IGJ wil meer aandacht voor infectiepreventie en hygiëne. Lees onze 8 tips.

Geplaatst op: 8 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 24 januari 2022

In verpleeghuizen is meer aandacht nodig voor infectiepreventie en hygiëne, concludeert de IGJ na bezoek aan tien verpleeghuizen eind 2020. De besturen van de verpleeghuizen kunnen meer doen om goed infectiepreventie- en hygiënebeleid te ondersteunen. Ook houden medewerkers zich niet altijd aan de geldende richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie, aldus de inspectie. Houd jij je aan deze richtlijnen en wat kan jij doen om corona te bestrijden en zo hygiënisch mogelijk te werken binnen jouw verpleeghuis? Lees de tips en ga aan de slag met de tools.

Toezichtresultaten en aanbevelingen voor infectiepreventie- en hygiënebeleid

Uit het inspectiebezoek van eind 2020 bleek dat de besturen van de verpleeghuizen de wet- en regelgeving over infectiepreventie binnen hun instellingen hebben belegd. De verpleeghuizen zijn vrijwel allemaal aangesloten bij een zorgnetwerk. Ook zijn ze op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van antibiotica-resistentie.

Aanbevelingen inspectie

Volgens de IGJ hebben de verpleeghuizen nog onvoldoende scherp in beeld hoe het in hun instelling is gesteld met de infectiepreventie. De inspectie vindt dat de besturen ervoor moeten zorgen dat zij met terugkerende audits zicht krijgen en sturen op tekortkomingen. Ook moeten ze meer doen aan scholing van hun medewerkers over infectiepreventie, hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deskundigheid kan ook verder verhoogd worden met de inzet van een deskundige infectiepreventie. En de besturen zijn ervoor verantwoordelijk dat de juiste hulpmiddelen (zoals desinfectiemiddelen) beschikbaar zijn.

 

Aanbevelingen van de inspectie:

Aan de slag: 8 tips en tools voor infectiepreventie en hygiëne

Wat kan jij doen om corona te bestrijden en zo hygiënisch mogelijk te werken binnen jouw verpleeghuis? Lees hier de tips en ga aan de slag met de tools.

  1. Raadpleeg de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen van het RIVM. Ga daarnaast aan de slag met deze schoonmaaktips voor ruimtes en materialen. ‘In deze tijd van de corona pandemieën is het belangrijk dat schoonmaken plaats vindt door professionals. Schoonmaken is echt een vak apart’, aldus Simone Krooshof, deskundige infectiepreventie.
  2. Gebruik de CoronaLadder met een overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen en afspraken per situatie. Met uitprintbare posters voor op de afdeling.
  3. Wat kun jij als zorgprofessional doen om te voorkomen dat corona zich snel in het verpleeghuis verspreidt? Bekijk de praatplaat en animatiefilm verspreiding corona in het verpleeghuis.
  4. Op zorgvoorbeter.nl staat praktische informatie over het gebruik van beschermingsmiddelen en hoe je beschermingsmiddelen kunt hergebruiken in geval van tekorten. Gebruik daarnaast de Risicoafweging preventief gebruik medische mondneusmaskers verpleeghuiszorg van het OMT. Gebruik ook de Handreiking gebruik beschermende middelen
  5. Sluit je aan bij jouw regionale ABR-netwerk. Elke regio heeft zo’n netwerk, waar deskundigen in uiteenlopende disciplines op dit moment verpleeghuizen ondersteunen bij het indammen van de corona-pandemie en andere resistente micro-organismen.
  6. Meld je aan voor de leeromgeving hygiënisch werken. Meer dan duizend verschillende zorgteams hebben zich hiervoor al aangemeld. De leeromgeving is een ‘blended learning traject’, iets heel anders dan een ‘e-learning’. Het doel van dit online traject is om een duurzame gedragsverandering tot stand te brengen. Door als team de opdrachten te doorlopen in de leeromgeving, zorg je ervoor dat iedereen scherp blijft op schoon werken.
  7. Vergroot jouw kennis over hygiëne en infectiepreventie met de serious game ‘Infectionary’, ontwikkeld door het team Infectieziekten van GGD Twente. Infectionary vergroot op een leuke manier de kennis van zorgmedewerkers over hygiëne en infectiepreventie.
  8. 7 dingen die je binnen een minuut doet om hygiënischer te werken. Denk aan werktelefoon alleen met schone handen gebruiken.

Meer informatie