Informatie voor verpleeghuizen over het coronavirus

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je dagbesteding en contact met de familie op afstand vorm? Op deze pagina staat het overzicht van informatie, goede voorbeelden en instrumenten voor de verpleeghuissector over het omgaan met alle gewijzigde omstandigheden rondom het coronavirus.

Coronaonersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanaf 26 mei 2020 ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. Dat is een nieuw aanbod van het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen.

Heb je een coronagerelateerd vraagstuk? Kijk op Waardigheidentrots.nl/corona-ondersteuning

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Maatregelen rijksoverheid

Welke maatregelen gelden er vanuit de rijksoverheid ten tijden van de coronacrisis? Lees in de artikelen hieronder wat de maatregelen betekenen voor de verpleeghuiszorg.

Verantwoording, toezicht en financiën

Verschillende partijen zoals de IGJ en zorgkantoren hebben laten weten dat zij maatregelen treffen om de zorgaanbieders te ontlasten, bijvoorbeeld in het loslaten van termijnen en verschuiven van aanleverdata.

Praktijkverhalen verpleeghuizen

Onze journalisten spraken (telefonisch) met verschillende medewerkers van verpleeghuizen om een beeld te krijgen van wat de coronacrisis betekent voor het dagelijkse leven en werken in het verpleeghuis. Lees de verhalen hieronder

Welzijn en dagbesteding

Nu bezoekers vanwege de strijd tegen het coronavirus niet meer worden toegelaten in het verpleeghuis, is het des te belangrijker bewoners te behoeden tegen eenzaamheid. Ook vraagt het creativiteit om andere vormen van dagbesteding te vinden die passen binnen de maatregelen. Gelukkig komt er op dat vlak ook veel moois op gang in deze tijd. Bekijk de tips in de artikelen hieronder.

Dementiezorg

Voor met name mensen met dementie kunnen de veranderde omstandigheden door de coronacrisis angst veroorzaken en daardoor leiden tot probleemgedrag. Hoe ga je hiermee om?

Veiligheid

Tijdens de coronacrisis is veiligheid meer dan ooit een centraal aandachtspunt. Wat moeten alle zorgmedewerkers weten over handhygiëne? Hoe school je medewerkers in de omgang met het coronavirus? Lees het in de artikelen hieronder.

Palliatieve zorg

In het verpleeghuis is altijd veel aandacht voor palliatieve zorg. Maar hoe organiseer je palliatieve zorg voor coronapatiënten?

Technologie

Ineens is het voor alle bewoners een ‘must’. Om contact te houden met familie en naasten, moet de hulp van technologische toepassingen worden ingeschakeld. Lees hieronder hoe je juist nu technologie goed kunt benutten.

Zorgmedewerkers

Er komt in de coronacrisis veel af op de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen. Gelukkig is er ook veel waardering voor hun werk en wordt dit getoond vanuit de maatschappij en vanuit de werkgevers. Wat kunnen medewerkers en leidinggevenden doen om samen zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te komen? Lees de tips en praktijkvoorbeelden.

Behandeling corona-patiënten

Voor de Specialisten Ouderengeneeskunde is een belangrijke rol weggelegd in de preventie van, het signaleren van én het behandelen van het coronavirus bij bewoners van verpleeghuizen. Lees hieronder o.a. het behandeladvies.

Regionale samenwerking

De coronacrisis vraagt om nauwe regionale samenwerking en samenwerking binnen de keten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van speciale coronacentra. Lees de voorbeelden hieronder.

Onderzoek

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen is informatie nodig over het verloop van de corona epidemie. Ook is het van belang om te leren van de huidige aanpak voor een nieuwe uitbraak. Daarvoor is onderzoek van belang.

Inspraak en adviesraden

Ook voor adviesraden (VAR / PAR) en cliëntenraden is het zoeken hoe zij gezien de omstandigheden en coronamaatregelen hun rol kunnen vervullen.

Waardigheid en trots

Ook op de activiteiten van Waardigheid en trots hebben de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hun impact. Lees hieronder wat er verandert.

Meer weten

Corona-loket

Heb je nog een idee, suggestie of vraag over corona die je niet kunt vinden in onderstaand overzicht? Neem dan contact op met het corona-loket van Vilans. Hier kan je jouw idee, suggestie of vraag direct indienen en wordt deze afgehandeld door de experts van Vilans.