SPOT ON: Hoe zorg je voor cultuursensitieve zorg?

Geplaatst op: 22 februari 2023
Laatst gewijzigd op: 9 maart 2023

In de week van 27 tot en met 31 maart 2023 organiseren we  een SPOT ON-week over cultuursensitieve zorg. De hele week delen we inzichten over cultuursensitieve zorg en hoe het onderdeel kan worden van jouw organisatie. Ben jij zorgprofessional, beleidsmedewerker, bestuurder of opleider en wil je meer doen met cultuursensitieve zorg? Houd onze kanalen deze week dan goed in de gaten!

Een groeiend aantal mensen met een migratieachtergrond heeft zorg nodig. Daarom is het belangrijk dat er steeds meer aandacht is voor culturele verschillen in de zorg. Zo vinden bewoners het fijn als ze zichzelf herkennen in de aangeboden zorg en zich begrepen voelen. Daarnaast is het voor aantrekkelijk werkgeverschap belangrijk dat werknemers met diverse achtergronden zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen. 

Wat is cultuursensitieve zorg?

Bij cultuursensitieve zorg wordt rekening gehouden met culturele achtergronden, zonder iemand te beperken tot een bepaalde cultuur. Dit vraagt van zorgprofessionals dat ze kunnen inschatten wanneer cultuur belangrijk is voor de bewoner en hier ook naar kunnen handelen.

Schrijf je alvast in voor de webinar op 30 maart

Hoe pas je cultuursensitieve zorg toe binnen een organisatie? En hoe gebruik je de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg? Daarvoor organiseren we op 30 maart van 10:00 tot 11:30 uur een webinar. De spreker is Jeanny Vreeswijk, programmaleider diversiteit en dementie bij het Ben Sajet Centrum.

Interview: Cultuursensitief werken implementeren in je organisatie

  • Verschijnt in de SPOT ON-week

Alvast aan de slag met cultuursensitieve zorg

Beter omgaan met diversiteit

Handreiking ‘Kleurrijke zorgverleners’

  • Cultuursensitieve zorg is niet zomaar geregeld binnen een organisatie. De handreiking ‘Kleurrijke zorgverleners’ geeft een idee van wat daarvoor nodig is.

Leidraad Cultuurspecifieke Zorg

Gesprekskaarten, scholing en voorlichting, werken aan bewustwording: de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)  helpt jouw organisatie met middelen die je kunt inzetten.

Praatplaat: wat is jouw verhaal?

Diversiteitsensitief werken, en dus ook cultuursensitief werken, gaat niet alleen over de ander. Het begint met eerst snappen hoe jij naar de wereld kijkt en hoe dit van invloed is op je handelen als zorgverlener.

De poster is ontwikkeld om iedereen uit te nodigen om zijn eigen verhaal te vertellen. Vaak worden mensen bevraagd op uiterlijke kenmerken of op wat we al denken te weten. In gesprek gaan met behulp van de poster helpt om te voorkomen dat je je eigen idee gaat voeden. Aan de hand van de plaat kan iemand zelf kiezen wat hij/zij wil vertellen. Door naar de verhalen te luisteren leer je elkaar kennen en kun je onderzoeken wat dit betekent voor het contact.

Inspiratie uit de praktijk

Meer weten