Nieuwe zorgtechnologie bij Coloriet voor veilige woonomgeving

Geplaatst op: 22 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 28 juli 2020

Coloriet in Lelystad had als een van de eerste zorgorganisaties het ‘UAS systeem’ (Unattended Autonomous Surveillance) in gebruik. Deze zorgtechnologie wordt ingezet om mogelijk onveilige situaties te registreren bij cliënten met dementie, zodat zorgmedewerkers snel actie kunnen ondernemen.

Het systeem bestaat uit een netwerk van sensoren in de kamer van de cliënt, die waarnemen of iemand bijvoorbeeld valt of zijn bed of kamer verlaat. Per cliënt kan worden ingesteld wanneer er een melding naar een zorgmedewerker wordt gestuurd. Aangezien Coloriet fixatievrij is, geldt het uitgangspunt dat er wordt niets ingesteld, tenzij.

Rapport onderzoek

Bij Coloriet Laarhof onderzocht Vilans wat de UAS-technologie kan betekenen voor de zorg en wat de effecten zijn van de inzet op de cliënt, medewerker en organisatie (o.a. op privacy, werkdruk, technologie acceptatie), vanuit drie doelstellingen. Dat leidde tot de volgende bevindingen:

  1. Monitoren van de ontwikkeling van het draagvlak bij belangrijke stakeholders in vergelijking met de oude situatie

Het UAS-systeem kreeg gedurende de onderzoeksperiode een steeds meer ondersteunende rol binnen de nachtzorg. Medewerkers geven aan voordelen te zien in het gebruik, doordat cliënten niet meer gestoord hoeven worden tijdens de nacht. Zowel de cliëntenraad als familieleden zien het gebruik van UAS als positief, vooral voor de veiligheid van de cliënten. De cliëntenraad geeft aan het van groot belang te vinden dat een domoticasysteem een ondersteunde functie heeft bij het uitvoeren van zorgtaken.

  1. Aantonen dat de inzet van het UAS-systeem tot doelmatiger zorg leidt

Het aantal meldingen gedurende de nacht is afgenomen. Doordat de meldingen die binnenkomen specifieker zijn dan bij het oude systeem, kan er beter omgegaan worden met de verschillende meldingen. De nieuwe technologie als ondersteunend middel helpt om voldoende veiligheid te realiseren voor cliënten en zorgt dat zorgmedewerkers minder hoeven te reageren op valse meldingen.

  1. Monitoren of de kwaliteit van zorg verbetert

Het onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat het aantal vrijheidsbeperkende middelen is teruggedrongen met de komst van het domoticasysteem. Er waren ten tijde van het onderzoek namelijk veel bijkomende effecten (variabelen), zoals de impact van de verhuizing op cliënten, veranderingen in de grootte van de groep, toevoeging extra (kunst) verlichting in de huiskamers, maar ook de achteruitgang van cliënten gedurende de tijd.

Medewerkers van Coloriet Laarhof geven wel aan dat de nieuwe domotica positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven, doordat cliënten niet meer gestoord worden door nachtrondes. Tegelijkertijd geven ze aan dat de gehele renovatie binnen Laarhof een grote invloed heeft op het vergroten van de kwaliteit van leven.

Waardigheid en trots

Coloriet is al enkele jaren bezig met verschillende initiatieven en projecten op het terrein van organisatieontwikkeling. Dit leidde tot het inzicht dat anders werken noodzakelijk is. Zowel om uitstekende ondersteuning te kunnen blijven geven aan cliënten en hun netwerken, als om een financieel en duurzaam gezonde organisatie te kunnen blijven. Bevlogen medewerkers die hun talenten optimaal benutten, zelforganiserend werken en meer ruimte krijgen voor eigen initiatief, kunnen het woon-, zorg- en leefklimaat van Coloriet en haar cliënten verder verbeteren.

Coloriet wil flexibel en innovatief meebewegen met veranderingen zodat de organisatie waarde blijft toevoegen aan de samenleving. Samen met Waardigheid en trots wordt gewerkt aan vier doelstellingen:

  1. Regie bij de cliënt (met familie en mantelzorgers): professionele zorg staat naast familie en vrijwilligers;
  2. Regie bij de medewerkers (in samenwerking met vrijwilligers): medewerkers doen hun werk vanuit hun eigen kracht en met hun specifieke talent en expertise, leidinggevenden scheppen de voorwaarden. Dit sluit naadloos aan bij ‘Regie bij de cliënt’;
  3. Uitstekende bedrijfsvoering: door vanuit de Lean-optiek continu kritisch kijken naar de eigen werkprocessen, experimenteren en leren, waarde toevoegen en verspilling voorkomen;
  4. Duurzaamheid: liefdevolle zorg ontstaat uit een integrale aanpak met samenhangende activiteiten en een continue focus op de stip op de horizon.

Meer weten