‘Coronaproof’ met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie bood tijdens de crisis corona-ondersteuning aan. Sinds 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze ondersteuning. Locaties die zich vóór die datum hebben aangemeld, krijgen nog wel ondersteuning. De kennisbank met informatie, tools en voorbeelden over corona blijft voor iedereen beschikbaar, net als onderstaande praktijkvoorbeelden.

Tijdens een online voorlichtingsbijeenkomst over corona-ondersteuning hebben coaches Jeroen van Kerkhof en Raymond Meijer hun ervaringen over de corona-ondersteuning bij Humanitas Deventer en Envida gedeeld:

De volgende vragen stonden centraal bij Humanitas Deventer voor de corona-ondersteuning:

 1. Coronaproof: zijn wij klaar voor een eventuele nieuwe uitbraak?
 2. Review: hoe hebben we de crisis gemanaged, wat kunnen we daarvan leren?
 3. 1,5 meter zorg: hoe kunnen we binnen dit ‘nieuwe normaal’ goede, veilige zorg bieden terwijl we blijven uitgaan van onze eigen waarden?
 4. Leiderschap: hoe vullen we de nieuwe rolverdeling binnen het managementteam goed in?

Envida heeft met de corona-ondersteuning van onze coach de centrale aanpak van de eerste coronagolf vertaald heeft naar een werkbare aanpak voor alle locaties met een crisisteam op elke locatie. Lees de serie artikelen over de corona-aanpak bij Envida:

Wat hield corona-ondersteuning in?

De ondersteuning was maatwerk en werd afgestemd op de vraag van de verpleeghuisorganisatie of locatie.

Stichting Woonzorgcentrum Raffy | Lâle | De Leystroom kreeg te maken met een fikse uitbraak. Omdat de organisatie hier onvoldoende vat op kreeg, meldde ze zich aan voor corona-ondersteuning. Dit leidde tot een speciaal coronateam.

‘Vooral bij het inrichten van het team speelde de coach een grote rol. Ze had goede adviezen over het gebruik van de pbm en het beperken van de loopbewegingen bijvoorbeeld. En ze is steeds op de achtergrond aanwezig: ik kan altijd bellen of langslopen.’

De rode draad van verschillende trajecten was als volgt:

 • Het ondersteunen bij het versoepelen van de coronamaatregelen 
 • Leren van de coronacrisis en het doorvoeren van verbeteringen
 • Het ondersteunen van het crisisteam
 • Het implementeren van de Handreiking bezoek en sociaal contact en de bijbehorende communicatie
 • Het ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van cohortverpleging en PBM’s
 • Het bijdragen aan vraagstukken op het gebied van financiën en de continuïteit
 • Het ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van welzijn van bewoners én van medewerkers

Structuur stáát, rolverdeling en taken goed afgebakend

Bij Sint Anna Boxmeer was de  corona-ondersteuning vooral gericht op het neerzetten van een solide crisisteam en het maken van een goed draaiboek.

‘Tijdens de eerste golf was het veel improviseren. We waren niet in staat de crisis georganiseerd te managen. Het ondersteuningstraject hielp ons een heldere structuur neer te zetten zodat nu iedereen precies weet hoe hij in welke fase moet handelen.’

Wil je aan de slag met teamreflectie?

Teamreflectie is een aanpak om medewerkers op een effectieve wijze te ondersteunen tijdens stressvolle situaties, zoals bijvoorbeeld bij een corona-uitbraak.  Wanneer je met je organisatie/locatie aan de slag wil met de training teamreflectie, dan kun je dit zelf doen met de training op onze website en de bijbehorende materialen. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij de collega’s van Waardigheid en trots in de regio. Zij kunnen je op een aantal gebieden verder helpen:

 • Door je in contact te brengen met andere zorgaanbieders in de regio om gezamenlijk een regionaal traject te starten.
 • Zij kunnen met je meekijken hoe je wellicht gebruik kunt maken van regionale financiering bijvoorbeeld uit kwaliteitsgelden.
 • Zij kunnen met je meedenken om te komen tot een regionale opzet van de train-de-trainer aanpak en eventuele uitwisseling van trainers.
 • Bij voldoende belangstelling kunnen zij een regionale informatiebijeenkomst of webinar organiseren over teamreflectie en de train-de-trainer aanpak.

Meer informatie en aanmelden