Waardigheid en trots op locatie: corona-ondersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanaf 26 mei 2020 ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. Dat is een nieuw aanbod van het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op de tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen.

Wat houdt corona-ondersteuning in?

De ondersteuning is maatwerk en wordt afgestemd op de vraag van de verpleeghuisorganisatie of locatie. Het programma Waardigheid en trots op locatie heeft ervaren en deskundige coaches in huis, die organisaties vrijwel per direct kunnen ondersteunen. Zowel voor strategische als primair procesvraagstukken. Uitgangspunt voor de ondersteuning zijn de richtlijnen van het RIVM, GGD en Verenso. De ondersteuning kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

  • het voorkómen van of het inspelen op een mogelijke tweede golf van corona;
  • verbetering van infectiepreventie en hygiënisch en veilig werken;
  • crisisondersteuning;
  • het vormgeven van de bezoekregeling;
  • het opnamebeleid van nieuwe bewoners;
  • de anderhalve meter zorg;
  • stervensbegeleiding;
  • implementatie van technologie;
  • financiële vraagstukken;
  • personele vraagstukken.

Voor wie is corona-ondersteuning bedoeld?

Het ondersteuningsaanbod is bedoeld voor verpleeghuisorganisaties en -locaties. Vraagstukken op één locatie – als onderdeel van een grotere organisatie – of voor de gehele organisatie, kunnen aangemeld worden. Daarnaast kunnen PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren en geclusterde woonvormen V&V deelnemen. Ook kunnen huidige deelnemers van Waardigheid en trots op locatie een beroep doen op dit aanbod.

Wat is de intensiteit en hoe lang duurt de ondersteuning?

De ondersteuning kan vrijwel per direct geboden worden, is gericht op urgente vraagstukken en duurt tot maximaal 4 maanden. De exacte duur en intensiteit is afhankelijk van de problemen en vraagstukken die in een organisatie of op een locatie spelen.  

Wat kost deelname en aan welke eisen moet ik voldoen om deel te nemen?

Voor de zorgaanbieder zijn geen kosten verbonden aan deze ondersteuning. Dit aanbod is een nieuw onderdeel van het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie van het ministerie van VWS. Hiermee speelt het ministerie in op de actuele ontwikkelingen op het gebied van corona.

Voor deelname is commitment en betrokkenheid van bestuur en management van belang. Daarom tekent de bestuurder een overeenkomst bij aanvang. Daarnaast draagt de organisatie bij aan de communicatie over de ervaringen en resultaten van de ondersteuning. Om zo goede voorbeelden te delen binnen de sector en van elkaar te leren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat een organisatie of locatie zich heeft aangemeld krijgen, neemt een persoon van het team Waardigheid en trots op locatie snel contact op om een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsvraag. De organisatie wordt vervolgens gematcht met een coach die deskundig en ervaren is met de vraagstukken van de organisatie. De coach neemt contact op en vervolgens start de ondersteuning. De coach maakt samen met de organisatie een kort plan van aanpak, waarna ze aan de slag gaan.

Wat is het verschil met deelname aan het programma Waardigheid en trots op locatie?

De corona gerelateerde ondersteuning is specifiek gericht om in de huidige situatie coronabesmettingen te voorkomen en medewerkers en cliënten te beschermen. Kenmerk is dat er sprake is van directe urgentie of een urgente situatie die via ondersteuning van maximaal 4 maanden aangepakt kan worden. Met als doel om de organisatie of locaties ‘coronaproof’ en toekomstbestendiger te maken.

Het bestaande ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is gericht op het implementeren van het kwaliteitskader bij zorgaanbieders. Daarbij worden vaste stappen gezet: een scan (zelfevaluatie) hoe de locatie ervoor staat, een kwaliteitsgesprek voor verdieping en de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij ontwikkelpunten. Met daarna een cyclisch terugkerende scan hoe een locatie verbetert.

Als een organisatie corona-ondersteuning ontvangt en toch diepgaande kwaliteitsissues blijkt te hebben die langduriger (niet coronagerelateerde) ondersteuning betreffen, dan kan worden verwezen naar deelname aan het reguliere Waardigheid en trots op locatie programma.

Wat is de achtergrond van de corona-ondersteuning?

In de komende periode is het van belang om de kwetsbare ouderen die wonen in de verpleeghuizen en de zorgverleners zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. De sector moet toe werken naar het ‘nieuwe normaal’. Dat is waarschijnlijk nodig totdat er een vaccin beschikbaar is. In de COVID-19 Kamerbrief van 20 mei 2020 is gesproken over de vervolgaanpak verpleeghuizen. Onderdeel van deze aanpak is het aanbod van coronagerelateerde ondersteuning aan verpleeghuizen die hulp nodig hebben. Het programma Waardighed en trots op locatie van Vilans werkt daarbij samen met  het RIVM, de academische netwerken ouderenzorg, de GGD, Actiz, en de ABR-coalitie.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse of vragen of wil je jouw locatie of organisatie direct aanmelden?