Naar hoofdinhoud Naar footer

Congres 3 juli 2023 – Presentaties ronde 3

Op 3 juli 2023 vond het Congres Waardigheid en trots voor de toekomst plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Bekijk de sessies van de tweede ronde en download de presentaties.

Sessies ronde 3

3.1 Ervaring onderzoek naar nieuw transferbed en douchesysteem

Het Zinvol Uitproberen-onderzoek, dat Vilans en Omring samen uitvoerden, verkende de mogelijke toegevoegde waarde van een geavanceerd transferbed en douchesysteem. Literatuuronderzoek, observaties en demodagen waarop het systeem samen met zorgprofessionals werd getest, gaven een goed beeld van de potentiële waarde van deze technologie. Zo is er onderzocht of het systeem bijdraagt aan het verlichten van het werk van medewerkers en of het systeem bij zou kunnen dragen aan eigen regie van cliënten. Ben je nieuwsgierig geworden? In deze sessie nemen we je graag mee in het onderzoek en delen we onze bevindingen.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.2 Digitale zorg voor Volledig Pakket Thuis

Tot voor kort werden mensen met gevorderde dementie opgenomen in het verpleeghuis. Onder het WOZO-beleid blijven deze mensen langer thuis wonen met een Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet langdurige zorg in de wijk of in geclusterde woonvormen voor ouderen. Dit wil zeggen: verpleegzorg aan huis. Welke digitale zorg voor zorg op afstand en toezicht op afstand is toepasbaar om dit VPT voor deze doelgroep op verantwoorde wijze mogelijk te maken? Hoe wordt dit gefinancierd?

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.3 Digitale Basis Beter Benutten: werken met ECD en wat gaat de Wegiz betekenen?

Wat betekent het elektronisch cliëntendossier voor verpleegkundigen, wat is het belang van elektronische gegevensuitwisseling voor de zorg en wat gaat de Wegiz hierin betekenen? Esther Roosdorp en Marieke Goris gaan graag jou in gesprek over deze vragen en horen graag hoe jullie hier zelf mee aan de slag zijn. Zij zoomen hierbij ook in op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die in juli voor de medewerkers in de zorg wordt ingevoerd. Na deze sessie ben je weer helemaal up-to-date.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.4 Leefplezier borgen voor de toekomst

In de kleinschalige woonhuizen voor ouderen van Wonen bij September wordt gewerkt vanuit Leefplezier: een vorm van persoonsgerichte zorg en visie. Hoe zorg je ervoor dat deze zorg en visie ook echt worden toegepast? In deze sessie delen zij inzichten van hun zoektocht: van coaching en training op de werkvloer tot indicatoren op het kwaliteitsdashboard en van opendeurenbeleid tot aanpassing van het elektronisch cliëntendossier. Dat laatste is een grote wijziging. Zorgdoelen en leefplezierdoelen zijn met elkaar verweven waardoor de zorgprofessional op het volledige palet kan rapporteren. Zo leren de zorgprofessionals van elkaar, leren zij hun bewoners nóg beter kennen en bestendigen ze Leefplezier voor de toekomst.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.5 Verpleegkundige triage: wie wordt er beter van?

Door een groot tekort aan verpleegkundigen en artsen in de ouderenzorg en tegelijk een groeiende vraag naar zorg, is het steeds lastiger om acute zorg in de avond, nacht en het weekend goed te organiseren. Daarom hebben zorgorganisaties in Noord en midden Drenthe de handen ineengeslagen en zijn gestart met een regionaal triageteam met gespecialiseerde verpleegkundigen. Met als doel: artsen ontlasten, kosten besparen, zorg ondersteunen en de juiste afweging op het juiste moment. Hoe regel je de triage als organisatie? Wat betekent dat voor de medewerkers? Je komt erachter in deze sessie. Met een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden laten we je zien hoe verpleegkundige triage in de praktijk van toegevoegde waarde is.  

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.6 Samenwerken aan infectiepreventie: hoe doe je dat?

Jij weet natuurlijk heel goed hoe belangrijk het is om infecties te voorkomen. Maar hoe zorg je ervoor dat je hele team werkt aan infectiepreventie? We geven je in deze sessie tips en trucs waarmee je dit thema weer goed op de kaart zet. We gaan aan de slag met jullie vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk en we zoomen in op wat het vraagt aan samenwerking met anderen in de organisatie. Je gaat naar huis met inspiratie, kennis en handvatten voor wat je vanaf morgen kunt doen om een stap verder te komen.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.7 De cliënt beslist! Richtlijnen die je helpen bij afwerend gedrag of wilsonbekwaamdheid

Deze sessie bestaat uit twee delen:

1. Van impact naar oplossingen voor afwerend gedrag bij de dagelijkse mondverzorging. Hoe ga je om met een cliënt die afwerend reageert? Zorgverleners vertellen in een korte video over het probleem en de impact ervan. Daarna volgt een casus en gaan we in op de handvatten en aanbevelingen uit de richtlijn. Natuurlijk is er ruimte voor vragen. 

2. Beslisvaardig of wilsonbekwaam, waar ligt de grens? Kan iemand zelf een beslissing over de zorg nemen of heeft hij daar hulp bij nodig? En hoe kun je iemand dan helpen met beslissen? Antwoorden op deze en andere vragen staan in de handreiking ‘Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid: ondersteunen en beoordelen’. De handreiking wordt dit najaar gepubliceerd. In deze sessie krijg je alvast een inkijkje en praktische tips. We geven uitleg over wilsbekwaamheid en beslisvaardigheid aan de hand van een casus. Ook is er uitgebreid ruimte voor discussie.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.8 FamilieStartGesprek: samenwerken in de zorgdriehoek

Goed samenwerken met de mantelzorger is belangrijker dan ooit. Maar hoe ga je als zorgmedewerker écht samen in gesprek? Hiervoor ontwikkelden wij, als onderdeel van Waardigheid en trots, het FamilieStartGesprek op basis van de COUP-methodiek (Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen, Participeren). Bij deze spelvorm staat de cliënt centraal en draait alles om het verstevigen van de relatie tussen zorgmedewerker en naaste. De basis van familieparticipatie wordt hier gelegd. In deze interactieve sessie laten we handige tools zien om met de mantelzorger in gesprek te komen, een relatie op te bouwen en uit te zoeken wat zij kunnen betekenen binnen de zorgdriehoek.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.9 Op reis naar “samen zorgen”: wat werkt wel en wat niet?

De Waalboog en Zorggroep Elde Maasduinen werken actief aan een gelijkwaardige samenwerking tussen naasten, vrijwilligers en medewerkers. We zien het verandertraject als een treinreis. De eindbestemming is in grote lijnen duidelijk, maar de reis er naartoe is minder duidelijk. In deze workshop geven we een inkijkje in de route die we inmiddels hebben afgelegd, de vertraging die we hebben opgelopen, de omwegen die we soms hebben moeten nemen, de waardevolle ontmoetingen onderweg en de mooie uitzichten. We gaan in op de verschillende perspectieven van de ‘reizigers’ en laten zien welke bagage en randvoorwaarden nodig zijn op deze reis.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.10 Creatief aan de slag met design thinking

We staan in de zorg voor grote uitdagingen. Design thinking helpt om met complexe problemen om te gaan, door te zoeken naar creatieve oplossingen vanuit een andere mindset. Met drie verschillende zorgorganisaties hebben we drie dagen in ontwerpstappen het arbeidsmarktvraagstuk van de toekomst bekeken. In deze sessie geven we daarvan een impressie en bieden we in een snelkookpan tools en inspiratie voor design thinking.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.11 Meer werkplezier door prettig samenwerken

Lekker samenwerken in een leuk team is een van de belangrijkste bronnen van werkplezier. Dat wil iedereen toch? Maar het gebeurt niet vanzelf. Met de ene collega kun je beter opschieten dan met de ander en je hebt ook nog te maken met personeelswisselingen. Wat kun je doen als de samenwerking in het team niet zo lekker loopt? Dat leggen we uit in deze sessie voor zorgprofessionals, teamcoaches en teamleiders.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.12 Hoe voer je een goed gesprek? Tips en tricks voor zorgmedewerkers en managers

Zorgmedewerkers, managers en beleidsmakers zitten steeds vaker samen aan tafel om te praten over kwesties in de zorg en zorgorganisaties. Als zorgmedewerker heb je dan vaak een andere kijk op zaken dan de managers en beleidsmakers, omdat bij jou andere waarden en belangen spelen. Hoe voer je dan toch een goed gesprek en hoe kom je tot een gezamenlijke oplossing waar iedereen blij mee is? Dat leer je in deze sessie. We oefenen met het voeren van een ‘goed’ gesprek en delen tips en tricks voor zorgmedewerkers en managers om samen verder te komen.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.13 Anders organiseren VPT in de wijk

Het Volledig pakket thuis (VPT) in de wijk staat enorm in de belangstelling. Wat maakt VPT zo anders dan de reguliere zorg? Hoe stem je de zorg goed af op de behoefte van de cliënt zodat het niet per se een ‘volledig verzorgd’ maar veel meer een ‘maatwerk pakket’ is? Welke mogelijkheden zijn er in de praktijk om de verschillende elementen van VPT vorm te geven, waar moet je rekening mee houden en wanneer kan het een succes worden? Barbara de Groen, senior-adviseur Strategie en samenwerking bij Vilans, gaat hierover in gesprek met Marieke Teurlings beleidsadviseur ouderenzorg van zorgkantoor CZ, Wiebren Oenema, projectleider van Zorgeloos Thuis van Cordaan en Sonja van de Kragt, manager zorgadvies van Envida.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.14 De toekomst van eenvoudige (zorg)handelingen

In de regio Midden- en West-Brabant hebben we de zorg rondom het oogdruppelen op een andere manier ingericht. Eenvoudige (zorg)handelingen, die de thuiszorg nu doet, kunnen mensen met een beetje hulp ook zelf. Door een simpele aanpassing in de werkwijze van de keten, geven we de autonomie terug aan de mensen zelf en kunnen we meer tijd besteden aan verpleegkundige zorg. Zo blijven we in de toekomst passende zorg leveren aan mensen die dit ook echt nodig hebben. De verpleegkundige adviesraad van Thebe laat je graag het proces zien om dit tot stand te brengen.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

3.15 Praktijkroutes: het nieuwe opleiden en professionaliseren in de zorg

Worden nieuwe zorgprofessionals wel goed opgeleid? En hoe kunnen de huidige zorgprofessionals profiteren van het leren door stagiairs en leerlingen?

Met de handvatten die in deze sessie krijgt, kunt u het initiatief nemen om de leercultuur en het opleiden in uw werkomgeving te verbeteren.

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Kun je beter leren vanuit een vooraf opgesteld leerplan? Of is het beter om uit te gaan van wat je in de praktijk tegenkomt? Dus praktijkgestuurd leren?
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat niet alleen stagiairs en leerlingen leren, maar dat ook andere medewerkers profiteren, dus dat je met elkaar een lerende afdeling vormt?

We gebruiken hiervoor een instrument dat ECBO heeft ontwikkeld samen met Vilans, de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en vier zorgopleiders op basis van een onderzoek naar praktijkgestuurde leerroutes bij diverse zorginstellingen en ROC’s in heel Nederland.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

Downloads