Subsidieregeling voor culturele activiteiten in het verpleeghuis

Geplaatst op: 25 augustus 2020
Laatst gewijzigd op: 2 september 2020

Culturele activiteiten bieden meer dan plezier alleen, het helpt bij bestrijden van eenzaamheid, draagt bij aan zingeving en vooral aan positieve gezondheid. Om iedereen, ook verpleeghuisbewoners, de gunstige effecten van actieve cultuurdeelname te laten ervaren, kan per 15 september een beroep gedaan worden op de subsidieregeling ‘Samen cultuur maken’ van het programma Cultuurparticipatie. Benut deze mogelijkheid om ook de bewoners in jouw verpleeghuis theater, dans, zang, verhalen of een andere culturele activiteit te bieden!

Zorg- en culturele instellingen verbinden

Het Programma Cultuurparticipatie wil cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en drempels voor cultuurdeelname verlagen. Het programma verbindt o.a. zorginstellingen met culturele instellingen en kunstenaarsinitiatieven. Het gaat bijvoorbeeld om culturele activiteiten als zelf dansen, toneel spelen of verhalen vertellen. Het programma wil de kracht van kunst en cultuur benutten voor een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid.

Per 15 september wordt hiervoor vanuit het programma Cultuurparticipatie de subsidieregeling ‘Samen cultuur maken’ open gesteld. Aanvragen kunnen vanaf dan worden ingediend. Maar deze kun je al wel vast voorbereiden!

Culturele activiteiten in het verpleeghuis

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) verzamelt praktijkvoorbeelden van cultuurparticipatie waarvoor de subsidie kan worden benut, bijvoorbeeld binnen het verpleeghuis:

  • Het Danspaleis reist langs verzorgingstehuizen & buurthuizen voor vrolijke dansmiddagen waar ouderen in beweging komen en zichzelf opladen. Vaak staan zij na vele jaren staan weer eens op de dansvloer. Het Danspaleis is ook een ontmoetingsplaats; de ouderen leggen contact met leeftijdsgenoten, met personeel van zorgorganisaties en verdiepen hun relatie met familieleden en buurtbewoners.
  • Diva Dichtbij verzorgt intieme zangoptredens voor volwassenen en ouderen die door langdurige ziekte of beperking niet meer zelf naar het theater kunnen.
  • Pra Muziektheater ontwikkelt projecten in de wijk én in de zorg, en werkt daarbij zowel met ouderen als met jongeren. Zij maken daarbij altijd gebruik van professionele kunstenaars.
  • Gouwe Ouwe tovert verpleeghuizen om tot een ouderwetse sixties-kroeg voor een middag of avond. Er wordt samen gezongen, gedanst en gesjanst, waarbij contact centraal staat.

Eenzaamheid

Voorbeelden van cultuurprojecten op het thema eenzaamheid:

  • Akte 2 Sneek organiseerde een intergenerationeel project waarin kinderen uit groep 8 onder leiding van een filosoof spreken over eenzaamheid. Vervolgens worden de kinderen getraind in het stellen van vragen over eenzaamheid. Daarna bezoeken zij het verzorgingstehuis en spreken daar samen met ouderen over eenzaamheid. De gesprekken worden uiteindelijk samengevat in een gezamenlijk kunstwerk.
  • Niemand is hier eenzaam is een voorstelling van de Peergroup waar ouderen in verpleeghuizen en jongeren worden verbonden met elkaar rondom het thema eenzaamheid en er gewerkt wordt aan het taboe op eenzaamheid doorbreken.

Dementie

Voorbeelden van cultuurprojecten specifiek gericht op mensen met dementie zijn:

  • Onvergetelijk museum organiseert rondleidingen voor mensen met dementie. Tijdens de rondleiding bekijken de deelnemers samen een aantal werken waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen de deelnemers met elkaar de kunstwerken tot leven. De nadruk ligt op het samen beleven. Door naar kunst te kijken kunnen mensen met dementie ideeën uitwisselen met hun dierbaren, zonder dat zij hoeven terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De inzet  van kunst en cultuur werkt zingevend voor alle deelnemers. Het beleven van kunst is immers een zintuigelijke ervaring die zich in het hier en nu afspeelt.
  • TimeSlips maakt verhalen en geeft woorden aan mensen met dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar de mogelijkheden van hun fantasie gebruikt om verhalen te vertellen. TimeSlips kan gedaan worden met groepen van 8-10 personen. Een facilitator laat een afbeelding zien en stelt daar vragen over. De respons van de deelnemers wordt omgezet in een verhaal. Dit verhaal vindt zijn weg weer terug naar de deelnemers, hun mantelzorgers en verzorgenden. De verhalen die zo ontstaan staan vol associaties en lezen vaak als poëzie.

Meer weten