Naar hoofdinhoud Naar footer

Congres 3 juli 2023 – Presentaties ronde 2

Op 3 juli 2023 vond het Congres Waardigheid en trots voor de toekomst plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Bekijk de sessies van de tweede ronde en download de presentaties.

Sessies ronde 2

2.1 Klaar voor de implementatie van technologie?

Wil je zorgtechnologie implementeren en opschalen in de organisatie? Dat vraagt meer dan de technologie aankopen en de gebruiksaanwijzing lezen. Om technologie goed en snel op te kunnen schalen, is het belangrijk de organisatie zelf op verschillende vlakken hierop voor te bereiden. Denk aan visie, digivaardigheid, communicatie en de basistechnologie op orde brengen. Leer met ons mee tijdens deze sessie.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.2 Digitale zorg voor Volledig Pakket Thuis

Tot voor kort werden mensen met gevorderde dementie opgenomen in het verpleeghuis. Onder het WOZO-beleid blijven deze mensen langer thuis wonen met een Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet langdurige zorg in de wijk of in geclusterde woonvormen voor ouderen. Dit wil zeggen: verpleegzorg aan huis. Welke digitale zorg voor zorg op afstand en toezicht op afstand is toepasbaar om dit VPT voor deze doelgroep op verantwoorde wijze mogelijk te maken? Hoe wordt dit gefinancierd?

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.3 Digitale Basis Beter Benutten: werken met ECD en gaat de Wegiz betekenen?

Wat betekent het elektronisch cliëntendossier voor verpleegkundigen, wat is het belang van elektronische gegevensuitwisseling voor de zorg en wat gaat de Wegiz hierin betekenen? Esther Roosdorp en Marieke Goris gaan graag jou in gesprek over deze vragen en horen graag hoe jullie hier zelf mee aan de slag zijn. Zij zoomen hierbij ook in op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die in juli voor de medewerkers in de zorg wordt ingevoerd. Na deze sessie ben je weer helemaal up-to-date.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.4 Methodisch werken is Leren & veranderen: nu en in de toekomst

Als je methodisch werkt, dan is leren en veranderen onderdeel van je dagelijks werk, toch? Hebben jij en je team dat al goed op orde? Maak kennis met het leer- en veranderkompas en analyseer waar jij nog aandacht aan kan besteden. Savant Zorg deelt haar ervaringen met het methodisch werken van nu en in de toekomst. Ga met nieuwe inzichten en werkvormen zelf aan de slag en inspireer je collega’s.

 • Lees het verslag ‘Savant Zorg: methodisch werken aan toekomstgerichte thema’s’
 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.5 Radicale vernieuwing: van regels naar relaties voor toekomstbestendige zorg

We staan voor grote uitdagingen: er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl er juist minder mensen zijn die deze zorg kunnen bieden. Daarom moeten we op zoek naar nieuwe manieren van werken. Zo onderzoekt de Beweging Radicale Vernieuwing zorg wat een andere kijk op waardevol leven en waardevolle zorg kan opleveren. We willen kritisch blijven kijken of wat we doen echt waarde toevoegt. Zo verleggen we de focus van regels naar relaties. Enkele deelnemers van de Beweging Radicale Vernieuwing zorg laten in deze sessie zien hoe ze hier mee bezig zijn. Carintreggeland heeft bijvoorbeeld de richtlijn voor dubbele medicatiechecks losgelaten. De Reigershoeve legt de nadruk op waardevol leven en werken met bezieling. Met jullie eigen ervaringen als input onderzoeken we in deze sessie wat we kunnen leren over duurzame en waardevolle zorg voor de toekomst.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.6 Wat betekent ‘bekwaam is bevoegd’?

Vanuit de gedachte van eigen regie voor medewerkers en ‘Het vertrouwen terug in het vakmanschap’ in combinatie met de ontwikkeling naar een skills gerichte arbeidsmarkt, maakt Beweging 3.0 werk van bekwaam is inzetbaar. Dieke Buitink, adviseur leren/ontwikkelen en projectleider van het Project Bekwaam is inzetbaar, is samen met haar collega’s van de academie vorig jaar gestart met kijken wat is er daadwerkelijk nodig is voor het werk als het gaat om bekwaam in het werk zijn. De academie wilde van waarde zijn voor medewerkers die de cliënten van Beweging 3.0 ondersteunen. Gecombineerd met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is er een advies aan de het MT uitgebracht met drie grondpijlers:

 1. Werkplekleren
 2. Bekwaam door scholing en toetsing
 3. Opleiden tot erkende certificaten/diploma’s

Beweging 3.0 staat nu aan de vooravond van de verdere uitwerking, implementatie en borging. Hoe zij dit aanpakken, deelt Dieke in de sessie.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.7 Passende zorg door te doen wat werkt! Maar hoe vind je wat werkt?

Soms kom je een vraag of probleem bij een cliënt tegen, waarvan je niet meteen weet wat de beste aanpak is. Om te bepalen wat de beste aanpak is, kun je gebruik maken van bewezen interventies. Daarbij is het de vraag of door onderzoek of door (praktijk)ervaring is aangetoond dat iets werkt. Hoe ervaar jij het in de praktijk als een andere aanpak nodig is? Waar ga je zoeken naar oplossingen en hoe kies je de beste aanpak of bewezen interventie? En wat zou jou helpen om dit te vergemakkelijken? In deze sessie word je je bewust van je eigen zoek- en vindgedrag naar wat werkt en prikkelen wij je om hier meer mee te doen. Daarnaast halen we jullie tips en adviezen op om het zoeken en vinden gemakkelijker te maken.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.8 Wat kan reablement betekenen voor jouw praktijk?

Ook in de zorg vliegen de nieuwe termen je soms om de oren. Is reablement ook zo’n nieuwe term? Of is reablement iets dat we al veel doen? In deze sessie leer je wat reablement is en verkennen we op welke manier het iets kan toevoegen aan jouw praktijk. Je maakt kennis met toepassingen van reablement in de praktijk. Ook gaan we in op wat er nodig is om reablement met je team en binnen je organisatie op te pakken.

Doelen van deze sessie:

 • Inzicht in reablement: hoe verhoudt dit zich tot begrippen als zelfredzaamheid en persoonsgerichte zorg?
 • Inspiratie opdoen: wat kan reablement betekenen voor je dagelijkse praktijkvoering?
 • Inzicht in wat zorgprofessionals en managers nodig hebben om principes van reablement te integreren in hun praktijk.
 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.9 Team van de toekomst: gelijkwaardig samenwerken met naasten en vrijwilligers

De combinatie van een toenemende vraag naar zorg en een gespannen arbeidsmarkt maakt gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners steeds belangrijker. Die informele zorgverleners zijn niet alleen mantelzorgers, maar ook het sociale netwerk van familie, vrienden en vrijwilligers. Zij brengen allemaal unieke kennis en ervaring mee en bieden ouderen zorg, ondersteuning, tijd en aandacht. In het ‘Team van de toekomst’ is iedereen gelijkwaardig vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheden. Een goede samenwerking in dit team ontstaat niet vanzelf. In deze workshop vertellen een mantelzorger, zorgmedewerker, vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator hoe zij samenwerken en wat ze hiervoor nodig hebben. Je krijgt handvatten en tips voor de samenwerking op de werkvloer.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.10 Lean in de zorg werkt!

Lean werken: De Wever paste het in haar organisatie succesvol toe. Marie-José Wagemakers en Monique van Son laten je in deze sessie aan de hand van een eerlijk verhaal en praktijkvoorbeelden zien wat het je als zorgorganisatie oplevert. Bij de invoering in de eigen organisatie speelde het een grote rol dat De Wever erin slaagde om de zorgmedewerkers zover te krijgen dat zij er zelf mee aan de slag gingen. Hoe dat lukte, komt ook aan bod in deze interactieve sessie.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.11 Meer werkplezier door prettig samenwerken

Lekker samenwerken in een leuk team is een van de belangrijkste bronnen van werkplezier. Dat wil iedereen toch? Maar het gebeurt niet vanzelf. Met de ene collega kun je beter opschieten dan met de ander en je hebt ook nog te maken met personeelswisselingen. Wat kun je doen als de samenwerking in het team niet zo lekker loopt? Dat leggen we uit in deze sessie voor zorgprofessionals, teamcoaches en teamleiders.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.12 Creatief aan de slag met design thinking

We staan in de zorg voor grote uitdagingen. Design thinking helpt om met complexe problemen om te gaan, door te zoeken naar creatieve oplossingen vanuit een andere mindset. Met drie verschillende zorgorganisaties hebben we drie dagen in ontwerpstappen het arbeidsmarktvraagstuk van de toekomst bekeken. In deze sessie geven we daarvan een impressie en bieden we in een snelkookpan tools en inspiratie voor design thinking.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.13 Anders organiseren in VPT in de wijk

Het Volledig pakket thuis (VPT) in de wijk staat enorm in de belangstelling. Wat maakt VPT zo anders dan de reguliere zorg? Hoe stem je de zorg goed af op de behoefte van de cliënt zodat het niet per se een ‘volledig verzorgd’ maar veel meer een ‘maatwerk pakket’ is? Welke mogelijkheden zijn er in de praktijk om de verschillende elementen van VPT vorm te geven, waar moet je rekening mee houden en wanneer kan het een succes worden? Barbara de Groen, senior-adviseur Strategie en samenwerking bij Vilans, gaat hierover in gesprek met Marieke Teurlings beleidsadviseur ouderenzorg van zorgkantoor CZ, Wiebren Oenema, projectleider van Zorgeloos Thuis van Cordaan en Sonja van de Kragt, manager zorgadvies van Envida.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.14 WOZO: samen de omslag maken

Voor een toekomstbestendige ouderenzorg heeft minister Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gelanceerd. Het uitgangspunt is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun leven en wonen waar ze zich thuis voelen. Doel van WOZO is te komen tot het anders organiseren van zorg en ondersteuning, passend bij de veranderende voorkeuren van ouderen. Dit vraagt om een omslag in denken en doen van (zorg)organisaties en medewerkers.

Tijdens deze interactieve sessie geeft Anno Pomp een toelichting op het programma. Hij gaat in gesprek over wat WOZO betekent voor de toekomst van de verpleegzorg en wat dit vraagt van organisaties en medewerkers. Ook haalt hij graag goede voorbeelden op die bijdragen aan het programma WOZO.

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)

2.15 Hoe moet de toekomstige zorg eruitzien volgens een superbelangrijke speler: de zorgmedewerker!

Hoe oud ben jij in 2040? En hoe ziet de zorg er dan uit? Misschien ben je daar nu nog helemaal niet mee bezig, maar jouw ideeën over de zorg van de toekomst zijn van onschatbare waarde. Tijdens deze sessie horen we dan ook graag welke ideeën en oplossingen jij als zorgmedewerker hebt. Wat moeten we in 2040 zeker niet meer doen? Wat moeten we zeker behouden? Waar hebben we meer van nodig? Vanuit de toolbox van het programma Over Morgen ‘Hoe dan?’ helpen we je een handje om tot antwoorden te komen. We gaan namelijk omdenken! Heb je een mening over de zorg van de toekomst én sta je open om daar met anderen over na te denken?

 • Download de presentatie (onderaan de pagina)
 • Download de samenvatting van het gesprek (onderaan de pagina)

Downloads