Kennisdossier ‘Aandacht voor leren’

Een deel van de medewerkers verlaat de zorg omdat zij zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Gelukkig komen er ook weer nieuwe medewerkers. Zij-instromers bijvoorbeeld, maar juist zij moeten het vak nog leren. Ook ervaren zorgprofessionals willen zich blijven ontwikkelen. Dit om goed in te kunnen spelen op de unieke zorgvragen van bewoners. In dit kennisdossier bundelen we kennis, tips en inspiratie op het gebied van leren op je werkplek, een veilig leerklimaat bieden, en bijvoorbeeld hoe je het gesprek over leren en ontwikkelen kunt aangaan binnen je team.

Word samen wijzer in je werk!

Waardigheid en trots beveelt de volgende 3 artikelen aan:

  1. De publicatie Aandacht voor leren in 6 inzichten
  2. De reflectiekaartjes In gesprek over leren
  3. De gesprekskaartjes Je werkplek als leerplek

Ook benieuwd naar onze aanbevelingen bij andere thema’s? Bekijk de kennisdossiers van Word samen wijzer in je werk!

Publicatie ‘Aandacht voor leren in 6 inzichten’

illustratie publicatie 6 inzichten leren

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie zijn veel organisaties begeleid bij het leren en ontwikkelen. In de publicatie ‘Aandacht voor leren in 6 inzichten’ laten we zien wat goed werkt bij leren, op basis van onze kennis uit theorie en praktijk. We bieden achtergrondinformatie om beter te kunnen begrijpen waar het bij leren over gaat en over praktische hulp­middelen voor de praktijk. 

Reflectiekaartjes: In gesprek over leren

In gesprek over leren

De reflectiekaartjes ‘In gesprek over leren’ is een set van 5 reflectiekaartjes waarmee je binnen je team het gesprek kunt aangaan over leren. Op de reflectiekaartjes staan in stripvorm herkenbare situaties uitgetekend waarin opvattingen over leren tot uiting komen. Ook staan er een aantal vragen die je samen kunt bespreken.

Zo kun je de kaartjes bijvoorbeeld gebruiken in het teamoverleg om te reflecteren op hoe in jullie team, op de afdeling of locatie aandacht en ruimte voor leren wordt geboden en of leren een structurele plaats in het proces inneemt.

Praatplaat en gesprekskaartjes: Je werkplek als leerplek

je werkplek als leerplek

We hebben vijf momenten uit een gewone dagdienst uitgekozen die je kunt gebruiken als leermomenten. Bij die momenten geven we je korte tips die je als zorgprofessional direct toe kan passen. De beste manier van leren is namelijk als collega’s tijdens het werk tips, moeilijke situaties en verbeteringen met elkaar delen. Dan sluit het antwoord goed aan op de vraag, op het juiste moment en op de juiste plek.

We hebben de 5 momenten gevisualiseerd op een praatplaat en voor elk van de leermomenten hebben we zakkaartjes gemaakt met vragen en tips om het moment als leermoment te benutten.

Toolkit – Leren op de werkvloer

Uit onderzoek naar onze leercultuur blijkt dat leren vooral plaatsvindt op de werkvloer en in teamverband. Ook speelt de leidinggevende een belangrijke rol in het stimuleren van het leren op de werkvloer. Binnen het programma Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) zijn verschillende praktische tools ontwikkeld , die je helpen vorm te geven aan leren op de werkvloer in jouw organisatie.

Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus

De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) is ontwikkeld om (zorg)medewerkers in verpleeghuisorganisaties te ondersteunen om in het dagelijks werk aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering door samen te leren en te reflecteren. Bij zes verpleeghuisorganisaties zijn de ervaringen hiermee in kaart gebracht. In de publicatie ‘Implementatie van het leren en verbeteren in acht stappen’ zijn de geleerde lessen vertaald naar een stappenplan voor het implementeren van leren en verbeteren in het verpleeghuis. In de publicatie ‘Implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus – Ervaringen van zes verpleeghuizen met continu leren en werken aan goede kwaliteit van zorg’ zijn de ervaringen van de individuele zorgorganisaties terug te lezen in zes factsheets met bijbehorende praktijkverhalen.

Videoserie ‘Leren en verbeteren’

Je hebt als zorgmedewerker te maken met een zorgvraag die voortdurend verandert. En kennis die zich razendsnel ontwikkelt. Daarom is het noodzakelijk dat je blijft leren. In een videoreeks van 5 korte video’s voor medewerkers en bestuurders hoor je hoe je leren en verbeteren vanzelfsprekend maakt.

Inspiratie: Aandacht voor leren in de praktijk

Ter inspiratie hebben we een aantal verhalen opgehaald die aandacht besteden aan de zachte kant van leren, de cultuurkant. Uit de verhalen kwam naar voren wat randvoorwaarden zijn om te leren.

Meer weten

Geplaatst op: 19 mei 2022
Laatst gewijzigd op: 26 januari 2023