Kennisdossier methodisch werken

Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen leveren en draagt bij aan werkplezier. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat methodisch werken in de verpleeghuizen beter landt? Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben hun ervaringen bij verpleeghuislocaties samengevoegd in een kennisdossier methodisch werken.

In dit kennisdossier zijn de volgende kennisproducten opgenomen:

Achtergrondartikel en infographic: Methodisch werken – Mensenwerk

infographic methodisch werken volgens PDCA-cyclus

In het artikel ‘Methodisch werken: Mensenwerk’ (pdf) worden de belangrijkste begrippen rondom methodisch werken ontrafeld, worden belemmeringen in kaart gebracht en inzichten gedeeld rondom methodisch werken in de verpleeghuiszorg. Hieronder geven we een samenvatting.

Een van de bekendere methodieken in de zorg is de PDCA cyclus ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd, met de uitwerking in de fases: Plan – Do – Check – Act. De basis van methodisch werken komt in allerlei uitwerkingen en op verschillende niveaus in organisaties terug. In onze uitleg en instrumenten voor het methodisch werken onderscheiden we telkens drie niveaus:

Methodisch werken is vast onderdeel van alle acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Methodisch werken helpt om persoonsgericht en veilig te werken. Maar methodisch werken is ook juist in de ondersteunende processen van belang. In samenwerking binnen teams, tussen de disciplines en in de verbinding tussen werkvloer en management, met bijvoorbeeld goede terugkoppelingsmechanismen.

  1. Het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naaste
  2. Het niveau van de professional: de zorgmedewerker en zijn team
  3. Het niveau van de locatie of organisatie: beleid en bestuur

Animatievideo methodisch werken in het het verpleeghuis

Met deze animatievideo bieden we een korte uitleg over methodisch werken volgens de PDCA-cyclus in de verpleeghuiszorg.

Je kunt de video ‘Methodisch werken in het verpleeghuis’ op YouTube bekijken en ook via YouTube delen of embedden in een presentatie of de website / het intranet van jouw organisatie. Wil je de video graag downloaden, dan raden wij aan om gebruik te maken van een download-tool.

Reflectietool methodisch werken

Met de reflectietool methodisch werken kun je met een vertegenwoordiging uit je organisatie, reflecteren op hoe methodisch jullie werken. Allereerst wordt een invullijst met twaalf stellingen over methodisch werken verzonden, vervolgens worden de uitkomsten in een groepssessie besproken. In deze tool vind je alle bestanden en instructies die nodig zijn voor de zelfreflectie op methodisch werken binnen jouw organisatie.

Inspiratiebox methodisch werken

In de inspiratiebox methodisch werken in de verpleeghuiszorg vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de PDCA-cyclus. We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Bijvoorbeeld in zorgprocessen en het werken met zorgleefplannen, maar ook op processen van samenwerken in teams, leren en verbeteren en op organisatieniveau het inrichten van kwaliteitsprocessen.

Praktijkvoorbeeld methodisch werken bij Livio

In het praktijkverhaal ‘Livio: doorloop de hele PDCA-cyclus bij de cliënt‘ is te lezen hoe binnen de organisatie de PDCA-cyclus, de kern van methodisch werken, steeds meer een automatisme is geworden. In een eerder verschenen artikel over zorgorganisatie Livio ‘Vernieuwd ecd nodigt uit tot beter rapporteren‘ is te lezen hoe er verbeterstappen gezet werden om de PDCA-cyclus rond te maken in het werken met een nieuw ECD.

Opname en verslag inspiratiesessie methodisch werken

Tijdens de online inspiratiesessie Methodisch werken op 28 januari 2021 deelde Kennemerhart dit praktijkverhaal en hun tips. Tevens presenteerden experts van Vilans de nieuwste inzichten en handvatten om aan de slag te gaan met methodisch werken in jouw organisatie. De inspiratiesessie is positief ontvangen en gaf veel inzicht over het werken met de PDCA-cyclus, mede door het ‘kijkje in de keuken’ bij Kennemerhart: ‘Goede, informatieve bijeenkomst, inspirerend en afwisselend. Nieuwe tips en tools die toepasbaar zijn in de praktijk.’ ‘De aanpak van Kennemerhart gaf mij ook inspiratie om dit op mijn eigen locatie te gaan aanpakken.’

Bekijk de opname van de online inspiratiesessie methodisch werken hieronder terug:

Geplaatst op: 25 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 4 april 2022