Actueel

Schrapsessies pakken regeldruk in de langdurige zorg aan

29 november 2018 - Op 27 november vond de eerste schrapsessie ‘Regeldruk – Minder regels meer tijd voor zorg’ plaats. Zorgorganisaties gingen aan de slag om de regeldruk aan te pakken. Met als doel: minder regels, meer tijd voor zorg. Meld je ook aan voor een schrapsessie in 2019!

lees meer

Workshop Vitalis Woonzorggroep: Ruimte voor ontwikkeling

29 november 2018 - Xandra Haas is ‘het geweten op mensgebied’ bij Vitalis Woonzorggroep en verzorgde de workshop Ruimte voor ontwikkeling tijdens het congres van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

lees meer

Congres Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk

29 november 2018 - De landelijke inspiratiebijeenkomst van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ‘Met ons hart, hoofd en handen’ vond 12 november plaats bij CORPUS in Leiden. Aanwezigen deelden resultaten, ervaringen en inzichten over radicale vernieuwing.

lees meer

Verslag Themabijeenkomst Samen zorgen, met naasten en vrijwilligers

28 november 2018 - Doel van de drukbezochte bijeenkomst 'Samen zorgen, met naasten en vrijwilligers' was om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het steeds belangrijker wordende thema: betere samenwerking binnen het verpleeghuis tussen cliënt, zijn of haar naaste(n) en de zorgprofessional.

lees meer

Scan wijst De Wijngaard (Accolade Zorg) de weg naar verdere kwaliteitsverbetering

28 november 2018 - Locatie De Wijngaard maakte gebruik van de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het programma Waardigheid en trots op locatie. Daarop volgde dialoogsessies onder leiding van een scanner. Dit bood een glashelder beeld van de sterke kanten én van de verbeterpunten.

lees meer

Dames THe-blik: ‘We gooien het in de groep’

28 november 2018 - In eerdere THe-blikken schreven de Dames THe al over de individuele oudere die de stap naar een verpleeghuis moet gaan maken en hoe je daar als zorgorganisatie de beste condities voor kunt creëren. In deze THe-blik richten ze hun aandachtop het (nood) gedwongen groepsaspect dat meestal aan deze verhuizing is gekoppeld.

lees meer

Groen maakt gelukkig in het verpleeghuis

28 november 2018 - Het doel van het programma Grijs, Groen & Gelukkig: zorgorganisaties vergroenen en ouderen weer in contact brengen met de natuur. Op 5 november 2018 vond de inspiratiedag ‘Natuur in de zorg’ plaats in het Parkhuis in Dordrecht. Met een terugblik op het IVN-programma en goede voorbeelden van deelnemende organisaties.

lees meer

Carin Gaemers: ’Een goede cliëntenraad moet schuren’

26 november 2018 - Op 10 december verzorgt Carin Gaemers tijdens het Landelijk congres Cliëntenraden: LEF op locatie een fonkelend betoog over medezeggenschap, over je kritisch opstellen en over het belang van ongehoorzaamheid.

lees meer

Hygiëne en infectiepreventie is onderdeel van goede zorg

26 november 2018 - Een MRSA-uitbraak kost een verpleeghuis veel meer dan alleen maar geld en tijd. Dit bleek uit de bijdrage van Margreeth Kasper tijdens het congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg, 19 november 2018.

lees meer

Ramona (Archipel): ‘Ik zou niets anders meer willen’

23 november 2018 - Archipel Zorggroep maakt blogs over de trotse verhalen van medewerkers. In de maand november publiceren we elke vrijdag een blog van Archipel. Deze week de ervaringen van Ramona.

lees meer