NZa verlengt Wlz compensatieregeling corona voor 2022

Geplaatst op: 7 februari 2022
Laatst gewijzigd op: 7 februari 2022

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen een vergoeding krijgen voor de extra kosten die zij maken als gevolg van de coronacrisis. Omdat ook in 2022 zorgaanbieders met deze extra kosten geconfronteerd kunnen worden, is de compensatieregeling opnieuw verlengd.

Compensatie extra kosten

De Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022 – BR/REG-22159 biedt compensatie voor de extra kosten die een zorgaanbieder moet maken als gevolg van het coronavirus. Het gaat hierbij om personele en materiële kosten die het directe gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus en noodzakelijk zijn om de zorg aan Wlz-cliënten veilig en verantwoord te kunnen leveren. Bijvoorbeeld de aanschaf van extra persoonlijke beschermingsmiddelen, vaccinatiekosten, inzet vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim, extra kosten dagbesteding volgend uit de afstandsnorm en kosten van zelftesten voor het personeel.

Bron: NZa

Meer weten