Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Gewoon Kwaliteit’: inzicht en verbeteren kwaliteit van zorg bij Envida

Hoe houd je als zorgorganisatie grip op alle aspecten van de zorg? Envida gebruikt hiervoor haar werkwijze Gewoon Kwaliteit, een integrale aanpak om kwaliteit van leven voor de bewoners van woonzorgcentra van Envida te ondersteunen. De organisatie baseerde haar aanpak op de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (KKV) van Waardigheid en trots. De resultaten van Gewoon Kwaliteit? Bewoners en naasten bevelen Envida veel meer aan en ook de medewerkers zijn Envida meer gaan waarderen als werkgever. ‘De scores zeggen alles,’ zegt een tevreden Vera Gerstel, beleidsmedewerker Kwaliteit & Veiligheid bij Envida.

Kwaliteitsscan uitvoeren op alle locaties

Om tijdens de coronacrisis overal passende beslissingen te kunnen nemen, besloot Envida op iedere locatie een crisisteam in te richten. ‘Die gedachte hebben we meegenomen naar deze tijd, waarin je als organisatie te maken hebt met een sterk veranderende wereld’, legt Gerstel uit.

Wat ook van belang was: vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie werd op alle locaties van Envida een kwaliteitsscan uitgevoerd. Hierbij werden vragenlijsten op alle thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg afgenomen onder drie groepen: bewoners/naasten, medewerkers, management en staf. Resultaten werden met vertegenwoordigers van deze drie groepen in een kwaliteitsgesprek besproken. Dit leverde een gezamenlijk totaalbeeld op van de beleefde kwaliteit van zorg, inclusief verbeterpunten.

Aanpak Gewoon Kwaliteit

Kijk in onderstaand filmpje hoe Envida de scan gebruikt om informatie over haar zorg op te halen, haar zorg hiermee verbetert en relevante informatie verder deelt.

YouTube video thumbnail

Crisisteams werden regieteams

Envida besloot de succesvolle aanpak voort te zetten en de crisisteams om te vormen tot interdisciplinaire regieteams, één voor elke locatie. Met een manager als voorzitter, een coördinator wonen, zorg en welzijn, kwaliteitsverpleegkundige, teamleider, arts, psycholoog en fysiotherapeut.

Regelmatig schuiven ook vertegenwoordigers van bewoners en hun naasten aan. In de bijeenkomsten van de regieteams bespreken de deelnemers de stand van zaken op locatieniveau. Daarbij worden de verbeteracties gemonitord die zijn uitgezet op basis van de geïdentificeerde aandachtspunten. Om dit te ondersteunen, wordt belangrijke stuurinformatie aangeleverd, zoals over ziekteverzuim, deskundigheid en tevredenheid.

Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Verpleeghuislocaties die hebben deelgenomen aan het programma Waardigheid en trots op locatie zijn over het algemeen positief over het gebruik en de opbrengsten van de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (KKV). Ze vinden het de tijdsinvestering die het kost zeker waard. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf). Het resultaat van de scan vind je onderaan deze pagina. Ook Gewoon Kwaliteit van Envida maakt gebruik van de scan KVV.

Wat is de scan-KKV?

De scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bestaat uit de volgende onderdelen:

  • met een vragenlijst ervaringen ophalen rondom de acht thema’s van het kwaliteitskader
  • analyse van informatie over de lokale context door externe scanners
  • met deze bevindingen het gesprek aangaan met de organisatie en een gezamenlijk perspectief creëren (kwaliteitsgesprek)
  • met een vragenlijst ervaringen ophalen rondom de acht thema’s van het kwaliteitskader
  • analyse van informatie over de lokale context door externe scanners
  • met deze bevindingen het gesprek aangaan met de organisatie en een gezamenlijk perspectief creëren (kwaliteitsgesprek)

Resultaten zichtbaar in een dashboard

De uitkomsten van de scan bespreekt Envida niet alleen in de teams. Deze informatie wordt ook in een helder dashboard gepresenteerd. Daar vult Envida de gegevens aan met relevante stuurinformatie. Op het dashboard kan je zien wat de beleefde kwaliteit van de zorg is, maar ook wat de verbeterpunten zijn die de betrokkenen samen hebben gevonden.

Verbeterpunten voor strategische koers

De verbeterpunten die Envida op de verschillende locaties ophaalt met Gewoon Kwaliteit, gebruikt de organisatie ook voor de strategische koers 2020-2025. Zo kan Envida een oplossing die op een bepaalde locatie is gevonden heel snel toepassen op locaties die met een zelfde vraag zitten. ‘Dat we die dingen kunnen koppelen geeft veel comfort, omdat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden’, zegt Gerstel.

De uitkomsten worden ook gedeeld met het Zorgkantoor en toezichthouders: de aandachtspunten zijn meteen inzichtelijk, inclusief wat hiermee gebeurt en wat de voortgang is. Gerstel: ‘Dus je hebt ook direct de kwaliteitsplannen en gegevens voor externe verantwoording beschikbaar. En dat scheelt een hoop administratieve last.’

Kennisdossier Methodisch werken

Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen leveren en draagt bij aan werkplezier. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat methodisch werken in de verpleeghuizen beter landt? Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben hun ervaringen bij verpleeghuislocaties samengevoegd in het Kennisdossier methodisch werken. Je vindt hier onder andere een achtergrondartikel met uitleg over wat methodisch werken inhoudt, een animatievideo over methodisch werken in de verpleegzorg, een inspiratiebox vol goede voorbeelden en materialen en een reflectietool waarmee je zelf aan de slag kunt.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via: