SPOT ON: Methodisch werken aan kwaliteitsverbetering

Geplaatst op: 6 juni 2023
Laatst gewijzigd op: 8 juni 2023

Tijdens de SPOT ON-week ‘Methodisch werken aan kwaliteitsverbetering’ van 19 t/m 23 juni besteden we speciale aandacht aan het op een methodische manier werken aan structurele kwaliteitsverbetering. Methodisch werken verloopt via de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA) op verschillende niveaus binnen een zorgorganisatie en in verschillende processen. Bijvoorbeeld in zorgprocessen en het werken met zorgleefplannen, maar ook op processen van samenwerken in teams, leren en verbeteren en op organisatieniveau het inrichten van kwaliteitsprocessen. We organiseren 2 webinars en delen kennis en goede voorbeelden van zorgaanbieders die met dit thema aan de slag zijn gegaan.

Webinars methodisch werken aan kwaliteitsverbetering

Webinar ‘Hoe werk ik methodisch met het zorgplan?’

Maandag 19 juni 2023 | 15.00-16.15 uur | online

Burgerinitiatief ’t Zorghuus kreeg ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie om op een methodische werkwijze met het zorgleefplan te werken. In dit webinar gaan we met Silvie Tonnaer (zorgcoördinator en gespecialiseerd verzorgende  psychogeriatrie) en Anke Fleurkens (verpleegkundige) van ’t Zorghuus in gesprek over hoe zij het methodisch werken met hun teams hebben opgepakt. Welke tool ze hiervoor hebben ontwikkeld en op welke manier het leerproces in de teams op gang kwam. Het webinar vindt plaats onder leiding van Vilans-medewerkers Jeanny Engels (adviseur en coach primair proces) en Jeroen Havers (adviseur leren en veranderen).

Webinar ‘Gewoon kwaliteit! – Werken met een kwaliteitsscan ‘

Donderdag 22 juni 2023 | 15.00-16.15 uur | online

Hoe houd je grip op alle aspecten van kwaliteit in een veranderende zorgwereld? En hoe voer je hier het goede gesprek over om te leren en verbeteren? Om een integraal beeld te krijgen, werd op alle locaties van Envida de ​kwaliteitsscan van Waardigheid en trots gedaan. De uitkomsten werden met een regieteam van ​belanghebbenden besproken in een interdisciplinair kwaliteitsgesprek en in een ​dashboard beschikbaar gesteld. Het resultaat: Gewoon kwaliteit! In dit webinar vertellen Vera Gerstel (beleidsmedewerker kwaliteit) en Ann Stouten (manager verpleegzorg) meer over hoe Gewoon kwaliteit verbindt op het kwaliteitskader (en het nieuwe generieke kwaliteitskompas), administratieve lasten verlaagt, medewerkers invloed en eigenaarschap geeft rond kwaliteit van zorg en ​financiers en toezichthouders enthousiasmeert. Het webinar vindt plaats onder leiding van Vilans-medewerkers Bellis van den Berg (adviseur monitoring en impact) en Susan Keunen (adviseur thema Kwaliteit bij Waardigheid en trots voor de toekomst).

Methodisch werken in de praktijk bij Noorderbreedte

Locatie Abbingahiem, van Zorgorganisatie Noorderbreedte, heeft een aantal mooie stappen gezet om een lerende locatie te worden. Zo heeft de locatie een routekaart ontwikkeld. De Routekaart is een vertaling van de onderwerpen van het Kwaliteitskader in doelen en acties voor de praktijk. ‘De Routekaart geeft een stukje rust aan onze medewerkers. Het geeft inzicht en duidelijkheid in hoe we kunnen verbeteren op een haalbare en methodische manier.’ Een kwaliteitsverpleegkundige, zorgmanager en teamcoach vertellen over de aanpak. We delen dit praktijkvoorbeeld tijdens de spot on week.

Ervaringen uitwisselen – Netwerk kwaliteitsverpleegkundigen

Kwaliteitsverpleegkundigen ouderenzorg vervullen een veelzijdige rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het verpleeghuis. Hoe werk jij met collega’s aan het behouden van kwaliteit van zorg? Sluit je aan bij een netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen. Zo deel je ervaringen binnen een vertrouwde groep en zijn er mogelijkheden om vragen te stellen. Inmiddels zijn er twaalf netwerken kwaliteitsverpleegkundigen ouderenzorg. Meer weten over hoe je zo’n netwerk opzet? Neem dan contact op met Susan Keunen via: s.keunen@vilans.nl of tel. 06 11 47 82 39.

Kennisdossier methodisch werken

Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben hun ervaringen bij verpleeghuislocaties samengevoegd in een kennisdossier methodisch werken. Je vindt hier onder andere een achtergrondartikel met uitleg over wat methodisch werken inhoudt, een animatievideo over methodisch werken in de verpleegzorg, een inspiratiebox vol goede voorbeelden en materialen en een reflectietool waarmee je zelf aan de slag kunt.