Kennisdossier methodisch werken

Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen leveren en draagt bij aan werkplezier. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat methodisch werken in de verpleeghuizen beter landt? Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben hun ervaringen bij verpleeghuislocaties samengevoegd in een kennisdossier methodisch werken. Je vindt hier onder andere een achtergrondartikel met uitleg over wat methodisch werken inhoudt, een animatievideo over methodisch werken in de verpleegzorg, een inspiratiebox vol goede voorbeelden en materialen en een reflectietool waarmee je zelf aan de slag kunt.

Word samen wijzer in je werk!

Waardigheid en trots beveelt de volgende 3 artikelen aan:

  1. Het artikel ‘Methodisch werken: Mensenwerk’ (pdf)  
  2. De video ‘Methodisch werken in het verpleeghuis’
  3. De Inspiratiebox methodisch werken

Ook benieuwd naar onze aanbevelingen bij andere thema’s? Bekijk de kennisdossiers van Word samen wijzer in je werk!

Achtergrondartikel en infographic: Methodisch werken – Mensenwerk

infographic methodisch werken volgens PDCA-cyclus

In het artikel ‘Methodisch werken: Mensenwerk’ (pdf) worden de belangrijkste begrippen rondom methodisch werken ontrafeld, worden belemmeringen in kaart gebracht en inzichten gedeeld rondom methodisch werken in de verpleeghuiszorg. Hieronder geven we een samenvatting.

Een van de bekendere methodieken in de zorg is de PDCA cyclus ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd, met de uitwerking in de fases: Plan – Do – Check – Act. De basis van methodisch werken komt in allerlei uitwerkingen en op verschillende niveaus in organisaties terug. In onze uitleg en instrumenten voor het methodisch werken onderscheiden we telkens drie niveaus:

Methodisch werken is vast onderdeel van alle acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Methodisch werken helpt om persoonsgericht en veilig te werken. Maar methodisch werken is ook juist in de ondersteunende processen van belang. In samenwerking binnen teams, tussen de disciplines en in de verbinding tussen werkvloer en management, met bijvoorbeeld goede terugkoppelingsmechanismen.

  1. Het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naaste
  2. Het niveau van de professional: de zorgmedewerker en zijn team
  3. Het niveau van de locatie of organisatie: beleid en bestuur

Animatievideo methodisch werken in het het verpleeghuis

Met deze animatievideo bieden we een korte uitleg over methodisch werken volgens de PDCA-cyclus in de verpleeghuiszorg.

Je kunt de video ‘Methodisch werken in het verpleeghuis’ op YouTube bekijken en ook via YouTube delen of embedden in een presentatie of de website / het intranet van jouw organisatie. Wil je de video graag downloaden, dan raden wij aan om gebruik te maken van een download-tool.

Reflectietool methodisch werken

Met de reflectietool methodisch werken kun je met een vertegenwoordiging uit je organisatie, reflecteren op hoe methodisch jullie werken. Allereerst wordt een invullijst met twaalf stellingen over methodisch werken verzonden, vervolgens worden de uitkomsten in een groepssessie besproken. In deze tool vind je alle bestanden en instructies die nodig zijn voor de zelfreflectie op methodisch werken binnen jouw organisatie.

Inspiratiebox methodisch werken

In de inspiratiebox methodisch werken in de verpleeghuiszorg vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de PDCA-cyclus. We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Bijvoorbeeld in zorgprocessen en het werken met zorgleefplannen, maar ook op processen van samenwerken in teams, leren en verbeteren en op organisatieniveau het inrichten van kwaliteitsprocessen.

Praktijkvoorbeelden methodisch werken

Noorderbreedte: ‘De Routekaart helpt ons enorm bij methodisch werken’

Noorderbreedte heeft een aantal mooie stappen gezet om een lerende locatie te worden. Er is een Routekaart ontwikkeld om die de onderwerpen van het Kwaliteitskader vertaalt in doelen en acties voor de praktijk. ‘De Routekaart geeft een stukje rust aan onze medewerkers. Het geeft inzicht en duidelijkheid in hoe we kunnen verbeteren op een haalbare en methodische manier.’ Lees het artikel: Noorderbreedte: ‘De Routekaart helpt ons enorm bij methodisch werken’.

’t Zorghuus: zo pak je een veranderproces aan

’t Zorghuus deelt hoe binnen de organisatie een veranderproces aangegaan is en hoe op zaken als rapporteren en methodisch werken verbeteringen doorgevoerd zijn aan de hand van een leer- en veranderkompas. Er zijn stappen gezet op het methodisch werken met een zorgleefplan. Lees het artikel: Methodisch werken met het zorgplan: Zo pak je een veranderproces aan.

Livio aan de slag met de PDCA-cyclus

In het praktijkverhaal ‘Livio: doorloop de hele PDCA-cyclus bij de cliënt‘ is te lezen hoe binnen de organisatie de PDCA-cyclus, de kern van methodisch werken, steeds meer een automatisme is geworden. In een eerder verschenen artikel over zorgorganisatie Livio ‘Vernieuwd ecd nodigt uit tot beter rapporteren‘ is te lezen hoe er verbeterstappen gezet werden om de PDCA-cyclus rond te maken in het werken met een nieuw ECD.

King Arthur Groep: structuur en instrumenten om kwaliteit methodisch te verbeteren

Twee keer kreeg King Arthur Groep ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie. Niet omdat de kwaliteit van de zorg te wensen overliet, maar omdat de structuur en de instrumenten om kwaliteit methodisch te verbeteren ontbraken. King Arthur Groep leerde de dialoog over kwaliteit aan te gaan. En kreeg instrumenten voor een methodische aanpak aangereikt. Marjolein Elferink, kwaliteitscoördinator King Arthur Groep: ‘Het Waardigheid en trots op locatie-traject heeft ons scherpte gegeven.’ Lees over de aanpak in het artikel: Ondersteuning bij methodisch werken verbetert kwaliteit bij King Arthur Groep.

Netwerk kwaliteitsverpleegkundigen – aan de slag met methodisch werken

Persoonsgerichte zorg geven, kwaliteit van zorg en samenwerking verbeteren, kwaliteit en verbeteringen borgen; je doet dit als het goed is weloverwogen en samen met anderen in jouw organisatie. Bij ieder kwaliteitsthema ben je methodisch aan het werk. Henry Mostert, adviseur en coach bij Vilans en Waardigheid en trots op locatie, zag tijdens een netwerkmiddag voor kwaliteitsverpleegkundigen hoe zorgprofessionals hier op een leuke en eenvoudige manier aan kunnen werken. Lees meer in het artikel: Methodisch werken, hoe doe je dat? In 4 stappen leuk en eenvoudig de PDCA’s rond

Opname en verslag inspiratiesessie methodisch werken

Tijdens een online inspiratiesessie Methodisch werken op 28 januari 2021 deelde Kennemerhart een praktijkverhaal en tips. Tevens presenteerden experts van Vilans de nieuwste inzichten en handvatten om aan de slag te gaan met methodisch werken in jouw organisatie. De inspiratiesessie is positief ontvangen en gaf veel inzicht over het werken met de PDCA-cyclus, mede door het ‘kijkje in de keuken’ bij Kennemerhart: ‘Goede, informatieve bijeenkomst, inspirerend en afwisselend. Nieuwe tips en tools die toepasbaar zijn in de praktijk.’ ‘De aanpak van Kennemerhart gaf mij ook inspiratie om dit op mijn eigen locatie te gaan aanpakken.’

Bekijk de opname van de online inspiratiesessie methodisch werken hieronder terug:

Meer weten

Geplaatst op: 25 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 11 juli 2023