Tips en tools aanpak corona verpleeghuis: ‘Wegwijzer is ruggengraat geweest’

Geplaatst op: 20 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 24 februari 2022

Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt op veertien thema’s protocollen, draaiboeken, handreikingen, informatie van de Rijksoverheid en RIVM, tools en praktijkverhalen.

Tips en tools aanpak corona verpleeghuis: het werkt!

Gea Sijpkes van Humanitas Deventer: ‘Al bij de eerste kennismaking met de coach van Waardigheid en trots op locatie, had hij de CoronaWegwijzer onder zijn arm. Dat bleek een geweldige checklist die je als organisatie langs kunt lopen: heb ik dit al gedaan, heb ik daar aan gedacht? Die wegwijzer is de ruggengraat geweest van ons plan van aanpak.’

Ga aan de slag met de volgende tools:

CoronaWegwijzer

Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt op veertien thema’s protocollen, draaiboeken, handreikingen, informatie van de Rijksoverheid en RIVM, tools en praktijkverhalen.

CoronaAudit

De CoronaAudit biedt op locatie- of teamniveau een check of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Miniwegwijzer Vaccineren Corona

Wil jij snel in beeld brengen wat de stand van zaken is rond het vaccineren van bewoners op jouw locatie? Ga dan aan de slag met de Miniwegwijzer Vaccineren Corona. De Miniwegwijzer Vaccineren Corona bevat richtlijnen en bronnen over vaccineren van bewoners in het verpleeghuis of kleinschalige woonzorgorganisatie aan de hand van de thema’s: voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren. De miniwegwijzer is onderdeel van de CoronaWegwijzer.

Tips voor crisiscommunicatie

Hoe reageer je op een crisis in je organisatie? Hoe communiceer je naar medewerkers, bewoners, familie en de buitenwereld? Dit waren enkele thema’s van het webinar ‘Crisiscommunicatie voor verpleeghuizen’. Tijdens het webinar gaf expert crisiscommunicatie Jeroen Hurkens een compacte workshop met tips en do’s en don’ts. Bestuurder Paul van Gennip van Het Parkhuis (Dordrecht) vertelde over hoe hij de coronacrisis in ‘zijn’ verpleeghuis heeft aangepakt. Bekijk ook de Handreiking Crisiscommunicatie voor de verpleeghuiszorg

Nazorg: tool over teamreflectie

De corona-uitbraak in verpleeghuizen heeft heel wat stress en werkdruk veroorzaakt bij zorgmedewerkers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers het desondanks volhouden en niet halverwege uitvallen? Door het inzetten van teamreflectie kunnen we medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen om gezond te blijven. Dit voorkomt tevens uitval op de langere termijn. Ga daarom aan de slag met de tool over teamreflectie.

Meer weten