NZa publiceert coronabeleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten

Geplaatst op: 19 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 19 mei 2020

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen een vergoeding krijgen voor de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van de corona-crisis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft  een beleidsregel opgesteld op basis waarvan de zorgkantoren afspraken kunnen maken met zorgaanbieders.

Voorwaarden vergoedingen

In de beleidsregel zijn de voorwaarden voor de vergoedingen vastgelegd. Ook staat beschreven hoe zorgkantoren en zorgaanbieders hun aanvraag kunnen indienen, waarbij het ondersteunen van zorgorganisaties en professionals en het verminderen van administratieve lasten belangrijke uitganspunten zijn. In de beleidsregel staat ook van welke andere regelgeving wordt afwijken en op welke manier.

Flexibiliteit

De beleidsregel biedt ruimte voor maatwerk. De impact van de corona-uitbraak verschilt immers per regio. Om dit maatwerk te faciliteren, is flexibiliteit ingebouwd: zorgkantoren en zorgaanbieders hebben zo de ruimte om onderlinge afspraken maken.

Ga naar de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus op de website van de NZa.

Omzetderving

Onder omzetderving wordt verstaan: minder inkomsten doordat bijvoorbeeld cliënten een opname uitstellen of zorgmedewerkers geen zorg meer mogen leveren. De compensatieregeling geldt voor alle prestaties die onder de contracteerruimte vallen. De regeling voorziet in een vergoeding wanneer er omzetderving is geleden vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Als de minister van VWS besluit om de periode te verlengen dan wordt u daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

Extra kosten

Bij extra kosten gaat het om de extra kosten die nodig zijn om de gebruikelijke en (aanvullend) noodzakelijke zorg veilig en verantwoord te leveren. Denk hierbij aan kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen of meer personeel op de woongroep dan gebruikelijk. De vergoeding voor de extra kosten geldt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Kwaliteitsbudget

De extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg kunnen zowel op grond van het kwaliteitsbudget als op grond van deze beleidsregel vergoed worden. Het kwaliteitsbudget moet hier eerst voor worden aangesproken. Pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van de extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, komen de resterende kosten in aanmerking voor vergoeding in het kader van deze beleidsregel.

Bron: NZa

Meer weten