Meer aandacht voor cultuursensitieve zorg door veranderende samenleving

Geplaatst op: 12 augustus 2019
Laatst gewijzigd op: 10 september 2019

Cultuursensitieve zorg gaat in de praktijk nog niet altijd even goed. Ook al is het een vorm van persoonsgericht werken waar al veel aandacht voor is. Vilans-adviseur Jennie Mast: ‘Dat komt omdat we als mensen geneigd zijn om automatisch uit te gaan van onze eigen normen en waarden.’

In de toekomst heeft 1 op de 3 Nederlanders een migratieachtergrond. In de grote steden heeft nu al meer dan de helft van de inwoners een niet-westerse achtergrond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS uit 2018. Mast: ‘De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de zorg. De zorg zal in toenemende mate te maken krijgen met cliënten en medewerkers met een andere culturele achtergrond. En daar moeten we op anticiperen.’

Bewustwording van normen en waarden

‘Cultuursensitieve zorg bieden blijkt verder toch moeilijker dan we denken. Zo is het voor mensen met een westerse achtergrond vrij normaal dat je ouders in een verpleeghuis gaan. Voor mensen met een andere achtergrond is dat vaak helemaal geen optie. Als mensen gaan we al heel snel uit van onze eigen normen en waarden, waardoor er onvoldoende aansluiting wordt gevonden. Cultuursensitieve zorg vraagt dan ook om bewustwording van de eigen normen en waarden, om de normen en waarden van de ander te kunnen begrijpen.’

Een cultuursensitief beleid ontwikkelen

‘Voor zorgorganisaties is het verder essentieel dat zij beleid gaan ontwikkelen op dit thema. Anders kun je aandacht voor dit onderwerp niet goed verankeren in de organisatie. Wat ook uit de verkenning opvalt, is dat het toch lastig is om kennis hierover goed te laten landen en om het onder de aandacht te houden binnen een organisatie. Het hangt nu nog te veel aan individuele personen.’

‘Als Vilans willen weer meer aandacht besteden aan cultuursensitieve zorg. Zo zijn er al verpleeghuizen voor bepaalde groepen met een andere culturele achtergrond. De daar opgedane kennis willen we breder gaan verspreiden. In ons verkennend onderzoek hebben we ontdekt dat nog heel weinig over bekend is over de zorgmedewerker met de niet-westerse achtergrond. Bijvoorbeeld wat deze zorgmedewerker nodig heeft om zijn werk goed te doen! We gaan onderzoeken wat hierin de behoeftes zijn.’

Project: Kleurrijke zorg

Met het project Kleurrijke zorg levert Vilans in nauwe samenwerking met andere partijen een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de cultuursensitiviteit in de langdurende zorg. De doelstelling is om met de opgedane kennis organisaties in de langdurende zorg te stimuleren en te steunen bij het verder ontwikkelen van goede zorg voor iedereen.

Bron: Vilans

Meer informatie