Eerste organisaties gestart met Waardigheid en trots op locatie

Geplaatst op: 3 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 1 november 2019

Meer dan 60 locaties hebben al belangstelling getoond voor deelname aan het programma Waardigheid en trots op locatie. Daarvan starten 42 locaties in oktober. Sommige verpleeghuisaanbieders doen mee met meerdere locaties, zoals Ena met 3 locaties. Maar ook De Muzelaar doet mee, een kleinschalige PGB-woonvoorziening voor mensen met dementie. Carry Putman en Monique Muselaers vertellen waarom ze meedoen.

Carry Putman, beleidsadviseur van Ena, geeft aan dat ze deelname met beide handen aangrijpt. “Het kwaliteitskader richting geeft om de verpleeghuiszorg verder te ontwikkelen. Toch blijft het in de dynamische wereld van de ouderenzorg soms een zoektocht hoe we zaken het beste kunnen benaderen en invullen. We krijgen nu de kans om een pas op de plaats te maken en samen in te zoomen op waar we staan. Zo kunnen we onze plannen verder aanscherpen. Waar nodig kunnen wij hierbij ondersteund worden door externe professionals.”

Welzijn essentieel

Monique Muselaers, directeur van De Muzelaar, heeft in april de Inspectie op bezoek gehad waar enkele aandachtspunten uit naar voren kwamen . “Aan het eind van het jaar willen we de boel tip top op orde hebben: voldoen we waaraan we moeten voldoen en geven we op een juiste manier invulling aan de zaken. We willen nu graag toetsen hoe we er nu voor staan. Daarom doen wij mee aan Waardigheid en trots op locatie.” Monique vertelt dat hun visie en handelen is gericht op het welzijn van bewoners. Ze hoopt dat ook terug te zien in de uitkomsten. Monique zit in het bestuur van de coöperatie i.o. van Kwaliteit@, Welzijn in de zorg. Dat initiatief is ontstaan vanuit de wens om invulling te geven aan het kwaliteitskader. De klantbeloften zijn het uitgangspunt van dit concept en zorgen ervoor dat bewoners zich op alle fronten thuis voelen.

Aansluiten op behoefte zorgprofessionals

De 42 deelnemende locaties helpen mee om Waardigheid en trots op locatie, dat in januari 2019 start, goed vorm te geven. Zodat het programma aansluit op de behoefte van zorgprofessionals. In november start een tweede groep. King Arthur, Waalboog en De Lange Wei zijn betrokken bij de ontwikkeling van het programma.

Het ondersteuningsaanbod

Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde. Het programma ondersteunt zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen om goede en liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. De ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie bestaat uit een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Die geeft inzicht in de mate waarin een locatie voldoet aan de 8 thema’s van het kwaliteitskader, eventueel gevolgd met op maat ondersteuning bij de ontwikkelpunten.

De scan

De scan bestaat uit een vragenlijst voor medewerkers van de locatie/organisatie. Onderdeel van de scan is ook een documentenanalyse van onder andere de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen. Dit geheel wordt geanalyseerd. In een gesprek met verschillende personen binnen de locatie/organisatie wordt die analyse aangescherpt en worden zowel de sterke als de ontwikkelpunten helder. Hieruit volgt een advies inclusief verbetersuggesties. Bij de realisatie van de verbeterpunten kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit WOL. In totaal duurt een Scan Kwaliteitskader verpleeghuiszorg ongeveer 6 weken.

Meer weten en aanmelden?