De Jonge: per 15 juni meerdere bezoekers per bewoner mogelijk

Geplaatst op: 3 juni 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021

In zijn persconferentie van 3 juni heeft minister Hugo de Jonge bekend gemaakt dat hij met de verpleeghuissector afgesproken heeft dat het per 15 juni mogelijk wordt om weer meerdere bezoekers per bewoner in het verpleeghuis te ontvangen. Dit is een maand eerder dan in het oorspronkelijke tijdspad van de versoepeling van de bezoekregeling afgesproken was.

Noodzaak bezoekregeling

Minister De Jonge benadrukt tijdens de persconferentie nogmaals de noodzaak van de bezoekregeling, maar toont ook begrip voor de uitwerking van de regeling: ‘De bezoekersregeling is natuurlijk heel heftig geweest. Het was nodig om de besmettingen in de verpleeghuizen uiteindelijk tot stoppen te dwingen, maar het was ongelofelijk zwaar.’

Snellere versoepeling bezoekregeling

De Jonge staat daarom een versnelde versoepeling van de bezoekregeling toe, door een maand eerder dan oorspronkelijk gepland, af te stappen van de voorwaarde ‘één bezoeker per bewoner’.

De Jonge: ‘Vanaf 25 mei is het weer mogelijk om als verpleeghuislocatie bezoek te ontvangen, mits de locatie vrij van besmetting is en de locatie er klaar voor is. Per 15 juni moeten alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen weer openstaan voor bezoek. In de afgelopen weken hebben we besproken of we voor de verpleeghuizen die nu al een tijdje volgens de bezoekregeling bezoek ontvangen, ook weer meerdere bezoekers per bewoner mogelijk kunnen maken. Daarover is nu de afspraak gemaakt om dit per 15 juni mogelijk te maken. Een maand eerder dus, dan in het oorspronkelijke tijdspad.’

Monitoring en handreiking

Om bezoekers te kunnen ontvangen moet een locatie wel voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in de Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen. Deze handreiking biedt ook handvatten om bezoek van meer personen gefaseerd en verantwoord te laten plaatsvinden.

In zijn kamerbrief van 4 juni gaat De Jonge ook nader in op de monitoring van de bezoekregeling door de academische werkplaatsen. Hieruit blijkt dat momenteel (peildatum 2 juni) 709 verpleeghuislocaties hebben aangegeven dat zij de versoepelde bezoekregeling (met één vaste bezoeker per bewoner) toepassen. Verder blijkt dat de versoepelde bezoekregeling goed is te hanteren door de zorgaanbieders ook al is deze arbeidsintensief vanwege de noodzakelijke zorgvuldigheid. Het aantal nieuwe besmettingen in de verpleeghuiszorg vlakt verder af en hetzelfde geldt voor het aantal locaties dat voor het eerst een bestemming meldt.

Tips bezoekregeling

Wil jij bezoek toestaan op jouw locatie, dan helpen deze tips van Willemijn Wittkämper van Zonnehuisgroep Amstelland je mogelijk:

  • Regel alles stap voor stap.
  • Communiceer de versoepeling en de bijbehorende regels naar alle betrokkenen (bewoners, naasten en medewerkers) helder en duidelijk.
  • Maak een planning wanneer en hoeveel bezoek haalbaar en in goede banen te leiden is.

Lees ook de andere tips en de ervaringen van Zonnehuis De Luwte en WZH Prinsenhof.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten