In 6 stappen verpleeghuiszorg regelen via zorgkantoor.nl

Geplaatst op: 28 februari 2022
Laatst gewijzigd op: 2 maart 2022

De zorgkantoren hebben gezamenlijk een nieuw informatieplatform gelanceerd met informatie over het regelen van langdurige zorg: zorgkantoor.nl. De website is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en hun naasten. De website geeft duidelijke algemene informatie over bijvoorbeeld de leveringsvormen, financiering en belangrijke keuzemogelijkheden in de Wlz. Dit is handig voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers om (toekomstige) cliënten en naasten naar te verwijzen.

Uitlegvideo: hoe regel je langdurige zorg

In een toegankelijke video wordt kort samengevat wat langdurige zorg betekent en hoe je dit kunt regelen, voor jezelf of voor een naaste. Van de indicatiestelling door het CIZ, de eventuele ondersteuning door een cliëntondersteuner en het bespreken van de wensen ten aanzien van de nodige zorg met het regionale zorgkantoor. Ook komen de verschillende leveringsvormen en financiering aan bod en wie welke rol daarbij heeft.

Stappenplan Langdurige zorg regelen

De onderwerpen die in de video aan bod kwamen zijn ook uitgewerkt in een stappenplan van 6 stappen om langdurige zorg te regelen.

  1. Welke langdurige zorg past bij mij? In deze stap komt aan de orde welke zorg binnen de Wlz valt.
  2. Hoe kom ik in aanmerking voor langdurige zorg? In deze stap wordt de indicatiestelling door het CIZ beschreven.
  3. Wie regelt de langdurige zorg? In deze stap wordt de rol van het zorgkantoor uitgelegd en is er een handige zorgkantoor-zoeker beschikbaar.
  4. Welke soorten langdurige zorg zijn mogelijk? In deze stap komen de verschillende leveringsvormen van Wlz-zorg aan de orde.
  5. Hoe wordt de langdurige zorg betaald? In deze stap wordt beknopt de financiering van de Wlz-zorg uitgelegd met de mogelijke eigen bijdragen en andere zorgkosten.
  6. Hoe kan ik de langdurige zorg ontvangen? In deze stap wordt voor de verschillende leveringsvormen uitgelegd welke stappen er nog gezet moeten worden om daadwerkelijk de zorg te ontvangen.

Cliëntondersteuning

Tot slot geeft de website informatie over het werk van cliëntondersteuners, mogelijkheden voor mantelzorgers, het gebruik van hulpmiddelen en de werking van wachtlijsten.