Vernieuwing bij SWZ Purmerend dankzij verandertraject

Geplaatst op: 3 april 2018
Laatst gewijzigd op: 3 april 2018

Stichting Wonen en Zorg in Purmerend (SWZ Purmerend) heeft veel bereikt sinds zij in oktober 2015 startte met het verbetertraject van Waardigheid en trots. Dit blijkt uit de eindrapportage Zorg in beweging van SWZ Purmerend. Volgens de rapportage staat de basis nu in alle opzichten stevig. De financiële huishouding is transparanter en beter stuurbaar, de ICT werkt en is in gebruik. De nieuwe teams in de zorg zijn gevormd en werken met de coaches en kwaliteitsverpleegkundigen samen aan voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid, nabije zorg en aandacht voor de individuele cliënt. De medewerkers vinden dat de cultuur opener is, de zorg versterkt, de coaching op kwaliteit vruchten afwerpt en de samenwerking beter is. Daarnaast voelen ze zich steeds meer betrokken bij de organisatie.

Bij aanvang van het traject stond de organisatie voor een opgave. De inspectie hield toezicht, het zorgkantoor voerde materiele controle uit. De organisatie kende nog maar kort een nieuw bestuur. Op een aantal fronten moest flink aangepakt worden, zoals de besturing in de nieuwe structuur en organisatieprocessen, de inrichting en organisatie van de zorgteams.

Oude situatie: hoe gaan we dit veranderen?

SWZ Purmerend was een traditionele ouderenzorgorganisatie waar verzorgingshuiszorg en groepszorg werd geleverd vanuit een verouderd concept. ‘We missen de aansluiting bij de ontwikkelingen die nu wel erg snel gaan. Maar ja, hoe en met wie gaan we dit veranderen?’

Doel verandertraject

Doel van het verandertraject: kwaliteit en veiligheid in de zorg verbeteren en structureel mogelijk maken en borgen in een samenwerkende organisatie. SWZ Purmerend ging zich vanaf 2015 meer richten op: zorgplannen, medicatieveiligheid, hygiëne, risico’s in de zorg managen, methodisch werken, MIC, onbegrepen gedrag, kwalitatief en voldoende personeel, individueel welzijn voor de bewoners en professionaliteit.

Van oud naar nieuw

SWZ Purmerend is gegaan van:

  • Papieren dossiers met schaduwlijstjes op de bewonerskamer naar ECD, OMAHA, rapportage en een cliëntportaal.
  • Medicatie informeel en dus onveilig beheren naar bewust veiligheidsbeleid met cliënt en familie, waarbij periodieke controle op de uitvoering in de teams door apotheek is ingebed.
  • Opname van iedereen die zich aandiende naar het zorgvuldig implementeren van in- en exclusie voor cliënten.
  • Soms escalerende zorgsituaties bij verward gedrag van bewoners en onmacht bij de medewerkers naar een helder protocol bij onbegrepen gedrag. Hierbij is inzet en begeleiding van de psycholoog en arts voor de cliënt en het team standaard. De rol van de Specialist Ouderengeneeskunde wordt verder versterkt.
  • Groepsactiviteiten voor wie het zelf kan kiezen, naar welzijnswerk op maat op elke etage. Op iedere etage is aandacht en een programma voor cliënten met regieverlies en behoefte aan dagstructuur, maar ook voor individuele wensen.
  • Veel hiërarchische lagen en locatieteams naar kleine, op deskundigheid gebouwde zelforganiserende teams die het werk voor een beperkte groep cliënten onder haar hoede heeft onder leiding van kwaliteitsverpleegkundigen.
  • Afwezig kwaliteitsbeleid en -systemen naar evenwichtige sturing op kwaliteit en middelen door bestuur en het managementteam.
  • Een verkokerde, niet-samenwerkende staf en MT naar een managementteam en staf in verbinding met de zorgteams.

Puntjes op de i en tips voor verandering

Hoe nu verder? SWZ Purmerend gaat zich verder ontwikkelen en de koers vasthouden. Ze willen de puntjes op de i zetten en alles optimaal maken. En verder leren. Tips voor andere organisaties die bezig zijn met verandering: laat je niet van de wijs brengen door tegenslagen op de weg. Stippel samen een koers uit, zet stappen en kom steeds wat verder.

Meer weten