Bepaalde delen van de hersenen kunnen door dat tekort schade oplopen. Zo hebben mensen met Korsakov geheugenstoornissen, ontbreekt het besef van tijd en plaats en is er geen ziekte-inzicht bij de cliënt zelf.

Het syndroom is onomkeerbaar en mensen met Korsakov hebben langdurig gespecialiseerde zorg en behandeling nodig. Naar schatting zijn in Nederland er 8 tot 10 duizend mensen met Korsakov, waarvan ongeveer 1500 mensen in verpleeghuizen wonen. Een groot deel daarvan woont op gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Expertisecentra Langdurige zorg

11 verpleeghuizen kregen op 8 juni 2022 van de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg te horen dat zij voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen om expertisecentrum te kunnen zijn en onderdeel te zijn van het landelijke netwerk.

Het expertisenetwerk Korsakov is het eerste netwerk binnen de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg van VWS voor cliënten behorende tot de tien zogenoemde Laagvolume Hoogcomplexe doelgroepen. Het ministerie van VWS heeft na onderzoek door KPMG (mei 2019) vastgesteld dat voor een aantal Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC) doelgroepen specifieke kennis en kunde nodig is om de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te borgen.

‘Er zijn cliënten binnen de langdurige zorg waarvoor bijzondere expertise en kennis nodig is om de kwaliteit van zorg te borgen, nu en in de toekomst.’

Theo van Uum, directeur langdurige zorg ministerie van VWS

Theo van Uum, directeur langdurige zorg ministerie van VWS: ‘Het doel is om met het expertisenetwerk Korsakov kennis, zorg en scholing te bundelen waardoor echt het verschil gemaakt kan worden voor mensen. Vandaag vieren we de start van het eerste expertisenetwerk en er volgen er snel meer voor andere laag volume hoog complexe doelgroepen.’

Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC)

Naast het syndroom van Korsakov zijn de andere laag volume hoog complexe doelgroepen onder andere: mensen met de ziekte van Huntington, Multiple sclerose, Gerontopsychiatrie met zeer ernstige gedragsproblemen en Dementie met zeer ernstige gedragsproblemen. Vaak wonen cliënten uit deze specifieke doelgroepen tussen andere cliënten. Specifieke kennis over de zorg voor die cliëntgroep ontbreekt nu vaak. Voor deze doelgroepen zijn ook landelijke expertisenetwerken in ontwikkeling.

Multidisciplinaire samenwerking

Deze hoog complexe zorg vraagt om intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines en deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging. Zij werken samen om te zorgen voor een integrale benadering van de somatische, psychische/psychiatrische en gedrags- en/of sociale problematiek die deze doelgroep kenmerkt. Ook is een passende fysieke omgeving en soms ook zeer intensieve begeleiding nodig.

Meer weten